Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Κλινική και γενετική μελέτη ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ασυμπτωματική βακτηριουρία  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000453589
Τίτλος Κλινική και γενετική μελέτη ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ασυμπτωματική βακτηριουρία
Άλλος τίτλος Asymptomatic bacteriuria in type 2 diabetes mellitus a clinical and genetic approach
Συγγραφέας Ματθιοπούλου, Γεωργία Χ.
Σύμβουλος διατριβής Κοφτερίδης, Διαμαντής
Μέλος κριτικής επιτροπής Γουλιέλμος, Γεώργιος
Σαμώνης, Γεώργιος
Σχίζα, Σοφία
Τσιλιγιάννη, Ιωάννα
Ιωάννου, Πέτρος
Φιλιππάτος, Θεοδόσιος
Περίληψη Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι η πιο συχνή ενδοκρινολογική νόσος με αξιοσημείωτη αύξηση του παγκόσμιου επιπολασμού του, από 108 εκατομμύρια περιπτώσεις το 1980 σε περισσότερες από 460 εκατομμύρια περιπτώσεις το 2019. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη εκτιμάται ότι πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν διαβήτη έως το 2045. Η ασυμπτωματική βακτηριουρία (ΑΣΒ) που ορίζεται ως η παρουσία ενός είδους μικροοργανισμού σε ποσότητα τουλάχιστον 105 μονάδες σχηματισμού αποικιών ανά χιλιοστόλιτρο (colony forming units – cfu / ml) στα ούρα ασθενών χωρίς σημεία και συμπτώματα λοίμωξης ουροποιητικού (ΛΟΣ), εμφανίζεται με τριπλάσια σχεδόν συχνότητα σε ασθενείς με ΣΔ συγκριτικά με της ασθενείς χωρίς ΣΔ. Επιπλέον, οι διαβητικοί ασθενείς με ΑΣB χαρακτηρίζονται από υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωματικών λοιμώξεων ουροποιητικού (ΛΟΣ) και συνοδών σοβαρών επιπλοκών. Η εμφάνιση τηςAΣBτης διαβητικούς ασθενείς έχει συσχετισθεί τόσο με κλινικούς και βιοχημικούς παράγοντες, όσο και με γενετικούς πολυμορφισμούς γονιδίων της μη ειδικής ανοσολογικής απόκρισης του ανθρώπου. Το πρωτεϊνικό μόριο C1q, που αποτελεί το αρχικό μόριο στο κλασσικό μονοπάτι του συμπληρώματος, κωδικοποιείται από το γονίδιο C1q. Γονιδιακοί πολυμορφισμοί (SNPs) του C1q γονιδίου αυξάνουν τον κίνδυνο βακτηριακών λοιμώξεων καθώς και άλλων νοσημάτων. Ο Toll-like υποδοχέας 4 (TLR4) ανήκει στους υποδοχείς που αναγνωρίζουν διατηρημένα προϊόντα του μεταβολισμού των παθογόνων μικροοργανισμών συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στην ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών από τον ξενιστή. Γονιδιακοί πολυμορφισμοί στο γονίδιο του TLR4 επηρεάζουν τη γενετική ευαισθησία σε λοιμώξεις. Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήτανη διερεύνηση πιθανών ανεξάρτητων κλινικών και εργαστηριακών παραγόντων και η ταυτοποίηση των υπεύθυνων παθογόνων μικροοργανισμών που σχετίζονται με την εμφάνιση τηςAΣB σε αυτή την ομάδα ασθενών καθώς και η σχέση των C1q rs292001 (G>A) και TLR4 rs4986790 (Asp299Gly) γενετικών πολυμορφισμών (SNPs) με την εμφάνιση τηςAΣB σε ασθενείς με ΣΔτ2. Ασθενείς και μέθοδοι: Η παρούσα προοπτική μελέτη ασθενών – μαρτύρων πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2012-2019 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (Πα.Γ.Ν.Η) και στο Βενιζέλειο Γενικό νοσοκομείο (Β.Γ.Ν.Η) του Ηρακλείου Κρήτης. Στην μελέτη συμμετείχαν 437 ασθενείς (267 γυναίκες και 170 άνδρες) με ΣΔτ2, που ήταν υπό παρακολούθηση στα διαβητολογικάεξωτερικά ιατρεία των δύο νοσοκομείωνκαι στο υπερτασικό εξωτερικό ιατρείο του Πα.Γ.Ν.Η. Για της σκοπούς της μελέτης καταγράφηκαν για κάθε ασθενή δεδομένα από το ιατρικό ιστορικό καθώς και κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα όπως: ηλικία, φύλο, βάρος σώματος (ΒΣ), ύψος, δείκτης μάζας – σώματος (ΔΜΣ), ευρήματα φυσικής εξέτασης, οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, διάρκεια διαβήτη, επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), πρόσφατη χρήση αντιμικροβιακών, επεισόδιο ΛΟΣ εντός του τελευταίου έτους, υποτροπιάζουσες ΛΟΣ (ΥΛΟΣ), πρόσφατη σεξουαλική επαφή και δεδομένα εργαστηριακής ανάλυσης αίματος και ούρων. Οι ασθενείς με ΣΔτ2 και θετική καλλιέργεια ούρων για ΑΣΒ θεωρήθηκαν ως η ομάδα ασθενώνστη συγκεκριμένη μελέτη, ενώ οι ασθενείς με ΣΔτ2 και αρνητική καλλιέργεια ούρων θεωρήθηκαν ως ομάδα ελέγχου (μάρτυρες). Οι ποσοτικές μικροβιακές καλλιέργειες των δειγμάτων ούρων των ασθενών, πραγματοποιήθηκαν με τεχνικές αναφοράς ενώ η ταυτοποίηση των βακτηριακών ειδών και ο προσδιορισμός της αντιμικροβιακής ευαισθησίας έγινε με τη χρήση βιοχημικών μεθόδων αναφοράς και με αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων και προσδιορισμού ελέγχου ευαισθησίας με βάση την ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (Vitek 2 BioMérieux SA). Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων του κλινικού μέρους της μελέτης βασίστηκε στον έλεγχο Fisher’s exact test, Student’s t-test και Mann–Whitney U-test ανάλογα με τον τύπο των μεταβλητών. Οι στατιστικές εκτιμήσεις και μετρήσεις υπολογίστηκαν με το GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA). Η πολυπαραγοντική λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης έγινε με τη χρήση του SPSS στατιστικού προγράμματος, version 23.0 (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA). Η γενετική ανάλυση βασίστηκε σε ένα υποπληθυσμό 76 ασθενών με ΣΔτ2 και AΣB και των δύο φύλων (ομάδα ασθενών) και 76 ασθενών με ΣΔτ2 χωρίς AΣB (μάρτυρες). Από τον πληθυσμό αυτό απομονώθηκε γενωμικό DNA και ακολούθησε γονοτύπηση των rs292001 και rs4986790 SNPs των C1qandTLR4 γονιδίων, αντίστοιχα. Η γενετική ανάλυση βασίστηκε στην αλυσιδωτή μέθοδο πολυμεράσης (PCR) και στη μέθοδο πολυμορφισμού μεγέθους περιοριστικών τμημάτων DNA (restrictionfragmentlengthpolymorphisms/ RLFPs). Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων του γενετικού μέρους της μελέτης βασίστηκε στο στατιστικό πρόγραμμα GraphPad Prism (GraphPad Prism 9 Software, San Diego, CA). Οι γενετικές παραλλαγές του TLR4 και του C1q γονιδίου που διερευνήθηκαν στην παρούσα διατριβή, εκτιμήθηκαν για απόκλιση από την Hardy-Weinberg ισορροπία με τη χρήση του χ2 στατιστικού τεστ, ενώ για την ανίχνευση διαφορών στους γονότυπους και στις συχνότητες των αλληλόμορφων μεταξύ ασθενών και μαρτύρων χρησιμοποιήθηκαν το χ2 στατιστικό τεστ με ένα ή δύο βαθμούς ελευθερίας ή το Fisher’sexacttest. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών της μελέτης ήταν 70.5±9.6 έτη και ποσοστό 61.1% των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν γυναίκες. Aσυμπτωματική βακτηριουρία εμφάνισε το 20.1% των ασθενών (88 ασθενείς). Εβδομήντα δύο γυναίκες από τις 267 (27%) και 16 άνδρες από τους 170 που συμμετείχαν στη μελέτη (9.4%), εμφάνισαν AΣB. Οι ασθενείς με ΣΔτ2 και AΣB ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες, είχαν μεγαλύτερη ηλικία, μεγαλύτερη διάρκεια διαβήτη και υψηλότερες τιμές HbA1c, συχνότερη εμφάνιση ΥΛΟΣ και ιστορικό ΛΟΣ το προηγούμενο έτος, συγκριτικά με της ασθενείς με ΣΔτ2 χωρίς AΣB. Επιπλέον, οι διαβητικοί ασθενείς με AΣB είχαν πρόσφατη σεξουαλική επαφή, έκαναν χρήση αντιμικροβιακών το τελευταίο τρίμηνο και εμφάνισαν αλβουμινουρία, νιτρώδη και λευκοκυτταρική εστεράση στα δείγματα ούρων, σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Οι γυναίκες με ΣΔτ2 και AΣB είχαν υψηλότερο ΔΜΣ και συχνότερα εμφάνιζαν θετικό οικογενειακό ιστορικό διαβήτη συγκριτικά με της άνδρες με ΣΔτ2 και AΣB. Ο συχνότερος μικροοργανισμός που απομονώθηκε από τα δείγματα ούρων των ασθενών με AΣB ήταν η Escherichia coli (E. Coli), σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των δειγμάτων. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση που εφαρμόστηκε με σκοπό την ταυτοποίηση ανεξάρτητων παραγόντων που πιθανά συσχετίζονται με την εμφάνιση AΣB στους διαβητικούς, οι υψηλότερες τιμές της HbA1c (OR 3.9) και το επεισόδιο ΛΟΣ τους προηγούμενους 12 μήνες (OR 15.876) συσχετίστηκαν θετικά και ανεξάρτητα με την εμφάνιση AΣB, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα της βιταμίνης B12 (Β12) συσχετίστηκαν αρνητικά με την εμφάνιση της AΣB στους ασθενείς με ΣΔτ2 (OR 0.994 per ng/ml). Τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης έδειξαν ότι η συχνότητα του γονότυπου GG του επικρατούς αλληλόμορφου G του C1qrs292001 ήταν σημαντικά υψηλότερη της ασθενείς με ΣΔτ2 και AΣB συγκριτικά με την ομάδα των μαρτύρων (p-value=0.0480, OR=0.3387, CI 95%: 0.1202-0.9545). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του TLR4rs4986790 και της εμφάνισης AΣBτης ασθενείς με ΣΔτ2. Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι ο επιπολασμός τηςAΣBτης ασθενείς με ΣΔτ2 ήταν 20.1%. Ο επιπολασμός τηςAΣBστις γυναίκες με ΣΔτ2 ήταν 27% ενώ στους άνδρες με ΣΔτ2 ήταν 9,4%. Ο συχνότερος μικροοργανισμός που απομονώθηκε από τα δείγματα ούρων των ασθενών με ΣΔτ2 και AΣB, ήταν η E. Coli. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η απώλεια του γλυκαιμικού ελέγχου όπως εκφράζεται από τις υψηλές τιμές της HbA1c και το πρόσφατο επεισόδιο ΛΟΣ ταυτοποιήθηκαν σαν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης AΣBτης ασθενείς με ΣΔτ2. Σημαντικό εύρημα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης ήταν η αρνητική συσχέτιση που παρατηρήθηκε μεταξύ υψηλότερων τιμών της Β12 και της εμφάνισης AΣBτης ασθενείς με ΣΔτ2. Εξίσου σημαντικό εύρημα της παρούσας μελέτης είναι και η συσχέτιση που παρατηρήθηκε μεταξύ του πολυμορφισμού rs292001του C1q γονιδίου και της εμφάνισης AΣBτης ασθενείς με ΣΔτ2, ένα εύρημα που αναφέρεται για πρώτη φορά στα βιβλιογραφικά δεδομένα και αποτελεί ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος πολυμορφισμός αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση AΣBτης ασθενείς με ΣΔτ2.
Φυσική περιγραφή 112 σ. : σχεδ., πιν., εικ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Γενετικοί πολυμορφισμοί
Σακχαρώδης διαβήτης
Ημερομηνία έκδοσης 2023-04-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 636

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2026-04-05