Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Όψεις της αστικής κυβερνητικότητας : η "έννοια" της νεωτερικής πόλης στις αρχές του 20ου αιώνα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000421852
Τίτλος Όψεις της αστικής κυβερνητικότητας : η "έννοια" της νεωτερικής πόλης στις αρχές του 20ου αιώνα
Άλλος τίτλος Aspects of urban govermentality the consept of the city in the beginningof 20th century
Συγγραφέας Ζγέρας, Ιωάννης
Σύμβουλος διατριβής Αράπογλου Βασίλειος
Μέλος κριτικής επιτροπής Γκούνης Κώστας
Ρωμανός Βασίλειος
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία εκκινεί από την παραδοχή ότι το ζήτημα της αστικής διακυβέρνησης, ταυτίζεται με την συγκρότηση της έννοιας και των νοημάτων που φέρει η νεωτερική πόλη. Οι αρχές του 20ου αιώνα αποτελούν μια ιστορική τομή για τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς παραγωγής γνώσης για την συνύπαρξη των ατόμων, τόσο με κοινωνικούς όσο και με υλικούς όρους. Το γνωστικό αυτό πεδίο θα το προσεγγίσουμε μέσα από μια σημειωτική ανάλυση των μορφών της γνώσης (ορατό, αποφάνσιμο) που αφορούν τον αστικό χώρο, βασισμένη στο θεωρητικό έργο Καπιταλισμός και Σχιζοφρένεια των Deleuze και Guattari. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν θα ανασυγκροτήσουμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του καθεστώτος σημείων ως το πλαίσιο συγκρότησης της έννοιας. Ο στόχος είναι να γίνει κατανοητό εντός ποιων συνθηκών μετασχηματίζονται τα εκάστοτε καθεστώτα, διαμορφώνοντας ένα διαγραμματικό επίπεδο συσχετίσεων, αναπροσαρμογών και τροποποιήσεων γύρω από τις παραμέτρους με βάση τις οποίες στοχάζεται το υποκείμενο για την αστικότητα, και μέσω αυτού προβάλλει ένα πεδίο συνειδητότητας αναφορικά με την ρύθμιση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναπτύξουμε τις απαραίτητες έννοιες ώστε να μπορεί η εν λόγω σημειωτική ανάλυση να εμβαθύνει στον τρόπο με τον οποίο η γνώση ενσωματώνει μέσω του χώρου τις διαφορικές σχέσεις εξουσίας, συγκροτώντας μια διαδικασία κυβερνολογικοποίησης. Θα αξιοποιηθεί η φουκωϊκή προσέγγιση της σχέσης γνώση – εξουσία, με σκοπό να αναδείξουμε τον ρόλο της στρατηγικής, της τροπικότητας και της μικροφυσικής σύστασης της δεύτερης. Τις παραμέτρους αυτές διαπραγματεύονται οι Λόγοι για τις διαδικασίες αστικοποίησης στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα αναδειχθεί λοιπόν μέσω του θεωρητικού πλαισίου και της επισκόπησης της βιβλιογραφίας, το αστικό διάγραμμα ως μια ενεργή ορθολογικότητα ικανή να αποτυπώσει τροχιές σκέψης και μηχανισμούς που επιδιώκουν να συνθέσουν μια νέα μορφή κοινωνικότητας και κατ' επέκταση μια νέα μορφή υποκειμένου, διαμορφώνοντας μια συνθήκη δυνατότητας για τον νεωτερικό κόσμο. Με βάση το παραπάνω θεωρητικό σχήμα, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του εμπειρικού υλικού. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εστιάσουμε αρχικά σε συγκροτητικά σημεία της μοντερνιστικής σκέψης στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία. Εκεί αναδεικνύεται η σημασία της σχέσης ανάμεσα σε ορθολογισμό και καλλιτεχνική δημιουργία, ως δύο συνθήκες της σκέψης που εκφράζουν Λόγους και δομές για την κοινωνική αλληλεπίδραση στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά θα αναλυθούν διαδοχικά μέσα από την μοντέρνα αρχιτεκτονική, το Art Nouveau, τον ιταλικό φουτουρισμό και το Bauhaus, διαμορφώνοντας ένα μικτό καθεστώς σημείων, ένα διάγραμμα, το οποίο επιχειρεί μια διάνοιξη του εννοιολογικού ορίζοντα για την πόλη, για την τεχνολογία της νεωτερικής αστικής κυβερνητικότητας. Η εστίαση στην ευρωπαϊκή σκέψη για την πόλη θα δημιουργήσει έναν περιορισμό για την πορεία της διερεύνησης, με αποτέλεσμα την διεύρυνση του πεδίου ανάλυσης στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των αμερικανικών μητροπόλεων. Η διεύρυνση αυτή θα επιτευχθεί με την αντιπαραβολή της σκέψης του Le Corbusier και μετέπειτα των CIAM με τους Αμερικανούς κοινωνιολόγους της Σχολής του Σικάγο, αναδεικνύοντας μηχανισμούς και διαδικασίες που συντελούν στην συγκρότηση ενός επιστημονικού κλάδου, συστηματικού και ικανού να επιτελέσει με συνολικότερο τρόπο, το καθεστώς εννοιολόγησης της νεωτερικής ζωής στην πόλη. Η διαδικασία ανάλυσης σημείων από τα δύο πεδία γνώσης που αναφέρθηκαν, θα φέρει στην επιφάνεια μια κοινή παράμετρο: την αστική κατατμητικότητα. Η εν λόγω παράμετρος θα προβληθεί υπό το εννοιολογικό φίλτρο των Deleuze και Guattari σχετικά με την χωρική και κοινωνική κατάτμηση του βιώματος, την μικροπολιτική και κυρίως την σχέση αυτών με την φουκωϊκή σύλληψη της εξουσίας. Συνεπώς η χαρτογράφηση των διαδικασιών της γνώσης γύρω από την αστικότητα, θα σχηματοποιηθεί ως μια τροχιά της σκέψης από κάτι αφηρημένο (τρίτο κεφάλαιο) σε κάτι συγκεκριμένο (τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο), που ως συνέπεια έχει την παραγωγή μηχανισμών αποπολιτικοποίησης του χώρου της πόλης.
Φυσική περιγραφή 93 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Chicago school
City
Govermentality
Moderm architecture
Semiotic analysis
Urban planning
Urbanism
Κυβερνητικότητα
Μοντέρνα αρχιτεκτονική
Πολεοδομία
Πόλη
Σημειωτική ανάλυση
Σχολή του Σικάγου
Ημερομηνία έκδοσης 2018-12-19
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 269

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 55