Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ποιότητα ζωής σε σχέση με τη στοματική υγεία σε ασθενείς ιδιωτικών οδοντιατρείων του Ηρακλείου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000392617
Τίτλος Ποιότητα ζωής σε σχέση με τη στοματική υγεία σε ασθενείς ιδιωτικών οδοντιατρείων του Ηρακλείου
Άλλος τίτλος Measuring oral health quality of life in patients of private dental offices of Heraklion
Συγγραφέας Σταυρακάκης, Ελευθέριος
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Α.
Βλασιάδης, Κων/νος
Περίληψη Ο όρος ποιότητα ζωής σε σχέση με τη στοματική υγεία αποτελεί μια πολυσύνθετη έννοια που ορίζεται απο τη συσχέτιση των οδοντιατρικών σημείων/συμπτωμάτων, τις στοματικές λειτουργιές σε και την αντίληψη του ασθενούς για τις επιπτώσεις των νοσημάτων του στόματος στην ποιότητα ζωής του. Η έννοια αυτή επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, τις πεποιθήσεις του ατόμου σχετικά με την στοματική υγεία και από την κατάσταση της ίδιας της στοματικής του υγείας. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει, ότι οι παθήσεις του στόματος ακόμη και αν σπάνια απειλούν την ζωή του ανθρώπου, έχουν τις ίδιες συναισθηματικές, ψυχοκοινωνικές συνέπειες με τις άλλες ασθένειες. Σκοπός της εργασίας: Το ερευνητικό ερώτημα είναι: «Σε τι επίπεδο βρίσκεται η ποιότητα ζωής σχετικά με τη στοματική υγεία σε ασθενείς που προσέρχονται στα ιδιωτικά οδοντιατρεία του Νομού Ηρακλείου;» Με βάση το κύριο ερευνητικό ερώτημα, καθορίστηκαν τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα: • Επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των ασθενών που επισκέπτονται τα ιδιωτικά οδοντιατρεία του Νομού Ηρακλείου από την κατάσταση της στοματικής τους υγείας.. • Ποιες κοινωνικές και δημογραφικές μεταβλητές επηρεάζουν την ποιότητα ζωής σχετικά με τη στοματική υγεία.. • Υπάρχει συσχέτιση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την μελέτη των ερωτηματολογίων με το δείκτη τερηδονικής προσβολής DMFT.. Υλικό-Μέθοδος: Τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν τα οδοντιατρεία του νομού Ηρακλείου. Από τα 311 οδοντιατρεία που ανήκουν στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, επιλέχτηκαν 30 (10 % του συνόλου) με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Με τη μέθοδο αυτή κάθε δείγμα 30 οδοντιάτρων από το σύνολο των 311 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. Ο κάθε οδοντίατρος, από αυτά τα 30 οδοντιατρεία, αφού πρώτα ενημερώθηκε για την έρευνα και συναίνεσαι εγγράφως, έδωσε στους 10 πρώτους ασθενείς που προσήλθαν ημέρα Τετάρτη στο ιατρείο του από ένα ερωτηματολόγιο. Με αυτό τον τρόπο προέκυψαν συνολικά ερωτηματολόγια από 269 άτομα. Οι ασθενείς, αφού πρώτα αντιμετωπίστηκε το οδοντιατρικό πρόβλημα τους, ενημερώθηκαν για το αντικείμενο της έρευνας. Συναίνεσαν και υπέγραψαν έγγραφη συγκατάθεση. Το έντυπο συμπλήρωσης είναι ανώνυμο. Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο και συχνότητα βουρτσίσματος των δοντιών. Ακολούθησε η κλινική εξέταση του ασθενούς για την καταγραφή της κατάστασης του στόματος, προκειμένου να υπολογιστεί ο δείκτης τερηδονικής προσβολής DMFT(τερηδονισμένα/εξαχθέντα/σφραγισμένα δόντια). Στο τελευταίο στάδιο ο ασθενής συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής σχετικά με την στοματική υγεία OHIP-14. Προτιμήθηκε η μέθοδος της πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα λαθών και μη απαντημένων ερωτήσεων. Το ερωτηματολόγιο αυτό, διαθέτει διαπολιτισμική εγκυρότητα και αξιοπιστία και αποτελείται από 14 ερωτήσεις, όλες με την ίδια βαρύτητα συμμετοχής και όλες οι απαντήσεις σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. Για τη χρήση του OHIP-14, ζητήσαμε άδεια από τους δημιουργούς Slade, G.D. και Spencer, J.A.. Άδεια χρήσης της ελληνικής έκδοσης παραχωρήθηκε από τους Έλληνες ερευνητές: Ουλής Κ., Παπαγιανοπούλου Β., Παπαϊωάννου Γ., Αντωνογιώργος Γ., Υφαντόπουλος Γ. Αποτελέσματα: Είναι εμφανής και στατιστικά σημαντική η τάση αυξημένου σκορ καθώς μειώνεται η συχνότητα βουρτσίσματος. Παρατηρείται σημαντική αύξηση του σκορ (σύνολο και επίπτωση) όσο μειώνεται η συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο. Ενώ παρουσιάζεται μικρότερο σκορ όσο μεγαλώνει το επίπεδο εκπαίδευσης. Τέλος αποτυπώνεται ξεκάθαρα στατιστικά σημαντική αύξηση του σκορ (σύνολο και επίπτωση) όσο αυξάνεται ο δείκτης DFMT. Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε αύξηση του σκορ του OHIP όσο αυξάνεται ο δείχτης DMFT , ειδικότερα στη παράμετρο που αφορά την έκταση της απώλειας των δοντιών. Τα άτομα που βούρτσιζαν τα δόντια τους 2-3 φορές την ημέρα είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως και τα άτομα που επισκέπτονταν τον οδοντίατρο κάθε 6 μήνες και όχι μόνο όταν είχαν πρόβλημα. Αποτυπώνεται και η τάση αύξησης του σκόρ_καθώς μειώνεται η συχνότητα βουρτσίσματος και η επίσκεψη στον οδοντίατρο. Ενώ φαίνεται τελικά ότι το ερωτηματολόγιο OHIP συνιστά μια ασφαλή μέθοδο μέτρησης της επίπτωσης της στοματικής υγείας στην ποιότητα ζωής.
Φυσική περιγραφή 56 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα DMFT
OHIP-14
Ohrqol
Ημερομηνία έκδοσης 2015-03-31
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 103

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 16