Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Βιοηθικά διλήμματα στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των καρκίνων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000417588
Τίτλος Βιοηθικά διλήμματα στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των καρκίνων
Άλλος τίτλος Bioethic dilemmas in primary and secondary prevention of cancer
Συγγραφέας Σιβαρόπουλος, Νεκτάριος
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσινόρεμα, Σταυρούλα
Πετούση, Βασιλική
Περίληψη Ο καρκίνος αποτελεί σήμερα μια κοινωνική μάστιγα και η πρόληψή του είναι μια επιβεβλημένη πρακτική, εφόσον παρατηρείται υψηλή θνησιμότητα και νοσηρότητα εξαιτίας αυτού, ενώ απορροφούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι που προορίζονται στην υγεία. Η πρόληψη υλοποιείται κυρίως με παρεμβάσεις του οργανωμένου κράτους με προγράμματα και πολιτικές της Δημόσιας Υγείας ή και εθελοντικά μέσω ιδιωτικών φορέων με κίνητρο την Αρχή της Δικαιοσύνης και της Αλληλεγγύης. Κατά την διάρκεια των διαδικασιών των πρακτικών της δημόσιας Υγείας και ειδικά της πρόληψης των καρκίνων παράγονται συχνά βλάβες που υπερσκελίζουν τα πιθανά οφέλη, σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές ενώ συχνά αναδεικνύονται και σοβαρά διλήμματα βιοηθικής φύσεως που άπτονται των αρχών της διανεμητικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ατομικής ευθύνης, της προσωπικής ελευθερίας που συνίστανται σε θέματα πλήρους και ενήμερης συναίνεσης και επακόλουθης ελεύθερης επιλογής και άλλων αρχών. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη ηθικής θεμελίωσης αυτών των διαδικασιών της πρόληψης στην δημόσια υγεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται ισότιμος σεβασμός για την προσωπικότητα, τα συμφέροντα και τα αγαθά όλων. Να επιτευχθεί καθολική φροντίδα της υγείας του πληθυσμού με ηθικούς όρους. Να προσδίδονται ισότιμα τα οφέλη, να προλαμβάνονται ισότιμα οι βλάβες, να διασφαλίζεται η αυτονομία, η ελευθερία δράσης, η ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η δίκαιη διανομή πόρων σε όλα τα κοινωνικά αγαθά και τέλος η ισότητα ευκαιριών για τις υπηρεσίες υγείας. Να διαφυλάττεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα θετικά και αρνητικά ατομικά δικαιώματα, να εκπληρώνονται οι ανάγκες στήριξης των αδυνάμων, αποτρέποντάς τους από την περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό. Τέλος, να αμβλυνθούν οι ανισότητες υγείας, που είναι και κοινωνικές ανισότητες. Σκοπός της έρευνας μας λοιπόν είναι να αναδείξουμε την συγκεκριμένη οπτική των πολιτικών και πρακτικών πρόληψης της δημόσιας υγείας, να αναλύσουμε τα βιοηθικά διλήμματα και τις αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν την πρόληψη, να απαντήσουμε στο ερώτημα της ιεράρχησης της σημαντικότητας των βιοηθικών αρχών και κυρίως αν η δικαιοσύνη είναι σημαντικότερη της αλληλεγγύης ή όχι, το ρόλο της ατομικής ευθύνης ως κριτήριο μιας δίκαιης διανομής πόρων. Η αρχή της Ανθρωπιστικής Αλληλεγγύης, είναι βασική και σημαντική αξία στην ηθική της δημόσιας υγείας και μαζί με την Δικαιοσύνη συνθέτουν ένα κρίσιμο δίπτυχο ιδεώδες. Είναι αμφότερες συλλογικές αξίες εξαιρετικά κρίσιμες στη δημόσια υγεία, αναφορικά με πολιτικές πρόληψης στον γενικό πληθυσμό και σε σχέση με άλλες περισσότερο ατομικές αξίες, όπως η αυτονομία, που ενδιαφέρουν περισσότερο την ατομική ιατρική φροντίδα. Η Αρχή της Δικαιοσύνης αποτελεί την κυρίαρχη ηθική αρχή και την ανώτερη ανθρώπινη αξία από όλες και υπό το πέπλο της κατοχυρώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα και η δικαιοσύνη καθολικά και υπό όρους ανιδιοτέλειας. Η ουσία της Δικαιοσύνης είναι σημαντικότερη από την Αλληλεγγύη σε θέματα δημόσιας υγείας, αλλά δεν αρκεί, για να θεμελιώσει ηθικά από μόνη της τη δημόσια υγεία. Η έννοια της Αλληλεγγύης προσπαθεί να συλλάβει τη δέσμευση για την διασφάλιση της ευζωίας των άλλων, δίνοντας έμφαση στην σημασία της αναγνώρισης των προσωπικών ταυτοτήτων και την προαγωγή της αξιοπρέπειας στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορριφθεί η Δικαιοσύνη στα θέματα των πολιτικών της δημόσιας υγείας, της φροντίδας και στις εφαρμογές τους προς όφελος της αλληλεγγύης και η αλληλεγγύη δεν πρέπει να θεωρείται εναλλακτική έννοια της διανεμητικής δικαιοσύνης. Η Αλληλεγγύη έχει σκοπό μόνο να διορθώνει τις όποιες ατέλειες και αστοχίες της δικαιοσύνης στις πρακτικές των πολιτικών της δημόσιας υγείας. Αναφορικά με την Αναδιανεμητική Δικαιοσύνη και την Ατομική Ευθύνη, δεν πρέπει να επηρεαστεί μια πολιτική απόφαση για τον επιμερισμό των κοινωνικών αγαθών από την ατομική ευθύνη για τις κακές συμπεριφορές, αφού δεν πρέπει να καταλογιστεί ατομική ευθύνη σε αυτούς που, οι συνέπειες της υγείας τους, δηλαδή η νόσησή τους δεν προέρχεται από κακές επιλογές, αλλά είναι θέμα των κοινωνικών συμπτώσεων και ανθρώπινης λαχειοφόρου αγοράς. Το κράτος όμως δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ατομική και συλλογική υγεία των πολιτών. Υπάρχει συνυπευθυνότητα της πολιτείας και των προσώπων.
Φυσική περιγραφή 121 σ. : σχήμ., πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Aλληλεγγύη
Cancer prevention
Justice
Public health policies
Solidarity
Δημόσια υγεία
Δικαιοσύνη
Πρόληψη καρκίνων
Ημερομηνία έκδοσης 2016
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 205

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4