Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Στοιχεία βιολογίας και κατανομής του είδους Ruvettus pretiosus (Cocco 1829) στην ανατολική μεσόγειο  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000334849
Τίτλος Στοιχεία βιολογίας και κατανομής του είδους Ruvettus pretiosus (Cocco 1829) στην ανατολική μεσόγειο
Άλλος τίτλος Elements for the biology and distribution of the species rurettus pretiosns (Cocco 1829) in the eastern Mediterranean
Συγγραφέας Βασιλακόπουλος, Παρασκευάς
Σύμβουλος διατριβής Παυλίδης, Μιχάλης
Περίληψη Το Ruvettus pretiosus (Cocco 1829) (Perciformes, Gempylidae), φραγκοσυκιά, μυρσίνη ή βάτος (oilfish), είναι ένα βενθοπελαγικό είδος που μπορεί να ξεπεράσει σε μήκος τα 2m και σε βάρος τα 60Kg, αλλά που συνηθέστερα εμφανίζεται σε μήκη έως 1,5m. Παρουσιάζει ευρεία γεωγραφική εξάπλωση σε τροπικές και εύκρατες θάλασσες σε βάθη από 100 έως περισσότερα από 1000m, προτιμώντας βάθη 200-600m. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα άτομα του είδους εμφανίζονται κοντά στο βυθό ενώ τη νύχτα μέρος του πληθυσμού εκτελεί κατακόρυφες μεταναστεύσεις στην επιπελαγική ζώνη σε αναζήτηση τροφής. Το είδος αποτελεί παράπλευρο αλίευμα σε αλιευτικά εργαλεία, όπως επιπελαγικά και βενθικά παραγάδια, που στοχεύουν σε πιο εμπορικά είδη. Ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για τις βιολογικές παραμέτρους του είδους. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η βιολογία (αύξηση, διατροφή, αναπαραγωγή) και το πρότυπο κατανομής του είδους στην ανατολική Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας αλιευτικά δεδομένα. Για τη μελέτη της αύξησης υπολογίστηκε η ηλικία από τους δακτυλίους αύξησης των ωτολίθων και έγινε ανάδρομος υπολογισμός των μηκών σε προηγούμενες ηλικίες. Οι παράμετροι της εξίσωσης αύξησης von Bertalanffy για τα θηλυκά άτομα που προέκυψαν από τα ανάδρομα υπολογισμένα μήκη ήταν L=162,14cm, K=0,273y-1 και t0=-1,60y. Για τα αρσενικά άτομα, λόγω του μικρού αριθμού τους, δεν υπολογίστηκαν οι παράμετροι της εξίσωσης von Bertalanffy αλλά μόνο τα αναμενόμενα μήκη ανά ηλικία από τον ανάδρομο υπολογισμό μηκών. Τα θηλυκά άτομα φαίνεται να μεγαλώνουν γρηγορότερα και να φτάνουν σε μεγαλύτερα μήκη από τα αρσενικά. Όσον αφορά στη μελέτη της διατροφής, η ανάλυση στομαχικών περιεχομένων έδειξε ότι το είδος είναι κατά κύριο λόγο ιχθυοφάγο ενώ τρέφεται και με κεφαλόποδα. Τα άτομα που αλιεύονται στην επιπελαγική ζώνη έχουν συχνότερα άδεια στομάχια από αυτά στη βενθοπελαγική ζώνη στα οποία παρατηρούνται κυρίως ενθοπελαγικές λείες. Η μελέτη σχετικά με τα αναπαραγωγικά πρότυπα του είδους έδειξε την ύπαρξη γονοχωριστικής φυλετικής στρατηγικής ενώ τα αλιευτικά δεδομένα από βενθικά παραγάδια φανέρωσαν υπεροχή της αφθονίας των θηλυκών ατόμων σε σχέση με τα αρσενικά σε βάθη 250-450m. Η ιστολογική ανάλυση έδειξε ότι τα ωοκύτταρα χαρακτηρίζονται από έντονη παρουσία λιπιδίων ήδη από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Στο διάστημα Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου τα ωοκύτταρα βρίσκονται σε διάπαυση (resting stage), τον Απρίλιο ξεκινά η λεκιθογένεση που κορυφώνεται τον Ιούνιο, ενώ η αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται πως είναι κατά το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου. Το είδος γεννά πελαγικά αυγά που αναμένεται να είναι πολύ μικρά σε μέγεθος (<1mm). Τα αρσενικά άτομα ενφανίζονται σε φάση σπερμιογένεσης ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Όσον αφορά στην κατανομή του είδους στην ανατολική Μεσόγειο, ο έλεγχος με Γενικευμένα Αθροιστικά Μοντέλα (GAMs) έδειξε αυξομειώσεις στην αφθονία του είδους σε επιπελαγικά παραγάδια κατά τα τελευταία εννέα έτη, ενώ φανέρωσε ενδείξεις συγκεντρωτικής κατανομής στο Κρητικό Πέλαγος και πιο τυχαία κατανομή στη θάλασσα της Λεβαντίνης. Η μεγαλύτερη αφθονία εμφανίζεται στην περιοχή των Δωδεκανήσων και κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου. Το πρότυπο κατανομής μπορεί να εξηγηθεί με βάση διατροφικές και αναπαραγωγικές ανάγκες του είδους.
Φυσική περιγραφή 107 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Bάτος
Mυρσίνη
Oilfish
Φραγκοσυκιά
Ημερομηνία έκδοσης 2008-12-04
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 356

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 31