Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Πολιτικές καταλήψεις, αυτοδιαχείριση και καπιτλιστική κρίση : η περίπτωση του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000410987
Τίτλος Πολιτικές καταλήψεις, αυτοδιαχείριση και καπιτλιστική κρίση : η περίπτωση του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο Κρήτης
Άλλος τίτλος Political squats, self-management and capitalistic crisis
Συγγραφέας Παπαδάκης, Νικόλαος
Σύμβουλος διατριβής Γιάννης Ζαϊμάκης
Περίληψη Οι πολιτικές καταλήψεις αποτελούν μια διακριτή συνιστώσα στο εσωτερικό του καταληψιακού κινήματος. 6ιαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες κυρίως ως προς το γεγονός ότι στοχεύουν σε μια ριζική υπέρβαση του κυρίαρχου καπιταλιστικού συστήματος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ελευθεριακού και εξισωτικού μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης, βασισμένου μεταξύ άλλων στην αυτοδιαχείριση. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, πρώτον, η ερμηνευτική διείσδυση και κατανόηση της καταληψιακής αυτής πρακτικής (που παραμένει σε γενικές γραμμές ανοίκεια τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο), όπως ενσαρκώνεται στο παράδειγμα της Κατάληψης Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο Κρήτης· δεύτερον, η διερεύνηση των συστατικών στοιχείων του πολιτικού και γενικότερα πολιτισμικού υπόβαθρου του εν λόγω εγχειρήματος (αξίες, στόχοι και οράματα, πρακτικές, κώδικες συμπεριφοράς κι αλληλεπίδρασης, συλλογικές δράσεις κλπ)· τρίτον, η εξέταση του μέτρου της επιτελεστικότητάς τους και του βαθμού στον οποίο μπορούν ν’ αποτελέσουν αντίπαλο δέος απέναντι στο ηγεμονικό πολιτισμικό πρότυπο και ειδικά στο κοινωνικό υπόστρωμα των δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων της σύγχρονης κρίσης σε εγχώριο επίπεδο. Για τη μελέτη του εν λόγω αντικειμένου έλαβε χώρα έρευνα πεδίου στο πλαίσιο μιας ποιοτικής μεθόδου προσέγγισης της προς διερεύνηση περίπτωσης. Kατά τη διαδικασία της έρευνας έγινε επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ελήφθησαν συνεντεύξεις βάθους από μέλη της Κατάληψης, εξετάστηκαν τεκμήρια από το αρχειακό της υλικό και τέλος αντλήθηκαν στοιχεία μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης. Τα ερευνητικά ευρήματα έδειξαν ότι ο Ευαγγελισμός φέρει αντικειμενικά μια συγκρουσιακή, μετασχηματιστική δυναμική απέναντι στον καπιταλισμό, δεδομένου ότι διέπεται από αξίες κι εφαρμόζει πρακτικές που στέκονται ανταγωνιστικά απέναντι στον τελευταίο. Επίσης, ότι κατά βάση σε επίπεδο παραδείγματος, μπορεί να προσφέρει λύσεις απέναντι στα επιτακτικά προβλήματα που προκάλεσε (ή όξυνε) η κρίση. >στόσο, χωλαίνει σημαντικά ως προς την ακέραια και συνεπή εφαρμογή των αρχών που διακηρύσσει, με αποτέλεσμα το αντισυστημικό τους περιεχόμενο να έχει προς στιγμήν μόνο μια δυνητική διάσταση. Η ουσιαστική και στρατηγική ζύμωσή του με άλλες αγωνιζόμενες κοινωνικές ομάδες και εγχειρήματα, όπως και ο διαρκής, συλλογικός αναστοχασμός πάνω στις αδυναμίες του ώστε σταδιακά να τις ξεπεράσει, αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πραγματικά ανατρεπτική ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του.
Φυσική περιγραφή 159 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Capitalism
Commons
Community
Counterculture
Crisis
Political squats
Self-management-autonomy-self-organization
Αντικουλτούρα
Αυτοδιαχείριση-αυτονομία-αυτοοργάνωση
Καπιταλισμός
Κοινά
Κοινότητα
Κρίση
Πολιτικές καταλήψεις
Ημερομηνία έκδοσης 2017
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 1608

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 215