Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Services for connecting and integrating big number of linked datasets  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000430233
Τίτλος Services for connecting and integrating big number of linked datasets
Άλλος τίτλος Υπηρεσίες για τη διασύνδεση και ολοκλήρωση μεγάλου πλήθους σημασιολογικών συνολοδεδομένων
Συγγραφέας Μουνταντωνάκης, Μιχαήλ Ε
Σύμβουλος διατριβής Τζίτζικας, Ιωάννης
Μέλος κριτικής επιτροπής Πλεξουσάκης, Δημήτρης
Μαγκούτης, Κώστας
Αντωνίου, Γρηγόρης
Κουμπαράκης, Μανώλης
Φλουρής, Γιώργος
Auer, Soren
Περίληψη Τα ∆ιασυνδεδεμένα ∆εδομένα (Linked Data) είναι ένας τρόπος δημοσίευσης δεδομένων που διευκολύνει το διαμοιρασμό, τη διασύνδεση, την αναζήτηση και την επαναχρησιμοποίησή τους. ´Ηδη υπάρχουν χιλιάδες τέτοια σύνολα δεδομένων, στο εξής πηγές, και ο αριθμός και το μέγεθος τους αυξάνεται. Αν και ο κύριος στόχος των ∆ιασυνδεδεμένων ∆εδομένων είναι η διασύνδεση και η ολοκλήρωση τους, αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί ακόμα σε ικανοποιητικό βαθμό. Ακόμα και φαινομενικά απλές εργασίες, όπως η εύρεση όλων των πληροφοριών για μία συγκεκριμένη οντότητα αποτελούν πρόκληση διότι αυτό προϋποθέτει γνώση των περιεχομένων όλων των πηγών, καθώς και την ικανότητα συλλογισμού επί των συναθροισμένων περιεχομένων τους, συγκεκριμένα απαιτείται ο υπολογισμός του συμμετρικού και μεταβατικού κλεισίματος των σχέσεων ισοδυναμίας μεταξύ των ταυτοτήτων των οντοτήτων και των οντολογιών. Η ανακάλυψη δεδομένων (Dataset Discovery) επίσης αποτελεί μεγάλη πρόκληση, διότι οι τρέχουσες προσεγγίσεις αξιοποιούν μόνο τα μεταδεδομένα των πηγών, και δεν λαμβάνουν υπόψη τα περιεχόμενα τους. Σε αυτή τη διατριβή, αναλύουμε το ερευνητικό έργο που έχει παραχθεί στον τομέα της Ολοκλήρωσης ∆ιασυνδεμένων ∆εδομένων με έμφαση σε τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα. Συγκεκριμένα παραγοντοποιούμε το πρόβλημα σε διαστάσεις που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και τον εντοπισμό των ανοικτών προκλήσεων. Εν συνεχεία προτείνουμε ευρετήρια και αλγορίθμους για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, συγκεκριμένα μεθόδους για συλλογισμό επί των ταυτοτήτων των πόρων, για εύρεση όλων των πληροφοριών για μία οντότητα, για ανακάληψη πηγών βάσει περιεχομένου και άλλων. Λόγω του μεγάλου πλήθους και όγκου των πηγών, οι τεχνικές που προτείνονται περιλαμβάνουν αυξητικούς και παράλληλους αλγορίθμους. ∆είχνουμε ότι η ανακάλυψη πηγών βάσει περιεχομένου ανάγεται στην επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης και προτείνουμε τεχνικές για την αποδοτική επίλυσή τους. Τα παραπάνω ευρετήρια και αλγόριθμοι έχουν υλοποιηθεί στη σουίτα υπηρεσιών που αναπτύξαμε που αναφέρεται με το όνομα LODsyndesis, η οποία προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο. Επιπροσθέτως, παρουσιάζουμε μία εκτενή ανάλυση συνδεσιμότητας για ένα μεγάλο υποσύνολο πηγών του νέφους Ανοικτών ∆ιασυνδεδεμένων ∆εδομένων (LOD Cloud). Συγκεκριμένα αναφέρουμε μετρήσεις (συνδεσιμότητας και αποδοτικότητας) που αφορούν 2 δισεκατομμύρια τριπλέτες, 412 εκατομμύρια URIs και 44 εκατομμύρια σχέσεις ισοδυναμίας που προέρχονται από 400 πηγές, χρησιμοποιώντας από 1 έως 96 μηχανήματα για την ευρετηρίαση. Ενδεικτικά, χρησιμοποιώντας 96 μηχανήματα χρειάστηκαν λιγότερα από 10 λεπτά για τον υπολογισμό του συμμετρικού και μεταβατικού κλεισίματος, και 81 λεπτά για την ευρετηρίαση 2 δισεκατομμυρίων τριπλετών. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας τα ευρετήρια μαζί με τους προτεινόμενους αυξητικούς αλγορίθμους, κατέστη εφικτός ο υπολογισμός των μετρήσεων συνδεσιμότητας για 1 εκατομμύριο υποσύνολα πηγών σε 1 δευτερόλεπτο (τρεις τάξεις μεγέθους γρηγορότερα σε σχέση με συμβατικές μεθόδους), ενώ οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν απόκριση δευτερολέπτων. Οι υπηρεσίες αυτές καθιστούν εφικτή και την υλοποίηση υπηρεσιών υψηλότερου επιπέδου, όπως υπηρεσίες εμπλουτισμού πηγών για χρήση από τεχνικές Μηχανικής Μάθησης καθώς και τεχνικές για ∆ιανυσματικές Αναπαστάσεις Γράφων Γνώσης (Knowledge Graph Embeddings) και δείχνουμε ότι ο εμπλουτισμός αυτός βελτιώνει της προβλέψεις σε προβλήματα μηχανικής μάθησης.
Φυσική περιγραφή xvii, 239 σ. : σχεδ., πιν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Big data
Connectivity
Data integration
Data quality
Dataset discovery and selection
Lattice of measurements
Linked data
RDF
Ανακάλυψη και επιλογή πηγών δεδομένων
Διασυνδεδεμένα δεδομένα
Μεγάλα δεδομένα
Ολοκλήρωση δεδομένων
Πλέγμα μετρήσεων
Ποιότητα δεδομένων
Συνδεσιμότητα
Ημερομηνία έκδοσης 2020-07-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 161

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 7