Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Εμβολιαστική κάλυψη των παιδιάτρων στην Κρήτη  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000438291
Τίτλος Εμβολιαστική κάλυψη των παιδιάτρων στην Κρήτη
Άλλος τίτλος Vaccination coverage of pediatricians in Crete
Συγγραφέας Ανατολιωτάκη, Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Περδικογιάννη, Χρυσούλα
Μέλος κριτικής επιτροπής Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Σπυρίδης, Νίκος
Περίληψη Εισαγωγή: Ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ) μειώνει τον κίνδυνο επαγγελματικής έκθεσης σε νοσήματα που προλαμβάνονται με τα εμβόλια, περιορίζει την νοσοκομειακή μετάδοση και διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια επιδημικών εξάρσεων. Ιδιαίτερα οι παιδίατροι που φροντίζουν ευπαθείς ομάδες ασθενών, συμπεριλαμβανομένων νεογνών και βρεφών που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την δική τους εμβολιαστική κάλυψη, ώστε να προστατεύουν τους ασθενείς τους. Η διερεύνηση της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιάτρων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέθοδος: Πρόκειται για περιγραφική, συγχρονική μελέτη, μέσω ερωτηματολογίου. Η αποστολή του ερωτηματολογίου έγινε ηλεκτρονικά σε όλους τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους παιδιάτρους της Κρήτης από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο 2020. Ζητήθηκε να προσδιοριστεί το φύλο, η ηλικία, τα έτη άσκησης παιδιατρικής, ο φορέας και ο νομός εργασίας. Εξετάστηκε η εμβολιαστική κάλυψη για τη εποχική γρίπη κατά την φετινή (2020-2021) και κατά τις τρεις προηγούμενες περιόδους, για την ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά, ηπατίτιδα Α, ηπατίτιδα Β, τέτανο-διφθερίτιδα-κοκκύτη με το Tdap, έρπητα ζωστήρα, πνευμονιόκοκκο, μηνιγγιτιδόκοκκο και φυματίωση. Η κατά δήλωση ανοσία ορίστηκε ως προηγηθείσα φυσική νόσηση ή πλήρης εμβολιασμός και διερευνήθηκε για τα ακόλουθα νοσήματα: ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμευλογιά, ηπατίτιδα Α και ηπατίτιδα Β. Εξετάστηκε η συσχέτιση εμβολιαστικής κάλυψης και ανοσίας με την ηλικιακή ομάδα, το φύλο, τον φορέα και τον νομό εργασίας. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο Microsoft Excel και στο SPSS. Αποτελέσματα: Συνολικά 282 από τους 302 ενεργούς παιδίατρους και ειδικευόμενους παιδιατρικής της Κρήτης απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (ποσοστό απόκρισης 93.37%). Διαπιστώθηκαν υψηλά επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη κατά τη φετινή περίοδο, 2020-2021, 94.7%, ενώ παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη κάθε έτος κατά την τελευταία τετραετία, p<0.001. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός κατά τη φετινή περίοδο ήταν σημαντικά υψηλότερος στον δημόσιο τομέα έναντι του ιδιωτικού (p=0.01). Τα επίπεδα πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιάτρων της Κρήτης για την ιλαρά (42.3%), ερυθρά (40.8%), παρωτίτιδα (41.1%) και ανεμευλογιά (7.8%) ήταν ανεπαρκή. Τα επίπεδα κατά δήλωση ανοσίας για την ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα και ανεμευλογιά ήταν 85.8%, 79.8%, 74.1% και 93.3%, αντίστοιχα. Τα ποσοστά πλήρους εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β ήταν 84.8%, ενώ ο εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Α παρουσίασε μικρότερη αποδοχή από τους παιδίατρους, 20.21%. Υψηλό ποσοστό, 64.5%, των παιδιάτρων δήλωσε ότι είχε εμβολιαστεί με την αναμνηστική δόση του εμβολίου για τέτανο-διφθερίτιδα- κοκκύτη, Tdap. Τα ποσοστά εμβολιασμού για τον έρπητα ζωστήρα στην ηλικιακή ομάδα στόχο, &ge; 60 ετών, ήταν 29.3%. Τα ποσοστά εμβολιασμού για τον πνευμονιόκοκκο, μηνιγγιτιδόκοκκο και φυματίωση ήταν 43.4%, 25.4% και 77.3%, αντίστοιχα. Η εμβολιαστική κάλυψη για όλα τα εμβόλια της μελέτης ήταν σημαντικά υψηλότερη στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Οι γυναίκες γιατροί ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά πλήρους εμβολιασμού και ανοσίας έναντι της ερυθράς σε σύγκριση με τους άντρες, (p=0.015 και p=0.003, αντίστοιχα). Τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της ερυθράς, παρωτίτιδας, ανεμευλογιάς, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β και Tdap ήταν σημαντικά υψηλότερα στους παιδιάτρους που είχαν εμβολιαστεί για την ιλαρά. Όσον αφορά τους αναφερόμενους λόγους μη εμβολιασμού για τη γρίπη, οι πιο συχνοί ήταν: απουσία αναγκαιότητας (χαμηλού κινδύνου 25%), αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου (17.85 %) και φόβος πιθανών παρενεργειών (10.71%). Συμπεράσματα: Τα ποσοστά εμβολιασμού των παιδιάτρων της Κρήτης ήταν υψηλά για κάποια αλλά όχι για όλα τα εμβόλια της μελέτης. Ιδιαίτερα ο αντιγριπικός εμβολιασμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έγινε αποδεκτός από πολύ υψηλό ποσοστό των παιδιάτρων. Επίσης, η μελέτη κατέγραψε υψηλό ποσοστό εμβολιασμού με το Tdap. Ωστόσο, εμβολιαστικά κενά παραμένουν καθώς και παιδίατροι που δεν γνωρίζουν την κατάσταση ανοσίας τους για μεταδοτικά νοσήματα που προλαμβάνονται με τα εμβόλια. Η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη επίσημης τεκμηρίωσης του εμβολιασμού και της κατάστασης ανοσίας των επαγγελματιών υγείας και την ανάγκη για την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την κάλυψη των εμβολιαστικών κενών.
Φυσική περιγραφή 53 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Immunity
Vaccine
Ανοσία
Επαγγελματίες υγείας
Παιδίατροι
Ημερομηνία έκδοσης 2021-03-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 116

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-03-29