Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η πρακτική των αλγορίθμων και η δια βίου εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του νομού Χανίων στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000454819
Τίτλος Η πρακτική των αλγορίθμων και η δια βίου εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του νομού Χανίων στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες
Άλλος τίτλος The practice of algorithms and the lifelong training of doctors, nurses and rescuers of the prefecture of Chania in pediatric and adult basic and advanced life support
Συγγραφέας Αργυρακοπούλου, Μήνα
Σύμβουλος διατριβής Μπριασούλης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ηλία, Σταυρούλα
Αγγουριδάκης, Παναγιώτης
Περίληψη Εισαγωγή: Η έννοια του επείγοντος τόσο ως προς την αναγνώριση όσο και ως προς τη σωστή αντιμετώπισή του απασχολεί και αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την υγειονομική κοινότητα. Μάλιστα, η ποιότητα αντιμετώπισης από τους επαγγελματίες υγείας σχετίζεται άμεσα με τη χρήση των αλγορίθμων δηλαδή την ενσωμάτωση, τη διατήρηση και την εφαρμογή των γνωστικών, συμπεριφορικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή αναζωογόνηση του ασθενούς. Η δια βίου εκπαίδευση κρατά ενημερωμένους τους παρόχους υγείας για τις σύγχρονες πρακτικές και κατευθυντήριες οδηγίες. Μια γνώση που είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στους ασθενείς. Η σημασία αυτής τέλος έχει αναδειχθεί από μελέτες που ερεύνησαν το επίπεδο εκπαίδευσης σε διασώστες, νοσηλευτές και ιατρούς. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης πρώτα είναι η αποτύπωση της τρέχουσας γνώσης των παρόχων υγείας στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια ως προς την αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού με βάση τη χρήση των αλγορίθμων για ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς. Για την εκπόνηση της έρευνας συμπεριλήφθηκαν κλινικές και τμήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και τα Κέντρα Υγείας, η Τοπική Μονάδα Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας του νομού. Δευτερεύοντες στόχοι της μελέτης, είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο τομέα της αναζωογόνησης αλλά και η ενθάρρυνση της αυτοαξιολόγησης και της καταγραφής των προτάσεων των επαγγελματιών για το πως αυτή μπορεί να γίνει εφικτή. Μεθοδολογία: Διεξήχθη μια συγχρονική περιγραφική μελέτη (cross sectional study), στο νομό Χανίων μέσω της διανομής ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών στο οποίο οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν ανώνυμα. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε και αξιολογούσε τις γνώσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και σε ενήλικες. Το δείγμα συλλέχθηκε εντός πενταμήνου και περιλάμβανε ιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες. Αποτελέσματα: Το πλήθος των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκε ήταν 380 από τα οποία επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 200. Από αυτά τα 99 (49,5%) συμπληρώθηκαν από το προσωπικό του ΓΝΧ, 57 (28,5%) από τα ΚΥ, 25 (12,5%) από το ΕΚΑΒ και μόλις 19 (9,5%) από το ΤΟΜΥ Χανίων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες 65% με μέση ηλικία 40,811. Σημαντικά περισσότερες φορές εφάρμοσαν τεχνικές αναζωογόνησης οι διασώστες (p=0,033) αλλά μεγαλύτερη ποικιλία τεχνικών διάσωσης εφάρμοσαν οι ιατροί (p=0,014). Αξίζει να σημειωθεί πως σε επίπεδα που προσέγγιζαν τα μηδενικά ήταν η χρήση ενδοοστικής βελόνης από όλους τους επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στη μελέτη. Οι συχνότερες τεχνικές που εφαρμόσθηκαν ήταν οι θωρακικές συμπιέσεις και η χορήγηση οξυγόνου, ιδιαίτερα από τους ιατρούς. Στις παθολογική και πνευμονολογική κλινική αναφέρεται εφαρμογή ΚΑΡΠΑ από όλο το προσωπικό (100%) το τελευταίο έτος με τα μικρότερα ποσοστά στη ΜΕΘ (22%) και παιδιατρική κλινική (46%, p=0,035). Στο σύνολο των συμμετεχόντων οι σωστές απαντήσεις (19,96,1) κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με τους διασώστες (17,25,6) και τους νοσηλευτές (18,15,7) να απαντούν σωστά σε λιγότερες από τις μισές ερωτήσεις (20/40) συγκριτικά με τους ιατρούς (22,65,6) (p<0,001). Εκπαίδευση σε διάφορα σεμινάρια βασικής ή εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής ενηλίκων ανέφερε το 86,5% (n=173) των συμμετεχόντων. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά εκπαίδευσης στην παιδιατρική υποστήριξη της ζωής ήταν χαμηλά (21,5%) και δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Μικρά μόνο ποσοστά ιατρών (30,3%), νοσηλευτών (26,3%), και διασωστών (13,8%) ανέφεραν κάποιο επαναληπτικό σεμινάριο και μάλιστα στο 59% των περιπτώσεων είχαν γίνει σε χρόνους που ξεπερνούσαν τα 2 έτη. Yψηλότερα ποσοστά των ιατρών (23,6%) και νοσηλευτών (31,7%) χαρακτηρίζουν τις γνώσεις τους στο BLS ενηλίκων μέτριες συγκριτικά με τους διασώστες (17,2%). Τα αντίστοιχα ποσοστά ελλειμματικών γνώσεων για το BLS παιδιών επίσης δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ομάδων, και είναι πολλαπλάσια τόσο για τους ιατρούς (37,1% μέτριες και 24,7% ανεπαρκείς), όσο και για τους νοσηλευτές (32,9% και 23,2%, αντίστοιχα) και διασώστες (37,9% και 20,7%, αντίστοιχα). H συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων όλων των δομών (96,6-97,6%) δήλωσε ότι επιθυμεί να λαμβάνει συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση. Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη πιστοποιεί πως οι γνώσεις των επαγγελματιών κρίνονται ελλιπείς ως προς τη συμμόρφωση με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Αναδεικνύει μειωμένα ποσοστά εκπαίδευσης στα πρωτόκολλα αυτά και μεγάλο χρονικό διάστημα μη ανανέωσης της γνώσης. Υποστηρίζει συμπερασματικά τη δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες.
Φυσική περιγραφή 93 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα ALS
ATLS
BLS
Αλγόριθμοι
Ημερομηνία έκδοσης 2023-04-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 424

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1