Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    A semantic peer-to-peer marketplace hosting trusted negotiations among intelligent agents  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000287429
Τίτλος A semantic peer-to-peer marketplace hosting trusted negotiations among intelligent agents
Άλλος τίτλος Μια αγορά αξιόπιστων διαπραγματεύσεων μεταξύ ευφυών πρακτόρων λογισμικού, δομημένων σε ένα διομότιμο σημασιολογικό δίκτυο
Συγγραφέας Ανδρουλάκης, Ιωάννης Γεωργίου
Σύμβουλος διατριβής Πλεξουσάκης, Δημήτριος
Περίληψη O όρος «ηλεκτρονικό εμπόριο» χαρακτηρίζει την επανάσταση στον τρόπο που διεξάγονται σήμερα οι επιχειρηματικές δοσοληψίες, μέσα από την χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και συγκεκριμένα του παγκόσμιου ιστού. Η εύρεση προϊόντων και εμπόρων καθώς και η διαπραγμάτευση, είναι βασικά στάδια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα τελευταία χρόνια, διακρίνεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση αυτών των σταδίων. Αυτό επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό με την χρήση εφαρμογών πρακτόρων. Καθώς οι μηχανές αρχίζουν να εισχωρούν στις επιχειρησιακές διεργασίες, οι πληροφορίες θα πρέπει στο εξής να οργανώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιμες και από τους ανθρώπους και από τις μηχανές. Επιπλέον, οι μηχανές θα πρέπει να μπορούν να προσπελάζουν, να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν την πληροφορία με τον ίδιο τρόπο. Το όραμα του σημασιολογικού ιστού, υπόσχεται να αντιμετωπίσει τα νέα ζητήματα που προκύπτουν. Η ηλεκτρονική μεσιτεία είναι ένας καλός τομέας για την υιοθέτηση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού. Στην παρούσα εργασία μελετούμε αυτό το θέμα, που αφορά το ταίριασμα των απαιτήσεων-προτιμήσεων κάποιου που αιτείται μιας υπηρεσίας, με τις διαφημίσεις αυτών που προσφέρουν την αντίστοιχη υπηρεσία και επίσης γίνεται έλεγχος για το πόσο έμπιστος είναι ο πάροχος. Η προτεινόμενη λύση χρησιμοποιεί το μοντέλο δεδομένων OWL για την έκφραση των προσφορών και δυναμικούς κανόνες για την έκφραση των προτιμήσεων. Επίσης υλοποιούμε μια αρχιτεκτονική διαπραγμάτευσης πρακτόρων στο περιβάλλον πρακτόρων JADE η οποία ακολουθεί το αντίστοιχο πρότυπο της FIPA χρησιμοποιεί FIPA ACL μηνύματα για την επικοινωνία μεταξύ των πρακτόρων. Η στρατηγική του κάθε πράκτορα επιρεάζεται απο ποικιλία παραμέτρων και μπορεί να αλλάξει με διάφορους τρόπους από την αρχή μέχρι το τέλος της διαπραγμάτευσης. Ο κάθε πρακτορας έχει την δυνατότητα να εντοπίζει πάραλογες συμπεριφορές στις προσφορές των πελατών. Η παρούσα εργασία περιγράφει μια πλατφόρμα η οποία ορίζει και υλοποιεί όλα τα βασικά στάδια της διαδικασίας της ηλεκτρονικης ανταλλαγης. Η πλατφόρμα βασίζεται σε μία σχεδίαση που ενοποιεί τρεις σημαντικές τεχνολογίες, για την διευθέτηση θεμάτων των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου επόμενης γενιάς: την τεχνολογία αυτόνομων, ευφυών πρακτόρων λογισμικού, τα ομότιμα δίκτυα και το Σημασιολογικό Ιστό. Η υλοποίηση της προσέγγισής μας περιγράφεται στο πλαίσιο σεναρίων δημοπρασιών. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε να είναι ιδιαίτερα επεκτάσιμη, ώστε να επιτρέπει τον πειραματισμό με τις τεχνολογίες που εμπεριέχει. Για το λόγο αυτό και παρουσιάζεται μια εκτενής αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος υπό ποικίλες καταστάσεις ελέγχου δείχνοντας έτσι όλες τις ικανότητες των πρακτόρων που περιγράφηκαν παραπάνω.
Φυσική περιγραφή viii, 151 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Ημερομηνία έκδοσης 2009-10-08
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 522

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 11