Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η επιλογή ανάμεσα σε ασύμμετρες θεωρίες στη φιλοσοφία της επιστήμης του Κουν  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000418363
Τίτλος Η επιλογή ανάμεσα σε ασύμμετρες θεωρίες στη φιλοσοφία της επιστήμης του Κουν
Άλλος τίτλος The choice between incommensurable theories in Kuhn's philosophy of science
Συγγραφέας Μουχλιάδης, Λεωνίδας
Σύμβουλος διατριβής Θεοδώρου Πάνος
Περίληψη Η διαδικασία αντικατάστασης μιας επιστημονικής θεωρίας από μία ασύμμετρή της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ως προς το νόημα της σύγκρισης μεταξύ των αντιμαχόμενων Παραδειγμάτων όσο και ως προς τους παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική επιλογή του ενός από τα δύο, από μία ώριμη επιστημονική κοινότητα. Ο διάλογος μεταξύ των υποστηρικτών ανταγωνιστικών θεωριών διεξάγεται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και χαρακτηρίζεται από την πειστική επιχειρηματολογία, την κυκλικότητα των επιχειρημάτων, τη μερική επικοινωνία που οδηγεί στη μετάφραση και την τελική μεταστροφή και υιοθέτηση του αντίπαλου Παραδείγματος. Οι πρώτοι υποστηρικτές μιας νέας θεωρίας βασίζονται σε ένα άλμα πίστης, ενώ οι αμέσως επόμενοι αναπτύσσουν και προβάλλουν επιστημονικές αξίες, στη βάση των οποίων οι υποψήφιες για τη θέση της μελλοντικά κυρίαρχης θεωρίας αποτιμώνται συγκριτικά. Οι θεωρίες, αξιολογούνται για την καταλληλότητά τους στην επίλυση όσο το δυνατόν περισσότερων ερευνητικών προβλημάτων, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Η υποψήφια θεωρία πρέπει να είναι ικανή να αντεπεξέλθει απέναντι στα προβλήματα που οδήγησαν στην κρίση, να μπορεί να λύσει ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που έλυνε η παλιότερη θεωρία με ανάλογη ακρίβεια, και να μπορεί να προβλέψει φαινόμενα που από την οπτική γωνία της παλιότερης θεωρίας, είναι απροσδόκητα. Η προσήλωση των επιστημόνων στην κανονική επιστήμη οδηγεί νομοτελειακά στην ανάδυση ανωμαλιών που εκδηλώνονται ως μεθοδολογικά διλήμματα. Οι επιστήμονες βασίζονται στις συναισθηματικές τους αποκρίσεις όταν λαμβάνουν αποφάσεις για την πρακτική επίλυση των μεθοδολογικών τους διλημμάτων. Η τελική απόφαση υπέρ της υιοθέτησης μιας θεωρίας δεν λαμβάνεται από κάθε μεμονωμένο επιστήμονα, αλλά αποτελεί επιλογή της επιστημονικής κοινότητας, που είναι κοινωνικά οργανωμένη ώστε να διαδίδει θεωρίες που έχουν μεγάλη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μέσω του συστήματος επαγγελματικής ανταμοιβής, που αποδίδει εύσημα στα μέλη της κοινότητας. Στις όψιμες μελέτες του ο Κουν διατύπωσε μια εκδοχή της ασυμμετρίας που επέτρεπε στις αρνητικές της συνέπειες να οδηγήσουν σε μια διαδικασία εξειδίκευσης. Απoρρίπτωντας την υπόθεση της αποκλειστικής αποδοχής, υιοθέτησε μιας αντιστοίχιση της επιστημονικής προόδου με τη βιολογική εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών. Τέλος, προϋπόθεση της σύγκρισης δύο θεωριών είναι η ύπαρξη μιας κοινής βάσης μεταξύ των υποστηρικτών ανταγωνιστικών Παραδειγμάτων, που αρχικά να επιτρέπει την επικοινωνία τους και τελικά να οδηγεί στη μετατόπιση Παραδειγμάτων. Η δυνατότητα αυτής της εναλλακτικής θέασης, θα πρέπει να περιλαμβάνει αρμονικά τόσο την παρουσία ενός «ίδιου στο διαφορετικό» όσο και τη συνθετική a priori λειτουργία ενός ευρέως κατανοητού Παραδείγματος
Φυσική περιγραφή 159 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Incommensurability
Theory choice
Ασυμμετρία
Επιλογή θεωριών
Ημερομηνία έκδοσης 2018-05-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 207

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 25