Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Κλιματικές αλλαγές, επίπτωση και πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδονται με έντομα στην Ελλάδα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000414891
Τίτλος Κλιματικές αλλαγές, επίπτωση και πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδονται με έντομα στην Ελλάδα
Άλλος τίτλος Climate change, incidence and prevention of insect-borne diseases in Greece.
Συγγραφέας Καμάρη, Χριστίνα-Περιστέρα
Σύμβουλος διατριβής Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Αντωνίου, Μαρία
Παπά-Κονιδάρη, Άννα
Περίληψη Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, η μεταβολή του κλίματος απασχολεί ιδιαιτέρως την επιστημονική κοινότητα, ενώ η ανθρώπινη δραστηριότητα θεωρείται βασικός παράγοντας επιτάχυνσης του φαινομένου. Σε έναν κόσμο, που παράλληλα αυξάνεται η επίπτωση των λοιμωδών νοσημάτων και περισσότερο εκείνων που μεταδίδονται με διαβιβαστές και έντομα, ενώ τα ίδια εξαπλώνονται με γρήγορους ρυθμούς, η μελέτη της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών παραγόντων θεωρείται επιβεβλημένη. Μεθοδολογία: Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η συσχέτιση της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα με τη μεταβαλλόμενη επίπτωση των εντομομεταδιδόμενων νοσημάτων. Για τον λόγο αυτό, συγκεντρώθηκαν τα δηλωμένα κρούσματα των εντομομεταδιδόμενων νοσημάτων που καταγράφονται ετησίως (ελονοσία, λεϊσμανίαση, πυρετός του Δυτικού Νείλου) και ετήσια κλιματικά δεδομένα (μέση ετήσια θερμοκρασία, μέση ετήσια υγρασία και μέσος ετήσιος υετός) για τα έτη 1962 – 2016, και εφαρμόστηκε η μέθοδος συσχέτισης κατά Pearson για κάθε ζεύγος νόσημα – κλιματική συνθήκη. Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο έχουν οργανωθεί οι μέθοδοι πρόληψης στη χώρα κατά καιρούς, από τις πρώτες ανθελονοσιακές δράσεις. Αποτελέσματα: Η μελέτη των ανωτέρω αναφερόμενων κλιματικών δεδομένων αποδεικνύει ότι το κλίμα στην Ελλάδα μεταβάλλεται (αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας, μείωση του μέσου ετήσιου υετού), σύμφωνα με τις περιγραφές των επίσημων φορέων που μελετούν το φαινόμενο ανά τον κόσμο. Από τον έλεγχο των συσχετίσεων αναδεικνύεται ο υετός ως ίσως, η σημαντικότερη κλιματική συνθήκη που επηρεάζει αυτά τα νοσήματα στη χώρα (ελονοσία: ρ = 0,351, p = 0,021, λεϊσμανίαση: ρ = 0,370, p = 0,02), αν και προέκυψαν αρκετοί περιορισμοί, όπως αναξιοπιστία στο σύστημα καταγραφής αλλά και απουσία δεδομένων υετού των τελευταίων 12 ετών, κάτι που δεν επέτρεψε τον περαιτέρω έλεγχο συσχέτισης του με την επίπτωση του πυρετού του Δυτικού Νείλου (νόσημα που καταγράφεται μόνο τα τελευταία 6 χρόνια της περιόδου μελέτης). Επιπρόσθετα, προκύπτει μια μέτρια συσχέτιση της υγρασίας με τη λεϊσμανίαση (ρ = 0,337, p = 0,016), ενώ κανένα νόσημα δεν φαίνεται να συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τη θερμοκρασία. Αυτή η αδυναμία συσχέτισης μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το φαινόμενο δεν μελετήθηκε σε εποχιακό επίπεδο, αλλά σε ετήσιο ή ακόμη να υποδηλώνει ότι θερμοκρασιακά, η χώρα ήταν και παραμένει ευνοϊκή, οπότε οι μεταβολές του υετού διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο. Περαιτέρω, σημειώνονται, αν και δεν ελέγχθηκαν, κοινωνικοοικονομικές παράμετροι, που από πολλούς ερευνητές του αντικειμένου, αναγνωρίζονται ως σημαντικοί ρυθμιστές αυτής της σχέσης. Τέλος, ενώ οι δράσεις πρόληψης ήταν εθνικο - κεντρικές στο παρελθόν, σήμερα το μεγάλο φορτίο επωμίζονται οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. Ωστόσο το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να θέτει τις βασικές γραμμές οργάνωσης και συνεργασίας των επιμέρους φορέων. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η συνεχιζόμενη παρουσία κρουσμάτων εντομομεταδιδόμενων νοσημάτων στη χώρα, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα παραμένει κλιματικά κατάλληλη για τα εντομομεταδιδόμενα παθογόνα και τους διαβιβαστές τους, με τον υετό να επηρεάζει πιθανά στατιστικά σημαντικά τη σχέση, κατά τη διάρκεια της περίοδού 1962 - 2016, κάτι που πρέπει όμως να αξιολογηθεί με προσοχή λόγω των περιορισμών της μελέτης. Συνεπώς, χρειάζεται περισσότερη έρευνα και μελέτη, προκειμένου να οργανωθούν κατάλληλες στρατηγικές πρόληψης. Καθώς όμως το μέλλον, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επίσημων φορέων, επιφυλάσσει επιπρόσθετες μεταβολές των κλιματικών συνθηκών, πιθανόν το επιδημιολογικό τοπίο των εντομομεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ελλάδα να μεταβληθεί μακροπρόθεσμα περαιτέρω, κάτι που σίγουρα απαιτεί βαθύτερη γνώση και ετοιμότητα. Τέλος, αναγνωρίζονται αρκετοί κοινωνικοοικονομικοί και άλλοι μη μετρήσιμοι παράγοντες, που επηρεάζουν τη σχέση, πιθανόν με μη προβλέψιμο τρόπο.
Φυσική περιγραφή 69 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Εντομομεταδιδόμενα νοσήματα
Κλίμα
Ημερομηνία έκδοσης 2018-03-28
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 198

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 12