Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διατροφική κυριαρχία, μετασχηματισμός της παραγωγής τροφίμων και αγρο-τροφικά δίκτυα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441443
Τίτλος Διατροφική κυριαρχία, μετασχηματισμός της παραγωγής τροφίμων και αγρο-τροφικά δίκτυα
Άλλος τίτλος Food sovereignty, transformation of food production and alternative agri-food
Συγγραφέας Κοντογιάννη, Σπυριδούλα
Σύμβουλος διατριβής Πετροπούλου Ευγενία
Μέλος κριτικής επιτροπής Σερντεδάκης Νίκος
Κούση Μαρία
Περίληψη Τα τελευταία χρόνια, η Διατροφική Κυριαρχία (ΔΚ) έχει αναδειχθεί ως μία «από τα κάτω» κινηματική δράση η οποία αντιτάσσεται στον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής και διάθεσης τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος της ΔΚ είναι να προτείνει μια εναλλακτική αλλά και βιώσιμη λύση στις ολοένα αυξανόμενες επισιτιστικές κρίσεις. Το συμβατικό αγρο-τροφικό σύστημα το οποίο βασίστηκε στα επιτεύγματα της «Πράσινης Επανάστασης» είχε ως στόχο να παρέχει τροφή σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Η δομή του όμως παρουσιάζει αρκετές ατέλειες με αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για τα αδιέξοδα του αγρο-τροφικού συστήματος και τις αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε κυρίως στους κατοίκους του πλανήτη, στο περιβάλλον, την οικονομία κλπ. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να μελετήσω σε αυτή την εργασία πως αντιμετωπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο τα αδιέξοδα και οι επιπτώσεις αυτού του συστήματος. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή γύρω από τα αδιέξοδα και τις επιπτώσεις του παγκόσμιου αγρο-τροφικού συστήματος, θα εστιάσω στην εκβιομηχάνιση της παραγωγής τροφίμων και μερικώς στις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης τροφίμων θέλοντας κατά αυτό τον τρόπο να παρουσιάσω κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες εμφανίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και οι οποίες όχι μόνο αντιτίθενται σε αυτό τον τρόπο παραγωγής αλλά παρέχουν βιώσιμες και εναλλακτικές λύσεις. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται αρχικά το πλαίσιο της σημερινής αγρο-τροφικής κρίσης, όπως υποστηρίζεται συνοπτικά από τη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και τα αδιέξοδα του αγρο-τροφικού καθεστώτος ως απόρροια της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία και είχε ως άμεσο οικονομικό αντίκτυπο την αισθητή άνοδο της τιμής των αγροτικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό, σημαντική είναι εδώ η έννοια της επισιτιστικής ασφάλειας προκειμένου να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους δόθηκε έμφαση στο εντατικό μοντέλο γεωργίας και ακολούθως στο σύγχρονο σύστημα παραγωγής τροφίμων. Ακόμα, όσον αφορά το πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα του αγρο-τροφικού συστήματος, στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση και πιο αναλυτικά στην κρίση της αγρο-τροφικής παραγωγής, αναδεικνύοντας πλευρές της πολιτικής, κοινωνικο-πολιτισμικής και περιβαλλοντικής κρίσης που έχει επιφέρει ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης του αγρο-τροφικού συστήματος παγκοσμίως. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση της έννοιας της διατροφικής κυριαρχίας και η γέννηση των Εναλλακτικών Αγρο-τροφικών Δικτύων (ΕΑΔ) όπου θα γίνει συζήτηση γύρω από τη ΔΚ και τα εναλλακτικά αγρο-τροφικά δίκτυα όπως ορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Προτού όμως εστιάσω στην περίπτωση των ΕΑΔ, θα ξεκινήσω τη μελέτη από τη διαμάχη γύρω από την τροφή, τις απαιτήσεις των καταναλωτών για τη στροφή του συστήματος παραγωγής τροφίμων προς την ποιότητα και κατ’ επέκταση την ανάγκη για θεσμοθέτηση της βιολογικής γεωργίας. Επιπλέον, η μετα-βιολογική περίοδος, η πολιτικοποίηση της τροφής και η αξιολόγηση των ΕΑΔ ως κοινωνικών κινημάτων συνιστούν μερικά από τα θέματα που θα με απασχολήσουν στη συγκεκριμένη ενότητα. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις μελέτες περίπτωσης των La Via Campesina, Slow Food Movement και της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (ΚΥΠΓ), τα αίτια εμφάνισης των εν λόγω αγρο-τροφικών κινημάτων, τα δίκτυα δράσης που συσπειρώνονται γύρω από τα τρία αυτά κινήματα καθώς και την πολιτισμική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάστασή τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα επιχειρήσω μια προσέγγιση των Κοινωνικών Κινημάτων για τη μελέτη των LVC, Slow Food και ΚΥΠΓ ενώ στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η εργασία με την έκθεση των συμπερασμάτων μου για όλα τα παραπάνω ζητήματα.
Φυσική περιγραφή 104 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Alternative agri-food networks and social movements
Fair trade
Food security
Food sovereignty
Sustainable agriculture
Βιώσιμη γεωργία
Δίκαιο εμπόριο
Διατροφική ασφάλεια
Διατροφική κυριαρχία
Εναλλακτικά αγροτροφικά δίκτυα και κοινωνικά κινήματα
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 113

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 6