Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μυοκαρδίτιδες στην παιδική και νεανική ηλικία : Επιδημιολογικά δεδομένα και προγνωστικοί δείκτες  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000431604
Τίτλος Μυοκαρδίτιδες στην παιδική και νεανική ηλικία : Επιδημιολογικά δεδομένα και προγνωστικοί δείκτες
Άλλος τίτλος Myocarditis in childhood and young age
Συγγραφέας Μαγούλιου, Θεονύμφη
Σύμβουλος διατριβής Μπριασούλης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ηλία, Σταυρούλα
Παρθενάκης, Φραγκίσκος
Περίληψη Εισαγωγή Η μυοκαρδίτιδα είναι μία φλεγμονώδης νόσος του μυοκαρδίου, κυρίως ιογενούς αιτιολογίας, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε άρρενες βρεφικής και εφηβικής ηλικίας. Τα σημεία και τα συμπτώματα της μυοκαρδίτιδας ποικίλλουν από ήπια έως απειλητικά για τη ζωή. Χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τροπονίνης και από συγκεκριμένα ευρήματα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιογράφημα. Η μαγνητική καρδιάς και η ενδομυοκαρδιακή βιοψία θεωρούνται διαγνωστικές μέθοδοι εκλογής. Η πρόγνωση της μυοκαρδίτιδας είναι συνήθως καλή με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών σε νεογνά και βρέφη στα πρώιμα στάδια της νόσου. Το μειωμένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας και τα υψηλά επίπεδα τροπονίνης θεωρούνται οι κυριότεροι κακοί προγνωστικοί παράγοντες. Σκοπός Σκοπός της μελέτης είναι να καταγράψει σχετικούς επιδημιολογικούς δείκτες της μυοκαρδίτιδας στην περιοχή της Κρήτης και να συσχετίσει δημογραφικά και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα με επιπλοκές και δείκτες έκβασης της νόσου. Επίσης, ένας δεύτερος σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων της παιδιατρικής και νεανικής μυοκαρδίτιδας και της συμβολής τους στη διάγνωση και πρόγνωση της νόσου. Μεθοδολογία Πρόκειται για αναδρομική μονοκεντρική μελέτη, της οποίας το δείγμα περιελάμβανε παιδιά, εφήβους και ενήλικες ως 32 ετών που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘΠ) και στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου από το 2008 ως και το 2020 με την τελική διάγνωση της μυοκαρδίτιδας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από ηλεκτρονικά και έντυπα αρχεία ασθενών και περιελάμβανε ποικιλία μεταβλητών για κάθε ασθενή. Η στατιστική μεθοδολογία περιελάμβανε καταγραφή συχνοτήτων και περιγραφικών στατιστικών χαρακτηριστικών, έλεγχο συσχέτισης κατά Pearson, έλεγχο χ2, ανάλυση διακύμανσης, παλινδρομήσει; και θ στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS 25. Αποτελέσματα Το 87% των 76 ασθενών που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη ήταν άρρενες με μέση ηλικία τα 19 έτη και κύριο σύμπτωμα το θωρακικό άλγος με συνοδά συμπτώματα από το αναπνευστικό και γαστρεντερικό σύστημα. Καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα τροπονίνης, ιδίως στους ασθενείς της ΜΕΘΠ και συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά (p<0.001) με τις AST, LDH, CK-MB όχι όμως με τοΒΝΡ και με τη διάρκεια νοσηλείας. Aνεξάρτητα σχετίζονταν με τα επίπεδα Tn-I της ημέρας εισαγωγής τα επίπεδα AST (p=0.002) και CK-MB ( p=0.038). Το 82% του συνόλου των ασθενών είχε κάποιο παθολογικό εύρημα στο ΗΚΓ, με συχνότερες τις ανασπάσεις ST και τα αρνητικά Τ. Ανάσπαση ST (65%) και αρνητικά Τ (59%) παρουσίαζαν συχνότερα ασθενείς της ΜΕΘΠ σε σύγκριση με ασθενείς της καρδιολογικής κλινικής (p=0.015 και p=0.025, αντίστοιχα). Το 35% των ασθενών εμφάνισε διαταραχή συσταλτικότητας αριστερής κοιλίας στο υπερηχοκαρδιογράφημα και το κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF)<40% σχετίστηκε με αύξηση λευκών (p<0.001), μειωμένη κινητικότητα του τοιχώματός της αριστερής κοιλίας (p=0.001) και αρνητική έκβαση νόσου. Στο 75% των ασθενών που έκαναν MRI καρδιάς, η εξέταση ήταν θετική για μυοκαρδίτιδα. Ο ιολογικός έλεγχος ανέδειξε ως συχνότερα αίτια μυοκαρδίτιδας τον ρινοϊό και τον εντεροϊό. Ασθενείς μικρότερης ηλικίας που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘΠ είχαν συχνότερα EF<40% σε σύγκριση με ενήλικες της καρδιολογικής κλινικής (p=0.01). Μια αρνητική έκβαση (επιδείνωση ή θάνατο) καλύτερα προέβλεπαν ένα EF<40% (p=0.001) και αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (p=0.002) την ημέρα της εισαγωγής. Βελτίωση παρουσίασαν περισσότεροι ασθενείς της Καρδιολογικής κλινικής συγκριτικά με τους ασθενείς της ΜΕΘΠ (98% vs. 79%, p=0.012) όπως και μικρότερο ποσοστό επιπλοκών (3.6% vs. 21.1%, p=0.015). Συμπεράσματα Οι παιδιατρικοί ασθενείς της ΜΕΘ παρουσιάζουν βαρύτερη μορφή μυοκαρδίτιδας από τους νέους ενήλικες ασθενείς της Καρδιολογικής, με υψηλότερες τιμές τροπονίνης και υψηλότερα ποσοστά μειωμένης συσταλτικότητας και διαταραχής της κινητικότητας τοιχώματος της αριστερής κοιλίας, ανασπάσεων ST και αρνητικών Τ. Ο ρινοϊός και εντεροϊός αποτελούν τα συχνότερα ιογενή αίτια της μυοκαρδίτιδας ενώ υψηλής διαγνωστικής αξίας αποδεικνύεται η MRI καρδίας. Αν και αρνητικά επηρεάζουν την έκβαση της οξείας μυοκαρδίτιδας η μικρή ηλικία, ο αρχικά αυξημένος αριθμός λευκών και ποσοστό LVEF<40%, η πρόγνωση της παραμένει καλή στο μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών.
Φυσική περιγραφή 97 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Epidemiology
Troponin
Επιδημιολογία
Μυοκαρδίτιδα
Τροπονίνη
Ημερομηνία έκδοσης 2020-08-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 12

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2023-08-05