Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Light scattering techniques for probing near-wall dynamics and flow of complex fluids  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000421999
Τίτλος Light scattering techniques for probing near-wall dynamics and flow of complex fluids
Άλλος τίτλος Τεχνικές σκέδασης φωτός για τη μελέτη δυναμικής κοντά σε επιφάνεια και ροής πολύπλοκων ρευστών
Συγγραφέας Giuliani, Antonio
Σύμβουλος διατριβής Loppinet, Benoit
Μέλος κριτικής επιτροπής Βλασσόπουλος, Δημήτριος
Πετεκίδης, Γεώργιος
Παπάζογλου, Δημήτριος
Βαμβακάκη, Μαρία
Fischer, Peter
Lang, Peter
Περίληψη Σε αυτή τη διατριβή, αναφέραμε την πρόοδο στις τεχνικές εσωτερικής αντανάκλασης που εφαρμόζονται στη μελέτη των διεπιφανειών μεταξύ ενός σκληρού στερεού (γυάλινο υπόστρωμα) και διαφόρων μαλακών υλικών. Τέτοιες εξελίξεις μπορεί να είναι πολύτιμες για την κοινότητα χαλαρής ύλης, καθώς οι τεχνικές για τη μελέτη τέτοιων διεπιφανειακών διεργασιών είναι σπάνιες. Παρουσιάζουμε τη βασική αρχή και την εφαρμογή μιας καινοτόμου τεχνικής ταχυμετρίας διεπιφανειών με τη χρήση δυναμικής σκέδασης φωτός, η οποία αναπτύχθηκε σε εμπορικό ρεόμετρο. Η μέθοδος δοκιμάστηκε σε μια ποικιλία υλικών, σε διάφορες συνοριακές συνθήκες. Επιπλέον, διερευνάται η επίδραση της πολλαπλής σκέδασης φωτός στις μετρήσεις EW-DLS. Η εντοπισμένη σκέδαση και η ανίχνευση σκεδαζόμενου φωτός στο σημείο εισόδου της γεωμετρίας EW, δίνουν ένα αρκετά μεγάλο μέρος σκέδασης που καθιστά δυνατή την ανάκτηση απλής σκέδασης από θολά δείγματα όπου η επίδραση της πολλαπλής έντασης είναι σημαντική. Επιπλέον οι μελέτες υπό διάτμηση αποκαλύπτουν ισχυρή χρονική αποσύνδεση της δυναμικής απλής σκέδασης πλησίον τοιχώματος και χρήσιμων, όπως με τη μέθοδο DWS, πληροφοριών για τον ρυθμό διάτμηση στο εσωτερικό του υλικού, έτσι ώστε να μπορεί να μετρηθεί στο ίδιο πείραμα τόσο η ταχυμετρία διεπιφανειών όσο και η φασματοσκοπία διαχεόμενου κύματος. Εξετάσαμε την εφαρμογή και την ισχύ των μοντέλων για θολά δείγματα σε φασματοσκοπική ελλειψομετρία μεταβλητής γωνίας ολικής ανάκλασης (VASE). Η κατάλληλη περιγραφή της διεπιφάνειας μεταξύ διαυγούς και θολού μέρους δεν έχει καθοριστεί πλήρως. Η ανακλαστικότητα μεταξύ ενός διαφανούς υποστρώματος και ενός θολού μέσου είναι ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει το θολό μέσο και να συμβάλλει στην εκτίμηση του μεγέθους, του δείκτη διάθλασης και τη σύσταση. Εδώ αναφερόμαστε στην εσωτερική ανάκλαση VASE που χαρακτηρίζει τα θολά μέσα χρησιμοποιώντας μια αποτελεσματική προσέγγιση του μέσου. Συγκεκριμένα, δείχνουμε την αξία της εξάρτησης από το μήκος κύματος για τον προσδιορισμό των απωλειών σκέδασης. Αξιολογείται έτσι η αξία των μοντέλων που βασίζονται στην προσέγγιση του ενεργού μέσου. Εξετάζουμε τη δυναμική και την εξέλιξη της διόγκωσης που προκαλείται από το PH των ψηλών μεγάλων μοριακών βαρών πολυελεκτρολυτικών «βουρτσών» (PEB) αφού υποστούν ισχυρή αποδόμηση. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι προκαταρκτικά. Η εσωτερική δυναμική των ΡΕΒ δεν έχει διερευνηθεί έντονα στη βιβλιογραφία, λόγω έλλειψης πειραματικών τεχνικών. Η εσωτερική ανάκλαση VASE χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του πάχους υγρών και τη μέτρηση της απόκρισης του χρόνου pH.
Φυσική περιγραφή 182 σ. : είκ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα dynamic light scattering
evanescent wave
multiple scattering
near wall dynamics
soft matter
total internal reflection
velocimetry
Δυναμική σκέδαση φωτός
Μεταβατικό κύμα
Ολική ανάκλαση
Ημερομηνία έκδοσης 2019-03-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 876

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2022-03-27