Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Βιοηθικά διλήμματα τέλους ζωής σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000420831
Τίτλος Βιοηθικά διλήμματα τέλους ζωής σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο
Άλλος τίτλος Bioethical dilemmas in patients with end-stage cancer
Συγγραφέας Ανδρουλάκη, Γεωργία
Μέλος κριτικής επιτροπής Σπανάκη Κλεάνθη
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαδάκη Λίνα
Επιλέξτε τιμή Κούση Μαρία
Περίληψη Το τέλος της ζωής αποτέλεσε πολλές φορές στο παρελθόν αντικείμενο συγκρούσεων, και εξακολουθεί να αποτελεί ένα ακανθώδες θέμα προς διερεύνηση, τόσο σε επιστημονικό, όσο και σε ηθικό επίπεδο. Δύο είναι οι βασικές προσεγγίσεις της ιατρικής πρακτικής που σχετίζονται με τη φροντίδα των ασθενών τελικού σταδίου, η νοσοκομειακή και η ανακουφιστική φροντίδα. Στην παρούσα μελέτη, έμφαση δίνεται στην φροντίδα που μπορεί να προσφέρει η ανακουφιστική ή παρηγορητική ιατρική στους ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου. Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να αναδείξει τις κύριες πτυχές των βιοηθικών διλημμάτων που αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς τελικού σταδίου. Για την επίτευξη του σκοπού της μελέτης, τίθενται οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι: α) εάν σύμφωνα με τον Kant δικαιολογείται η επιλογή της εκούσιας ευθανασία, β) η μελέτη των κύριων προσεγγίσεων παροχής φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου και γ) των βιοηθικών διλημμάτων σχετικά με τη διαχείριση του πόνου, με τις πρακτικές διατήρησης της, με την επίσπευση του θανάτου και τις προγενέστερες οδηγίες. Προσπάθησα σε αυτή την εργασία να απαντήσω εάν, σύμφωνα με τον Kant, η αξίωση για επίσπευση του θανάτου ή, εναλλακτικά, το αίτημα για αξιοπρεπή λήξη της ζωής θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και εάν θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε ένα καντιανό πλαίσιο δικαιολόγησης και εκπλήρωσης της επιθυμίας του εκάστοτε ασθενούς τελικού σταδίου, ούτως ώστε να λήγει το μαρτύριό του κατά το δυνατόν πιο ανώδυνα, χωρίς όμως ταυτόχρονα να παραβαίνει τις ηθικές αρχές του γιατρού, του οποίου η προσοχή επικεντρώνεται φυσικά στην ανακουφιστική φροντίδα. Σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν οι ηθικές διαφωνίες που σχετίζονται με την διατήρηση και την διακοπή της ιατρικής περίθαλψης και να ενθαρρύνουν την χρήση της κατάλληλης αντιμετώπισης των ασθενών τελικού σταδίου, πολλοί υποστηρικτές για τα δικαιώματα των ασθενών και των «καλών θανάτων» προτείνουν τη χρήση των προγενέστερων οδηγιών. Οι εκ των προτέρων οδηγίες στόχο έχουν να διατηρήσουν την ατομική αυτονομία, να σέβονται την ατομική επιλογή, και την πρόληψη καταστάσεων στις οποίες χορηγείται στον ασθενή θεραπεία που αυτός ή αυτή δεν θα ήθελε. Επειδή περιλαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για τη φροντίδα του τέλους της ζωής, υπάρχουν ηθικές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με τη χρήση τους. Αναπόσπαστο μέρος της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου είναι και οι αποφάσεις για την διακοπή των ανώφελων ιατρικών παρεμβάσεων. Κάθε παρέμβαση σε έναν ασθενή τελικού σταδίου θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με τους στόχους του ασθενούς. Κάθε παρέμβαση που δεν προάγει τους στόχους του ασθενούς θα πρέπει να εξαλείφεται. Αυτή η απλή συμβουλή είναι δύσκολο να ακολουθηθεί στην πράξη. Συμπερασματικά η παρηγορητική φροντίδα και η εντατική ιατρική φροντίδα δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες επιλογές, αλλά μάλλον θα πρέπει να συνυπάρχουν. Το μόνο σίγουρο, όσες έρευνες και να υπάρξουν, είναι οτι σε θέματα βιοηθικής η συζήτηση είναι ανεξάντλητη. Κι αυτο γιατι δεν υπάρχει ηθική καθολικά αποδεκτή ειδικά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην ανθρώπινη ζωή.
Φυσική περιγραφή 75 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Bioethical dilemmas
End of life
End-stage cancer
Βιοηθικά διλήμματα
Καρκίνος τελικού σταδίου
Τέλος ζωής
Ημερομηνία έκδοσης 2018
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 524

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 44