Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Επιδημιολογικά δεδομένα και διαχρονικές τάσεις νοσηλευόμενων παιδιών σε Πανεπιστημιακή ΜΕΘ : 9-ετής εμπειρία  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000454740
Τίτλος Επιδημιολογικά δεδομένα και διαχρονικές τάσεις νοσηλευόμενων παιδιών σε Πανεπιστημιακή ΜΕΘ : 9-ετής εμπειρία
Άλλος τίτλος Epidemiology and trends of children admitted to an Academic Pediatric intensive care unit
Συγγραφέας Δημοπούλου, Βάγια
Σύμβουλος διατριβής Ηλία, Σταυρούλα
Μέλος κριτικής επιτροπής Μριασούλης, Γεώργιος
Ραϊσάκη, Μαρία
Περίληψη Εισαγωγή: Η παιδιατρική εντατική φροντίδα έχει εξελιχθεί τις τελευταίες 3 δεκαετίες, κυρίως με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των υποειδικοτήτων. Οι ιατροί που στελεχώνουν μία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘΠ) είναι έμπειροι εξειδικευμένοι εντατικολόγοι στα παιδιά και το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε μία ΜΕΘΠ διαθέτει εξειδίκευση και ιδιαίτερες γνώσεις επάνω στο αντικείμενο. Η παροχή φροντίδας σε όλες τις ΜΕΘΠ, πολυδύναμες γενικές ή εξειδικευμένες, στοχεύουν στην καλύτερη και αποτελεσματική νοσηλεία των βαρέως πασχόντων παιδιατρικών ασθενών και στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, που συχνά εμφανίζονται απρόσμενα και αναπάντεχα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή των επιδημιολογικών δεδομένων παιδιατρικών ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε Πανεπιστημιακή ΜΕΘ Παίδων, η μελέτη των διαχρονικών τάσεων και η συσχέτισης τους με δείκτες έκβασης. Μεθοδολογία: Η μελέτη διεξήχθη στη ΜΕΘ παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν αναδρομικά από ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών που νοσηλεύτηκαν το διάστημα Μάιος 2014 - Δεκέμβριος 2022. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, κλινικές πληροφορίες, θεραπευτικές παρεμβάσεις, επιπλοκές κατά τη νοσηλεία, διάρκεια νοσηλείας, τελική διάγνωση και δείκτες έκβασης ασθενών. Αποτελέσματα: Για το μελετούμενο χρονικό διάστημα νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων ΠαΓΝΗ 1332 ασθενείς, ενώ ολοκληρωμένα στοιχεία βρέθηκαν για 1250 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία ήταν 5.7 έτη (IQR 1.6;11.75), τα αγόρια ήταν 769 (61.5%), ο δείκτης κλινικής βαρύτητας PIM-IIΙ ήταν -2.5 (-4.2; -0.8), συννοσηρότητα ήταν 543 (43.4%), ενώ νοσηλεύτηκαν 14 περιστατικά Covid-19. 957 (76.6%) ασθενείς ήταν παθολογικά περιστατικά, ενώ οι 293 (23.4%) χειρουργικά, με τους 128/293 (43.7%) να είναι τραύμα ή ατύχημα. Οι προγραμματισμένες εισαγωγές ήταν 408 (32.6%) [307/408 (75.2%) παθολογικά περιστατικά, 101/308 (24.8%) χειρουργικά περιστατικά]; oι παθολογικοί έναντι των χειρουργικών ασθενών διέφεραν ως προς την αιτία εισαγωγής, την ηλικία και τον χρόνο νοσηλείας (p<0.001). Οι επείγουσες εισαγωγές ήταν 842 (67.4%) [650/842 (77.2%) παθολογικά περιστατικά, 192/842 (22.8%) χειρουργικά περιστατικά]. H μέση διάρκεια νοσηλείας δεν διέφερε διαχρονικά και κυμάνθηκε μεταξύ 4.4 και 9.3 ημέρες. Η βαρύτητα νόσου διέφερε διαχρονικά (p<0.001), με μεγαλύτερη βαρύτητα να έχουν οι ασθενείς που απεβίωσαν (p<0.001). Μηχανικός αερισμός εφαρμόστηκε σε 398 (47.3%) ασθενείς, με στατιστικά [16] σημαντική διαφορά διαχρονικά (p=0.044). Οι επείγουσες εισαγωγές διέφεραν σημαντικά από τις προγραμματισμένες ως προς την αιτία εισαγωγής, την κλινική βαρύτητα, την κλίμακα GCS, τη χρήση καθετήρων, τη χορήγηση αντιβιοτικών, τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘΠ και στο νοσοκομείο, και την θνητότητα (all p<0.001), αλλά όχι ως προς την ηλικία, το BMI και το φύλο. Η αδρή θνητότητα υπολογίστηκε στο 5.7% (Ν=48/842) και παρέμεινε σταθερή διαχρονικά με μια διακύμανση 2.5%-6.9%. Η θνητότητα σχετίστηκε σημαντικά με τη συννοσηρότητα και την ύπαρξη εγκεφαλικού οιδήματος (all, p<0.001). Ανεξάρτητοι παράγοντες συσχέτισης με τη θνητότητα ήταν η κλινική βαρύτητα, η καταπληξία και η χαμηλή GCS στην εισαγωγή (p<0.001). Η βαρύτητα νόσου, η συννοσηρότητα, η αναπνευστική ανεπάρκεια, και η χαμηλή GCS, ήταν καλοί προβλεπτικοί παράγοντες θνητότητας (all p<0.001). Από τους ασθενείς που επιβίωσαν, 421 (50%) είχαν πολύ καλή έκβαση και αποκατάσταση, 315 (37.4%) πήραν εξιτήριο από τη ΜΕΘΠ λαμβάνοντας κάποια χρόνια θεραπεία, όπως φαρμακευτική χρόνια αγωγή (Ν=160), σίτιση μέσω μόνιμων καθετήρων (Ν=88), οξυγονοθεραπεία (Ν=145), υποστήριξη με αναπνευστήρα (Ν=25 μέσω τραχειοστομίας, Ν=6 με μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό). Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη περιγραφή διαχρονικών τάσεων και επιδημιολογικών δεδομένων 9-ετίας παιδιατρικών ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ Παίδων στην Ελλάδα. Οι προγραμματισμένες εισαγωγές είναι ένας ικανός αριθμός ασθενών, που δικαιολογεί την ανάπτυξη συγκεκριμένης υποδομής και αποκλειστικής ενασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού. Η σημαντική πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων ήταν σε επείγουσα βάση. Διαχρονικά η μέση διάρκεια νοσηλείας και η θνητότητα παρέμειναν σταθερές. Η θνητότητα σχετίστηκε με την κλινική βαρύτητα, την καταπληξία, το επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης και την υποκείμενη σύμπλοκη συν- νοσηρότητα. Οι ασθενείς που επιβιώνουν έχουν υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη για ανάπτυξη δομών συνεχιζόμενης παρακολούθησης (follow up) για έγκαιρη αναγνώριση και ολιστική αντιμετώπιση σωματικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.
Φυσική περιγραφή 74 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα PICU
ΜΕΘ παίδων
Ημερομηνία έκδοσης 2023-04-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 371

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2