Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Τεχνολογική πλατφόρμα για δημιουργία ενδονουκλεασών με νέες εξειδικεύσεις στο DNA  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000342011
Τίτλος Τεχνολογική πλατφόρμα για δημιουργία ενδονουκλεασών με νέες εξειδικεύσεις στο DNA
Άλλος τίτλος A technological platform for endonucleases with novel DNA specificities
Συγγραφέας Μέττου, Ανθούλα
Σύμβουλος διατριβής Κοκκινίδης, Μιχαήλ
Περίληψη H I-CreI είναι μια διμερής αυτοκατευθυνόμενη ενδουνουκλεάση (homing endonuclease), ενώ Α11 και Μ8 είναι τα μεταλλάγματα που παρασκευάστηκαν από την εταιρία Cellectis. Το ένζυμο αυτό έχει την χαρακτηριστική ιδιότητα των αυτοκατευθυνόμενων ενδονουκλεασών να αναγνωρίζει και να διασπά μια ψευδοπαλλινδρομική DNA αλληλουχία είκοσι δυο βάσεων, καθώς επίσης και να προωθεί την οριζόντια μεταφορά εσωνίων. LAGLIDADG είναι η ονομασία της οικογένειας αυτοκατευθυνόμενων ενδονουκλεασών όπου ανήκει η I-CreI και περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες ενδονουκλεασών. Τα παραπάνω μεταλλάγματα αναγνωρίζουν μια αλληλουχία – στόχο που βρίσκεται στο XPC ανθρώπινο γονίδιο και σχετίζεται με την ασθένεια Xeroderma Pigmentosum. Δομική ανάλυση του συμπλέγματος της I-CreI με το DNA-στόχο έδειξε ότι οχτώ αμινοξέα της πρωτεΐνης αλληλεπιδρούν με εφτά βάσεις DNA. Η διαδικασία της παλινόστησης περιλαμβάνει δυο σταδιακά βήματα: i) διάσπαση του συγγενικού αλληλόμορφου από όπου λείπει το κινητό στοιχείο και ii) την επαγωγή ομόλογου ανασυνδυασμού κατά τον οποίο το κινητό μόριο DNA αντιγράφεται στην συγκεκριμένη θέση του δέκτη. Οι πρωτεΐνες αυτές στην φύση μεταφράζονται είτε σαν ανεξάρτητα (free standing) ένζυμα είτε σαν κοινού πλαισίου πρωτεΐνες σύντηξης (in frame fusion proteins) εντός πρωτεϊνικών εσωνίων (inteins). Σαν αποτέλεσμα, παράγονται πολυλειτουργικές πρωτεΐνες που εμφανίζουν δραστικότητα τόσο ενδονουκλεάσης όσο και πρωτεϊνικής λιγάσης (protein ligation activity). Παράλληλα, χάρη στην εξειδίκευσή τους ως προς την αλληλουχία αναγνώρισης, η γενετική μηχανική μπορεί να στηριχθεί σε αυτά τα ένζυμα. Στην πραγματικότητα, η αλληλουχία - στόχος μπορεί να τροποποιηθεί ελαφρώς ανάλογα με τις ανάγκες καθώς οι ενδονουκλεάσες αυτές χρησιμοποιούν μια ευέλικτη στρατηγική αναγνώρισης των homing αλληλουχιών, όπου συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί μπορούν να γίνουν ανεκτοί χωρίς σημαντική απώλεια της συγγένειας για πρόσδεση ή της αποτελεσματικότητας στην διάσπαση του DNA. Επιπλέον, υπομονάδες διαφορετικών τύπων ενδονουκλεασών μπορούν να συνδυαστούν σε ετεροδιμερή μέσω σύντηξης, μιας διαδικασίας που έχει ούτως ή άλλως ευνοηθεί από την εξέλιξη. Η RM6 είναι ένα μετάλλαγμα της αγρίου τύπου Rop, που προκύπτει με την αφαίρεση των πέντε αμινξέων της αλληλουχίας του βρόχου. Εμφανίζει πολύ αυξημένη σταθερότητα και το ομοδιμερές μοτίβο των τεσσάρων α-ελίκων της αγρίου τύπου Rop έχει μετατραπεί σε μια ομοτετραμερή δομή τεσσάρων α-ελίκων της RM6. Αυτή η αυξημένη σταθερότητα είναι πολύ σημαντική για τον ρόλο της RM6 ως φορέα των ετεροδιμερών της I-CreI . Ο συνδυασμός αυτών των δυο πρωτεϊνών σε μια κοινού πλαισίου πρωτεΐνη σύντηξης, πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής για τον ετεροδιμερισμό της I-CreI . Το πρωτεϊνικό πλαίσιο στήριξης (scaffold) που η RM6 παρέχει, σε συνδυασμό με τους δυο διαφορετικού μήκους πεπτιδικούς συνδέτες (linkers) των υπομονάδων της RM6 και τις I-CreI , μπορεί να ευνοήσει τον ετεροδιμερισμό έναντι του ομοδιμερισμού. Επιπρόσθετα, καθώς η RM6 διαθέτει μια πολύ σταθερή διαμόρφωση εξαιτίας του δεματίου των τεσσάρων α-ελίκων, καθώς και έναν καλά πακεταρισμένο πυρήνα, συνεισφέρει στην αύξηση της σταθερότητας ολόκληρου του βιομορίου. Η προσέγγιση αυτή έχει σαν μακροπρόθεσμο στόχο να αναπτύξει μεγανουκλεάσες με νέες ειδικότητες σαν ένα νέο εργαλείο στην αντικατάσταση γονιδίων. Η ιδιότητα της I-CreI να προσδένει και να διασπά ποικίλες DNA αλληλουχίες παλινόστησης (homing sites), μπορεί να εξελιχθεί σε ένα καινοτόμο εργαλείο με το οποίο τα ελαττωματικά γονίδια θα είναι δυνατό να αντικαθίστανται και τα σωστά γονίδια να κληροδοτούνται στα θυγατρικά κύτταρα.
Φυσική περιγραφή 89 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Binding cleavage assays
Gene replacement
Heterodimerization
I-Crel
Rm6
Αντικατάσταση γονιδίων
Ετεροδιμερισμός
Ημερομηνία έκδοσης 2009-04-02
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 261

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου