Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Εμβολιαστική κάλυψη εγκύων στην εποχή της πανδημίας Covid-19  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000454606
Τίτλος Εμβολιαστική κάλυψη εγκύων στην εποχή της πανδημίας Covid-19
Άλλος τίτλος Vaccine coverage of pregnant women during Covid-19 pandemic
Συγγραφέας Παπαθανασίου, Γεωργία
Σύμβουλος διατριβής Χατζηδάκη,Ελευθερία
Περδικογιάννη, Χρυσούλα
Βρεκούσης, Θωμάς
Περίληψη Εισαγωγή: Η κάλυψη με τα εμβόλια που συστήνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, γιατί προστατεύουν τόσο τις ίδιες τις έγκυες όσο και τα νεογνά και τα μικρά βρέφη, μειώνοντας τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας. Ειδικά στην εποχή της πανδημίας Covid-19 που διανύουμε ο εμβολιασμός των εγκύων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν ευπαθή ομάδα. Έτσι, ο αντιγριπικός εμβολιασμός, το εμβόλιο έναντι του τετάνου και του κοκκύτη και ο εμβολιασμός έναντι Covid-19 συστήνονται κατά τη διάρκεια της κύησης. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα επίπεδα εμβολιασμού των εγκύων είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, η καταγραφή των επιπέδων εμβολιαστικής κάλυψης στην εγκυμοσύνη και η συσχέτισή τους με δημογραφικούς παράγοντες που αφορούν τις εγκυμονούσες είναι σημαντική. Μέθοδος: Πρόκειται για περιγραφική συγχρονική μελέτη (cross-sectional study) μέσω ερωτηματολογίου. Πραγματοποιήθηκε από 1/9/2022 έως 30/11/2022 και αφορούσε τις εγκυμονούσες και λεχωίδες που επισκέφθηκαν το Μαιευτικό Γυναικολογικό Εξωτερικό Μαιευτικό Ιατρείο του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, στην Κρήτη, για το διάστημα αναφοράς. Η συλλογή των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο έγινε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Εξετάστηκαν τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης με εμβόλιο έναντι της γρίπης, έναντι τετάνου και κοκκύτη (με εμβόλιο Tdap) και με ≥1 δόση με εμβόλιο έναντι Covid-19, καθώς και ο έλεγχος της συσχέτισης των εμβολιαστικών επιπέδων με τους εξής δημογραφικούς παράγοντες : ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και τόπο κατοικίας. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο Microsoft Excel και στο SPSS (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.). Αποτελέσματα: Από τις Ν=402 γυναίκες που επισκέφθηκαν το Ιατρείο στο διάστημα αναφοράς απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι n=297 (73,9%). Πλήρως εμβολιασμένες ήταν n=2 γυναίκες (0,67%), ενώ πλήρως ανεμβολίαστες n=113 (38%). Ο αριθμός των συμμετεχόντων που είχαν εμβολιαστεί έναντι της γρίπης ήταν n=11 (3,7%), ενώ n=7 (2,35%) είχαν εμβολιαστεί με Tdap. N=183 γυναίκες (61,61%) είχαν εμβολιαστεί με εμβόλιο έναντι Covid-19. Από τον έλεγχο μεταξύ εμβολίων και δημογραφικών παραγόντων προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ εμβολίου Tdap και προϊούσης ηλικίας της μητέρας (p= 0,041) και υψηλού μορφωτικού επιπέδου (p=0,009), ενώ δεν προέκυψε κάποια συσχέτιση μεταξύ ηλικίας της μητέρας, μορφωτικού επιπέδου και τόπου κατοικίας με εμβόλιο έναντι της γρίπης και έναντι Covid-19, καθώς και τόπυ κατοικίας και χορήγησης Tdap. Συμπεράσματα: Τα ποσοστά εμβολιασμού των εγκύων κυμαίνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και παρουσιάζουν πτωτική τάση. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την παρούσα μελέτη και η πανδημία Covid-19 που διανύουμε φαίνεται ότι δεν έχει μεταβάλει την κατάσταση και ίσως ασκεί αρνητική επίδραση στην εφαρμογή των εμβολιαστικών προγραμμάτων ανά τον κόσμο. Οι δημογραφικοί παράγοντες που αφορούν τη μητέρα φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο στον εμβολιασμό με την ηλικία και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο να επιδρούν θετικά στον εμβολιασμό με Tdap. Λαμβάνοντας αυτά υπόψιν, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να αναζητηθούν και να καθοριστούν οι αιτίες των χαμηλών εμβολιαστικών επιπέδων, καθως και ο ενεργός ρόλος που μπορούν να παίξουν οι επαγγελματίες υγείας στην ενίσχυση του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της κύησης.
Φυσική περιγραφή 44 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Influenza
Pertussis
Pregnancy
Γρύπη
Εγκυμοσύνη
Κοκκύτης
Ημερομηνία έκδοσης 2023-04-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 391

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2026-04-05