Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Προσδιορισμός φθαλικών εστέρων σε πόσιμα ύδατα στην Κρήτη  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000391181
Τίτλος Προσδιορισμός φθαλικών εστέρων σε πόσιμα ύδατα στην Κρήτη
Άλλος τίτλος Determination of phthalates in potable water from Crete
Συγγραφέας Κατσικαντάμη, Ιωάννα Ν.
Σύμβουλος διατριβής Στεφάνου, Ευριπίδης
Μέλος κριτικής επιτροπής Περγαντής, Σπύρος
Σπύρος, Απόστολος
Περίληψη Οι φθαλικοί εστέρες (ΦΕ) χρησιμοποιούνται κυρίως ως πρόσθετα σε πολυμερή με σκοπό να βελτιώσουν την λειτουργικότητα τους. Η διαδικασία αυτή λέγεται πλαστικοποίηση και απαιτείται σε υλικά όπως το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (Polyethylene Terephthalate, PET). Τα προϊόντα στα οποία προστίθενται οι ΦΕ ποικίλουν από ηλεκτρικά καλώδια, κόλλες και επενδύσεις δαπέδων, μέχρι πλαστικές συσκευασίες νερού και τροφίμων, καλλυντικά, ιατρικές συσκευές και φάρμακα. Η αλληλεπίδραση των ΦΕ με το υλικό είναι ασθενής, γεγονός που τους επιτρέπει να μεταφέρονται από το υλικό στον περιβάλλοντα χώρο. Το αποτέλεσμα είναι η έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού στους ΦΕ μέσω της κατάποσης, της δερματικής επαφής και της εισπνοής. Οι ΦΕ κατατάσσονται μεταξύ άλλων στους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Για το λόγο αυτό, η διερεύνηση της παρουσίας τους σε διάφορα περιβαλλοντικά και άλλου τύπου δείγματα, είναι πολύ σημαντική. Στόχος της εργασίας αυτής, είναι ο προσδιορισμός των ΦΕ σε πόσιμα ύδατα στην Κρήτη. Η ανάλυση των δειγμάτων στηρίζεται στην μέθοδο που προτείνει η Υπηρεσία Προστασία Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (US-EPA) και περιλαμβάνει την υγρή - υγρή εκχύλιση του νερού και τον προσδιορισμό των ΦΕ με σύστημα αέριας χρωματογραφίας/φασματομετρία μάζας (GC/MS). Ωστόσο, η μέθοδος τροποποιήθηκε και βελτιστοποιήθηκε με σκοπό να γίνει πιο εύχρηστη. Ο συστηματικός έλεγχος των τυφλών δειγμάτων, έδειξε την επίτευξη χαμηλών ορίων ανίχνευσης από 3,6 έως 53,7 ng/L για τους εστέρες Di-Methyl Phthalate (DMP) και Di-Ethyl-Hexyl Phthalate (DEHP) αντίστοιχα. Η μέθοδος παρουσιάζει πολύ καλή επαναληψιμότητα (RSD: 0,23%-3,44%) και γραμμικότητα (R2: 0,9990-0,9999) στο εύρος των συγκεντρώσεων που προσδιορίστηκαν στα δείγματα. Το νερό των δικτύων ύδρευσης που μελετήθηκε μεταφέρεται με πλαστικούς σωλήνες και αποθηκεύεται σε πλαστικές δεξαμενές. Η επαφή του νερού με τα πλαστικά υλικά είναι πιθανό να προκαλεί την ρύπανσή του με ΦΕ. Τα δείγματα που αναλύθηκαν περιλαμβάνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης τριών πόλεων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, ενώ προς σύγκριση αναλύθηκαν και εμφιαλωμένα νερά σε συσκευασίες από PET. Οι φθαλικοί που ανιχνεύτηκαν στα δείγματα είναι οι Di-Ethyl Phthalate (DEP), Di-Iso-Butyl Phthalate (DiBP), Di-Butyl Phthalate (DBP) και DEHP. Η μέγιστη συγκέντρωση του DEHP που βρέθηκε στο νερό από το δίκτυο ύδρευσης είναι 2,04 μg/L. Η τιμή αυτή είναι μικρότερη από την μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση 6,0 μg/L που έχει τεθεί από την US-EPA. Οι εποχιακές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας επηρεάζουν θετικά την συγκέντρωση των ΦΕ στο νερό (r=0,994, p-value=0,0001). Επίσης, ο βρασμός ενός επιβαρυμένου δείγματος είναι ένας παράγοντας ο οποίος φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση των ΦΕ. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μας συγκρίθηκαν με αυτά των πειραμάτων που διενεργήθηκαν στο εργαστήριο με νερό που ήλθε σε επαφή με πλαστικούς σωλήνες. Η ημερήσια πρόσληψη ΦΕ για έναν ενήλικα μέσω της πόσης του νερό του δικτύου είναι 3,35 μΕ/kg ΦΕ και για ένα παιδί αντίστοιχα είναι 11,7 μΕ/kg. Η πρόσληψη ΦΕ μέσω της πόσης του νερού του δικτύου είναι η κύρια πηγή έκθεσης στις ουσίες αυτές, και αντιστοιχεί στο 88,2% της συνολικής έκθεσης μέσω του νερού. Το υπόλοιπο οφείλεται στην δερματική απορρόφηση και στην εισπνοή των ΦΕ κατά τη διάρκεια του λουτρού. Η επιβάρυνση των εμφιαλωμένων νερών σε ΦΕ, ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή του νερού του δικτύου, καθιστώντας την πρόσληψή τους μέσω της πόσης σχεδόν μηδενική.
Φυσική περιγραφή 131 σ. : πίν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Blanks
Bottled water
Gas Chromatography
Plastic pipes
Tap water
Αέρια Χρωματογραφία
Εμφιαλωμένα νερά
Νερό δικτύου
Πλαστικοί σωλήνες
Τυφλά δείγματα
Ημερομηνία έκδοσης 2015-03-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 80

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4