Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ο ρόλος του θυρεοειδή κατά την οντογένηση και την αναστροφή του φύλου στην τσιπούρα (Sparus aurata)  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000334828
Τίτλος Ο ρόλος του θυρεοειδή κατά την οντογένηση και την αναστροφή του φύλου στην τσιπούρα (Sparus aurata)
Άλλος τίτλος The role of the thyroid during ontogeny and sex reversal in the gilthead sea bream
Συγγραφέας Szisch, Vera
Σύμβουλος διατριβής Παυλίδης, Μιχάλης
Περίληψη Οι θυρεοειδικές ορμόνες θυροξίνη και τριϊωδοθυρονίνη (ΤΗ, Τ4, Τ3) είναι γνωστές για το ρυθμιστικό τους ρόλο σε πληθώρα φυσιολογικών διαδικασίων, όπως είναι η ανάπτυξη, ο μεταβολισμός και η αναπαραγωγή σε όλες τις ομάδες των σπονδυλωτών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά την οντογένεση και απουσία τους οι περισσότεροι οργανισμοί δεν μπορούν να αναπτυχθούν φυσιολογικά και να φτάσουν στην ενήλικη τους μορφή. Έτσι, είναι καθοριστικές και κατά την πρώτη ανάπτυξη των ιχθύων με πιο εντυπωσιακό παράδειγμα τη μεταμόρφωση των πλατύψαρων, ένα φαινόμενο που εξαρτάται πλήρως από τη δράση των ΤΗ. Όσον αφορά στην σεξουαλική ωρίμανση των ιχθύων, ο ρόλος τους δεν έχει διελευκανθεί άκομα σε ικανοποιητικό επίπεδο, όμως εικάζεται ότι εμπλέκονται και σε αυτή τη διαδικασία. Μεταξύ όλων των ομάδων των σπονδυλωτών, οι τελεόστεοι είναι η μοναδική που φιλοξενεί είδη που παρουσιάζουν το συναρπαστικό φαινόμενο της αλλαγής του φύλου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η τσιπούρα (Sparus aurata) που είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος, και που μπορεί να θεωρηθεί οργανισμός μοντέλο της οικογένειας των Sparidae λόγω των γνώσεων που υπάρχουν σήμερα για τη γενικότερη της βιολογία. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου του θυρεοειδή κατά την οντογένεση και την αλλαγή του φύλου στην τσιπούρα, δύο εξαιρετικά κρίσιμες φάσεις του κύκλου ζωής της. Η ερευνητική προσέγγιση περιελάμβανε για πρώτη φορά την ταυτόχρονη μελέτη των μεταβολών των συγκεντρώσεων των ΤΗ καθώς και της γονιδιακής έκφρασης δύο καθοριστικών παραγόντων για την δράση των ΤΗ, που είναι: (1) Οι τρεις τύποι των αποϊωδινασων (DIO1, DIO2, DIO3) που είναι τα ένζυμα που ρυθμίζουν τα περιφερικά επίπεδα της βιολογικά δραστικής μορφής των ΤΗ, τριϊωδοθυρονίνη (Τ3), και (2) οι οι δύο τύποι των υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών (TR-α, TR-β), που ανήκουν στην κατηγορία των νουκλεϊκών υποδοχέων και μέσω των οποίων επιτελείται η δράση των ΤΗ ρυθμίζοντας την έκφραση γονιδίων στόχους. Όσον αφορά στην οντογένεση, οι συγκεντρώσεις των ΤΗ αλλά και τα πρότυπα έκφρασης των υπό εξέταση γονιδίων υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά τα πρώτα στάδια της οντογένεσης (έμβρυο και εκκόλαψη) καθώς και την μεταμόρφωση της τσιπούρας, εκδηλώνοντας τη δράση τους σε στάδιο-ειδικό επίπεδο. Τα παρούσα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν επίσης την υπόθεση της επίδρασης της θερμοκρασίας του νερού στη λειτουργία του θυρεοειδικού συστήματος στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια των ιχθύων. Παρατηρήθηκαν διαφορές στην έκφραση τόσο των DIOs όσο και των TRs και ταυτόχρονα αλλαγές του ρυθμού ανάπτυξης των νυμφών τσιπούρας εκτρεφόμενες σε διαφορετικές θερμοκρασίες του νερού. Κατά την αλλαγή του φύλου στην τσιπούρα, το ορχικό τμήμα της γονάδας εκφυλίζεται και τα άτομα παύουν να είναι λειτουργικά αρσενικά, ενώ το ωοθηκικό τμήμα αναπτύσσεται με αποτέλεσμα την ωρίμανση των ατόμων ως αναπαραγωγικά δραστήρια θηλυκά. Τα πρότυπα έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τις αποϊωδινάσες και τους θυρεοειδικούς υποδοχείς σε σχέση με τις μεταβολές των συγκεντρώσεων των θυρεοειδικών ορμονών στο ωοηικικό τμήμα της γονάδας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ΤΗ συμβάλλουν στην ωρίμανση της ωοθήκης. Αντιθέτως, τα αποτλέσματα που αφορούν τα την μεταβολή των εξεταζόμενων παραγόντων είναι μεν αντιφατικά, αλλά ενδιαφέρον: όσο εκφυλίζεται ο ορχικός ιστός, τα επίπεδα των «ενεργοποιητών» του θυρεοειδικού συστήματος (TH, DIO1, DIO2) ανεβαίνουν με ταυτόχρονη πτώση της έκφρασης των ΤRs. Στο σύνολό τους, τα παρούσα αποτελέσματα συνηγορούν υπέρ υποθέσεων και ταυτόχρονα θέτουν νέα ερωτήματα όσον αφορά στην λειτουργία του θυρεοειδικού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση θέτουν τη βάση για περαιτέρω μελέτες για την βαθύτερη κατανόηση του ρόλου των θυρεοειδικών ορμονών στα πλαίσια της οντογένεσης και αναπαραγωγής των τελεόστεων.
Φυσική περιγραφή 148 σ. : εικ., πίνακ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα thyroid hormones
θυρεοειδικές ορμόνες
τελεόστεοι
Ημερομηνία έκδοσης 2008-09-22
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 304

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 18