Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Καταγραφή προκλήσεων και συμπτωμάτων κατάθλιψης-άγχους κατά τη περίοδο κύησης,λοχείας και γαλουχίας : μία συγχρονική μελέτη  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441875
Τίτλος Καταγραφή προκλήσεων και συμπτωμάτων κατάθλιψης-άγχους κατά τη περίοδο κύησης,λοχείας και γαλουχίας : μία συγχρονική μελέτη
Άλλος τίτλος Challenges and symptoms of depression -anxiety during pregnancy ,puerperium and lactation ,a cross
Συγγραφέας Καμαρίτη, Τερψιχόρη
Σύμβουλος διατριβής Τσιλιγιάννη, Ιωάννα
Μέλος κριτικής επιτροπής Βρεκούσης, Θωμάς
Γεργιανάκη, Ειρήνη
Περίληψη Η περίοδος της εγκυμοσύνης, η περίοδος μετά τον τοκετό, καθώς και η περίοδος του θηλασμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες για τη μητέρα, της οποίας η ψυχική διάθεση και τα συναισθήματα δύναται να επηρεάσουν σημαντικά, μεταξύ άλλων, τη σχέση της με το παιδί, αλλά και την υγεία του. Η ευσυγκινησία είναι ένα ιδιαίτερα σύνηθες χαρακτηριστικό των εγκύων, το οποίο εντείνεται από συναισθήματα όπως ο φόβος για το άγνωστο, το μέλλον των ίδιων και των παιδιών τους κτλ (Brummelte & Galea, 2010). Το άγχος πολλών νέων μητέρων, ιδιαίτερα μετά τον τοκετό εντείνεται κατά την αποδοχή του νέου τους ρόλου (Glover, 2014), ενώ πολλές φορές η ύπαρξη οικονομικών, κοινωνικών, οικογενειακών, διαπροσωπικών ή / και άλλων προβλημάτων κάνει τις επίτοκες και τις λεχώνες περισσότερο επάλωτες (Lereya & Wolke, 2013). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας - επιπέδων κατάθλιψης και άγχους των εγκύων γυναικών, των γυναικών οι οποίες βρίσκονται στην περίοδο μετά τον τοκετό, καθώς και εκείνων που θηλάζουν, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν τις συγκεκριμένες ομάδες σε εκδηλώσεις άγχους και κατάθλιψης. Επιπλέον, διερευνώνται τα συμπτώματα και οι εκδηλώσεις των συγκεκριμένων συναισθημάτων σε κάθε περίπτωση. Για την επίτευξη τοπ σκοπού της παρούσας μελέτης διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία διανεμήθηκαν σε εγκύους οι οποίες βρισκόταν στις τελευταίες εβδομάδες κύησης, καθώς και σε γυναίκες οι οποίες μόλις είχαν γεννήσει. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έρευνας διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε έγκυο, η οποία παρακολουθείτο κατά την περίοδο διεξαγωγής της μελέτης σε μια από τις τέσσερις κλινικές που διενεργήθηκε η έρευνα, στο οποίο έγινε χρήση των εξής εργαλείων: Για την αξιολόγηση της κατάθλιψης, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Zung Self-Rating Depression Scale, η οποία αποτελεί μια κλίμακα 20 ερωτήσεων, απτό-αξιολόγησης σχετικά με τα ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα των ατόμων με κατάθλιψη. Η κλίμακα βαθμολογείται σε 4-βαθμια Likert από 1=ποτέ, 2=μερικές φορές, 3=σπχνά και 4=πάντα. Για την αξιολόγηση τοπ άγχους, χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Άγχους (Self-rating Anxiety Scale, SAS) τοπ Zung, η οποία πρόκειται για κλίμακα αυτοαναφοράς που αποτελείται από 20 θέματα, σε μορφή της κλίμακας Likert 4 απαντήσεων (1=καθόλου ή σπάνια, 2=μερικές φορές, 3=αρκετές φορές, 4= πολλές φορές/πάντα). Η απάντηση που δίδεται ανταποκρίνεται καλύτερα στην προσωπική κατάσταση του ατόμου, σε επίπεδο άγχους κατά την τελευταία εβδομάδα. Δημογραφικά στοιχεία, ιστορικό κατάθλιψης και άγχους: Η ομάδα εργασίας παρακολούθησε την εξέλιξη της εγκυμοσύνης των εν λόγω γυναικών και τις επισκέφθηκε ξανά αφότου γέννησαν, όπου διανεμήθηκε εκ νέου ερωτηματολόγιο σε κάθε λεχώνα, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: Για την αξιολόγηση της κατάθλιψης των γυναικών μετά τον τοκετό, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Edinburgh Postnatal Depression Scale, μια κλίμακα η οποία περιλαμβάνει δέκα (10) ερωτήσεις, κάθε μια από τις οποίες λαμβάνει βαθμολογία από 0 έως 3, ενώ η μέγιστη βαθμολογία της διαμορφώνεται στους 30 βαθμούς. Για την αξιολόγηση του άγχους: Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Άγχους (Self-rating Anxiety Scale, SAS) του Zung, όπως αναλύθηκε και παραπάνω. Δημογραφικά στοιχεία, ιστορικό κατάθλιψης και άγχους: Αρχικά εκτιμήθηκε ότι το συνολικό δείγμα της έρευνας θα αποτελείται από ~100 άτομα, το οποίο αφορά σε δείγμα ευκολίας. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 120 γυναίκες, οι οποίες γέννησαν και παρακολουθούνταν πριν τον τοκετό στις τέσσερις (4) μαιευτικές κλινικές της ΠΕ Ηρακλείου, και συγκεκριμένα στις δυο (2) ιδιωτικές (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ και ΜΗΤΕΡΑ) και στις δυο (2) δημόσιες (ΠΑΓΝΗ και ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ). Τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν με τη χρήση των ερωτηματολογίων, κωδικοποιήθηκαν και εισήχθησαν στο IBM SPSS 24 όπου έγινε η στατιστική τους ανάλυση. Στην παρούσα έρευνα συνολικά συμμετείχαν 120 γυναίκες, οι οποίες ήταν όλες στον 9ο μήνα (36η - 40η εβδομάδα κύησης). Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα ~23,88 (±4,73) έτη, με μικρότερη ηλικία εγκύου τα 18 έτη και μεγαλύτερη τα 40 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος της τάξης του 46,7% (n=56) ήταν παντρεμένες, οι σχέσεις με το σύντροφο χαρακτηρίζονταν ως καλές και δεν είχαν βιώσει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (52,5%, n=63) ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, ενώ το 48,3% (n=57) είχε δουλειά γραφείου. Το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα ήταν 1.504€ (±752,66€) ενώ το μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα τα 928,72€ (±468,90€). Όσον αφορά, το επίπεδο κατάθλιψης των εγκύων είναι αρκετά χαμηλό, με την βαθμολογία στην κλίμακα της κατάθλιψης να κυμαίνεται από 24 - 62 βαθμούς, με μέση βαθμολογία τους 40,2 βαθμούς (±8,91). Η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση της εγκύου, η ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων και το μορφωτικό επίπεδο των εγκύων δεν επηρεάζουν το επίπεδο κατάθλιψης των εγκύων. Αντιθέτως, το οικογενειακό εισόδημα σχετίζεται αρνητικά (r=-0.45) με την βαθμολογία στην κλίμακα της κατάθλιψης (p-value=0.02), ενώ και το μηνιαίο ατομικό εισόδημα σχετίζεται αρνητικά (r=-0.35) με την βαθμολογία στην κλίμακα της κατάθλιψης (p-value=0.019). Όσον αφορά το άγχος των εγκύων είναι σχετικά χαμηλό, κυμαίνεται από 39 - 56 βαθμούς, με μέσο επίπεδο τους 48,24 βαθμούς (±3,92). Η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, οι οικογενειακές σχέσεις και το μορφωτικό επίπεδο δεν επηρεάζουν το άγχος των εγκύων. Το 80% τοπ δείγματος (n=96) είχε εύκολο τοκετό, ενώ το 68,3% γέννησε με φυσιολογικό τοκετό και το 31,7% με καισαρική. Η πλειοψηφία τοπ δείγματος σε ποσοστό 50,8% (n=61) ένιωθε άριστα με τη γέννηση τοπ μωρού δεν είχε ιδιαίτερο άγχος ή/και δε φοβόταν κάτι συγκεκριμένο. Όσον αφορά στην κατάθλιψη των λεχώνων κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, μεταξύ τοπ 2 - 13, με μέση βαθμολογία το 7,11 (±3,3), ενώ η ηλικία, το μηνιαίο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων και το μορφωτικό επίπεδο δεν επηρεάζουν την κατάθλιψη των λεχώνων. Επιπλέον, η επκολία τοπ τοκετού και ο τρόπος τοκετού (φυσιολογικός ή καισαρική) δεν επηρεάζει το επίπεδο κατάθλιψης των λεχώνων. Όσον αφορά το άγχος των λεχώνων είναι επίσης σχετικά χαμηλό και σε παρόμοιο επίπεδο με εκείνο των εγκύων και το μέσο άγχος διαμορφώνεται σε ~48 (±11,29). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, το άγχος της λεχώνας σχετίζεται θετικά με το επίπεδο κατάθλιψης πριν τον τοκετό (r=0.595, p-value=0.00), ενώ δε σχετίζεται με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων, το μορφωτικό επίπεδο των λεχώνων. Όσον αφορά το εισόδημα, επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο άγχους των λεχώνων, τόσο σε επίπεδο μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος (r=-0.5, p-value=0.001) όσο και σε επίπεδο μηνιαίου ατομικού εισοδήματος (r=-0.54, p-value=0.000). Συμπερασματικά, μπορεί να σημειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα, οι έγκυες αλλά και οι λεχώνες είχαν πολύ ήπια συμπτώματα κατάθλιψης στο μεγαλύτερο βαθμό τους και αρκετά χαμηλό άγχος, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οφείλεται στις καλές οικογενειακές σχέσεις που είχαν, στην ευκολία τοπ τοκετού, στον τρόπο τοπ τοκετού ή / και στη γενικότερη ψυχολογική υποστήριξη που ενδέχεται να έχουν λάβει.
Φυσική περιγραφή 87 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Breastfeeding
Maternity
Mental health
Εγκυμοσύνη
Ψυχική υγεία
Ημερομηνία έκδοσης 2021-07-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 57

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4