Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Migration and proliferation of endothelial cells  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000381552
Τίτλος Migration and proliferation of endothelial cells
Άλλος τίτλος Μελέτη μετανάστευσης και πολλαπλασιασμού των ενδοθηλιακών κυττάρων
Συγγραφέας Νασίκας, Δημήτριος
Σύμβουλος διατριβής Μπούμπας, Δημήτριος
Μέλος κριτικής επιτροπής Καρδάσης, Δημήτριος
Μέλος κριτικής επιτροπής Σανούδου, Δέσποινα
Περίληψη Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων οργανώνονται σε μια ενιαία κυτταρική στοιβάδα, το ενδοθήλιο, στην αυλική επιφάνεια όλων των αιμοφόρων αγγείων. Εκτός από την σημαντική λειτουργία στον έλεγχο της ανταλλαγής αερίων στους πνεύμονες, το ενδοθήλιο ρυθμίζει τη ροή των κυκλοφορούντων κυττάρων του αίματος και των διαφόρων βιοδραστικών μορίων, για παράδειγμα, των αυξητικών παραγόντων, των πρωτεϊνών πήξης, των λιποπρωτεινών και των ορμονών, μέσω της ύπαρξης των μεμβρανικών υποδοχέων. Το ενδοθήλιο παίζει επίσης κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση ενός ευρέως φάσματος φυσιολογικών διεργασιών: ρυθμίζοντας την αιμόσταση μέσω της έκφρασης των αντι-θρομβωτικών και προθρομβωτικών παραγόντων. Σε συνεργασία με την υποκείμενη εξωκυττάρια ουσία και τα κύτταρα των λείων μυϊκών ινών, ελέγχει τον αγγειακό τόνο μέσω της μετατροπής της αγγειοτενσίνης I και της αποικοδόμησης της βραδυκινίνης και συμβάλλει στο μεταβολισμό των αγγειοδραστικών αμινών. Επίσης συμμετέχει σε φλεγμονώδεις και ανοσολογικές αποκρίσεις μέσω επιφανειακών αντιγόνων και μορίων προσκόλλησης αλλά και μέσω της σύνθεσης των κυτταροκινών. Επίσης τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι σε άμεση επαφή με το πλάσμα και τα κυτταρικά συστατικά του αίματος αποτελώντας στόχους πολλών ενδογενών μορίων και ξενοβιοτικών. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα έχουν ένα σημαντικό ρόλο στη φλεγμονή, δεδομένου ότι διευκολύνουν τη μετανάστευση των φλεγμονωδών κυττάρων στους φλεγμαίνοντες ιστούς. Η χρόνια φλεγμονή έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο αγγειακό ενδοθήλιο οδηγώντας σε πρώιμη και επιταχυνόμενη αθηροσκλήρωση που δεν εξηγείται πλήρως από τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου της αθηροσκλήρωσης. Οι ασθενείς με χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες όπως Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και φλεγμονώδεις αρθρίτιδες έχουν 2-3 φορές αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα που αντιπροσωπεύει μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στις ασθένειες αυτές. Περαιτέρω κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων και της φλεγμονής σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να διευκολύνει τις προσπάθειες για αναχαίτιση των τοξικών επιδράσεων της φλεγμονής στο αγγειακό δίκτυο. Η παρούσα διατριβή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η ανάπτυξη μιας απλής και οικονομικά αποδοτικής μεθόδου για την απομόνωση και ανάπτυξη των πρωτογενών ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων HUVECs για την κάλυψη των μελλοντικών μας πειραμάτων σχετικά με τις επιπτώσεις της φλεγμονής και των λιπιδίων στην φυσιολογία του ενδοθηλίου. Επώαση των κυττάρων με ορό ασθενών με ενεργό ΣΕΛ οδήγησε σε ενεργοποίηση των μηχανισμών της κυτταρικής μετανάστευσης και πολλαπλασιασμού. Το δεύτερο μέρος αφορά στην μελέτη της γονιδιακής έκφρασης ανθρώπινων αρτηριακών ενδοθηλιακών κυττάρων μετά από επώαση με ανασυνδυασμένη HDL, η οποία περιείχε απολιποπρωτείνη Ε3. Σε συνεργασία με το εργαστήριο του Καθηγητή Β. Ζαννή (Πανεπιστήμιο Βοστώνης, ΗΠΑ) από όπου και αντλήσαμε δεδομένα και σε συνεργασία με το εργαστήριο της Επ. Καθηγήτριας Δ. Σανούδου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) πραγματοποιήσαμε βιοπληροφορική ανάλυση, αναζήτηση και μελέτη της βιβλιογραφίας για τα προσδιοριζόμενα γονίδια. Μετά την απομόνωση RNA και υβριδισμό σε μικροσυστοιχίες, η βιοπληροφορική μας ανάλυση αποκάλυψε αλλαγές σε συγκεκριμένα γονίδια τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τα πειράματα μας. Πιο συγκεκριμένα 16 γονίδια βρέθηκαν να εμπλέκονται άμεσα στους μοριακούς μηχανισμούς που οδηγούν σε κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Περαιτέρω πειράματα χρειάζεται να διεξαχθούν προς επικύρωση των αποτελεσμάτων μας, καθώς τα γονίδια αυτά θα μπορούσαν να αποτελούν υποσχόμενους θεραπευτικούς στόχους κατά της αθηροσκλήρωσης.
Φυσική περιγραφή 80 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Endothelial cells
Migration
Proliferation
Ενδοθηλιακά κύτταρα
Μετανάστευση
Πολλαπλασιασμός
Ημερομηνία έκδοσης 2013-04-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 119

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 14