Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ανίχνευση πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν κατά το μητρικό θηλασμό : Μία ποιοτική μελέτη με συνεντεύξεις  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000410040
Τίτλος Ανίχνευση πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν κατά το μητρικό θηλασμό : Μία ποιοτική μελέτη με συνεντεύξεις
Άλλος τίτλος The detection of potent barriers for breastfeeding
Συγγραφέας Δημητρακόπουλος, Χρήστος
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χ.
Φιλαλήθης, Αν.
Τριγώνη, Μαρία
Περίληψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί τον φυσικό και φυσιολογικό τρόπο διατροφής του βρέφους μετά τη γέννησή του. Η εισαγωγή στη διατροφή του βρέφους των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος τα οποία τελειοποιηθήκαν στα μέσα του περασμένου αιώνα και η επιθετική διαφήμισή τους αρχικά, είχε ως αποτέλεσμα μια σταδιακή πτώση του αριθμού των βρεφών που θηλάζουν. Είναι μια διαδικασία μάθησης για τη μητέρα και το παιδί και στη διαδικασία αυτή μπορεί να προκύψουν προβλήματα που δυνητικά θα οδηγήσουν στη πρόωρη διακοπή του. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των εμπειριών από το θηλασμό σε ένα δείγμα νέων μητέρων από το Δήμο Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας με στόχο να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που αποτελούν κίνητρο για έναρξη του θηλασμού, τα προβλήματα που συνάντησαν, και αυτούς που τις βοήθησαν. Στη συνέχεια οι προσδιοριστές αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό μιας μελέτης σε μεγαλύτερη κλίμακα που θα πολιτικοποιήσει τα αποτελέσματα και θα αναζητήσει αιτιολογικές σχέσεις μεταξύ αυτών και της διάρκειας του θηλασμού. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για τη διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μεθοδολογία. Χρησιμοποιήθηκε ένα προσχέδιο ερωτήσεων για τις συνεντεύξεις το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά με βάση άλλες παρόμοιες μελέτες από τη βιβλιογραφία και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε μέσω ανεπίσημων συζητήσεων με γυναίκες που είχαν θηλάσει. Το δείγμα αποτελούσαν νέες μητέρες οι οποίες είχαν θηλάσει για πρώτη φορά το παιδί τους. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν, έγινε μεταγραφή τους σε γραπτό λόγο και ακολούθησε θεματική ανάλυση του περιεχομένου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη αυτή καταγράφηκαν οι εμπειρίες νέων γυναικών που θήλασαν για πρώτη φορά. Το δείγμα αποτελούσαν εννέα γυναίκες. Από τις αφηγήσεις κάθε γυναίκας συλλέχτηκαν πληροφορίες για την απόφαση που πήραν να θηλάσουν, την εμπειρία και τα συναισθήματά τους, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και ποιοι τις βοήθησαν. Η πλειοψηφία των γυναικών πήρε την απόφαση από την αρχή της εγκυμοσύνης με κίνητρο τα οφέλη. Η εμπειρία ήταν αρνητική αρχικά για τις περισσότερες γυναίκες. Προβλήματα που αναδείχτηκαν κυρίως ήταν η δυσκολία του παιδιού να πιάσει τη θηλή και η κούραση. Το προσωπικό του μαιευτηρίου στήριξε τις γυναίκες όχι όμως όσο αυτές θα ήθελαν. Τέλος ο σύζυγος ήταν αυτός που προσέφερε την πιο σημαντική βοήθεια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο μητρικός θηλασμός ενώ είναι ο βέλτιστος τρόπος διατροφής του βρέφους είναι ταυτόχρονα μια επίπονη διαδικασία για τη νέα μητέρα με δυνητικά αρκετά προβλήματα. Η θηλάζουσα γυναίκα χρειάζεται στήριξη τόσο από άτομα του κοντινού της περιβάλλοντος όσο και από επαγγελματίες υγείας για να ανταπεξέλθει. Η ενημέρωση που λαμβάνουν οι γυναίκες εστιάζει κυρίως στα οφέλη του θηλασμού και όχι στις δυσκολίες και στον τρόπο αντιμετώπισής τους, αφήνοντάς τες απροετοίμαστες.
Φυσική περιγραφή 64 σ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2017-07-26
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 421

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 15