Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ο ρόλος των νευροπεπτιδίων του στρες στη φλεγμονή  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000337980
Τίτλος Ο ρόλος των νευροπεπτιδίων του στρες στη φλεγμονή
Συγγραφέας Ανδρουλιδάκη, Αριάδνη
Σύμβουλος διατριβής Μαργιωρής, Ανδρέας
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσατσάνης, Χρήστος
Γραβάνης, Αχιλλέας
Μπούμπας, Δημήτριος
Καστανάς, Ηλίας
Ηλιόπουλος, Αριστείδης
Λιαπάκης, Γεώργιος
Περίληψη O παράγοντας έκλυσης της κορτικοτροπίνης (CRF) είναι ο κύριος ρυθμιστής της απόκρισης στο στρες. Εκτός από τον υποθάλαμο, ο CRF και τα ομόλογα πεπτίδια UCN1 και UCN2, ανιχνεύονται μεταξύ άλλων σε ιστούς και κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Ενώ η έκκριση του υποθαλαμικού CRF οδηγεί σε μερική ανοσοκαταστολή μέσω αύξησης των επιπέδων των γλυκοκορτικοειδών και ενεργοποίησης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, στην περιφέρεια τα πεπτίδια CRF εμφανίζουν θετική δράση στη φλεγμονή. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν επιπλέον παρατηρηθεί και αντιφλεγμονώδεις δράσεις από τα πεπτίδια αυτά. Τα μακροφάγα παίζουν πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο στην φλεγμονώδη ανoσοαπάντηση. Ο ρόλος του τοπικά παραγόμενου CRF αλλά και των UCNs στην δράση των μακροφάγων παραμένει αδιευκρίνιστος. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε ο ρόλος των πεπτιδίων CRF αλλά και των υποδοχέων τους, CRF1 και CRF2, στα μακροφάγα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η δράση των πεπτιδίων CRF στην ενεργοποίηση και απόπτωση των μακροφάγων, ενώ ταυτόχρονα εξετάστηκε και ο μηχανισμός που εμπλέκεται σε κάθε δράση. Βρέθηκε ότι, σε μακροφάγα Raw264.7 αλλά και σε πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα ποντικού, τα πεπτίδια CRF, UCN1 και UCN2 μέσω του υποδοχέα CRF2 ενεργοποιούν τους μεταγραφικούς παράγοντες PU.1 και AP-1, οι οποίοι προσδένονται στον υποκινητή του TLR4 και επάγουν την μεταγραφή του. Μέσω του TLR4 διαμεσολαβείται η δράση του LPS στα μακροφάγα και συνεπώς η παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτοκινών. Το σήμα του CRF2 έχει ως αποτέλεσμα να αναστέλλεται η κατασταλτική επίδραση του LPS στην έκφραση του υποδοχέα TLR4, γεγονός παρέχει έναν πιθανό μηχανισμό για την προ-φλεγμονώδη δράση των νευροπεπτιδίων της οικογένειας CRF στα μακροφάγα. Τα σήματα των υποδοχέων CRF ευοδώνουν και την παραγωγή PGE2 σε ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα, μέσω επαγωγής της έκφρασης των ενζύμων Cox-1 και Cox-2. Η επίδραση των πεπτιδίων CRF στην PGE2 έμμεσα οδηγεί σε σύντομη και παροδική καταστολή του TNF-α. Μάλιστα, η ενεργοποίηση της PI3K από τα πεπτίδια CRF είναι απαραίτητη για την καταστολή του TNF-α. Προτείνεται λοιπόν ένας επιπλέον μηχανισμός δράσης των πεπτιδίων CRF στα μακροφάγα, στον οποίο συμμετέχουν οι προσταγλανδίνες και πιθανά σχετίζεται με κάποιες από τις παρατηρούμενες αντί-φλεγμονώδεις ιδιότητες των πεπτιδίων. Η παροδική καταστολή του παραγόμενου TNF-α από ενεργοποιημένα με LPS μακροφάγα έχει επίπτωση στην απόπτωσή τους, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της απόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την καταστολή του TNF-α από τα πεπτίδια. Αντίθετα, σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ο CRF επάγει απόπτωση σε ενεργοποιημένα μακροφάγα. Τα πεπτίδια UCN1 και UCN2 βρέθηκε να επάγουν απόπτωση και σε μη ενεργοποιημένα μακροφάγα μέσω του υποδοχέα CRF2 υποδοχέα και την επαγωγή των προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών Βax και Βad. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει έναν αντί-φλεγμονώδη ρόλο των συγκεκριμένων πεπτιδίων, ο οποίος λαμβάνει χώρα πριν την ενεργοποίηση των μακροφάγων. Οι υποδοχείς CRF1 και CRF2 ανιχνεύτηκαν τόσο σε πρωτογενή μακροφάγα όσο και στις κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται ότι ο υποδοχέας CRF2 έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην φυσιολογία τους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πρωτογενή περιτοναϊκά μακροφάγα από CRF1-/- και CRF2-/- ποντικούς. Η απουσία του υποδοχέα CRF2 είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά ελαττωμένη παραγωγή προ- φλεγμονωδών κυτοκινών (IL-6 και TNF-α) μετά από ενεργοποίηση με LPS. Αντίθετα, τα CRF1-/- μακροφάγα βρέθηκε να παράγουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα TNF-α και IL-6, αλλά και να εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα Cox-2 μετά από ενεργοποίηση με LPS. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανά να σχετίζεται με τα χαμηλά επίπεδα κορτικοστερόνης των CRF1-/- ζώων. Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα έκφρασης της Cox-1 (η έκφραση της οποίας δεν επηρεάζεται από τα γλυκοκορτικοειδή) στα CRF1-/- και στα CRF2-/- μακροφάγα, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσμα, το οποίο χρίζει περαιτέρω διερεύνησης. Συμπερασματικά, η παρούσα διατριβή παρέχει νέα δεδομένα στην αλληλεπίδραση του νευροενδοκρινικού με το ανοσοποιητικό σύστημα συνηγορώντας στο χαρακτηρισμό μιας νέας οικογένειας ανοσορυθμιστών, αυτής των πεπτιδίων της οικογένειας του CRF.
Φυσική περιγραφή 171 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Neuropeptides physiology
Stress, Psychological physiopathology
Ημερομηνία έκδοσης 2006-08-04
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 345

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 16