Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη και αξιολόγηση της διαδικασίας βιοξήρανσης κτηνοτροφικών υπολειμμάτων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000388434
Τίτλος Μελέτη και αξιολόγηση της διαδικασίας βιοξήρανσης κτηνοτροφικών υπολειμμάτων
Άλλος τίτλος Study and evaluation of livestock waste bio-drying procedure
Συγγραφέας Γάλλιου, Φανή Δ
Σύμβουλος διατριβής Στεφάνου, Ευριπίδης
Μέλος κριτικής επιτροπής Μανιός, Θρασύβουλος
Κατσαράκης Νικόλαος
Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εξέταση της ανάπτυξης και αξιολόγησης - περιβαλλοντικά και οικονομικά – μιας διαδικασίας που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη μετατροπή των αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων και υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων σε οργανικά λιπάσματα, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στη γεωργία, συμβάλλοντας στη μείωση της χρήσης των χημικών λιπασμάτων. Η κομποστοποίηση και η ηλιακή ξήρανση είναι οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Και οι δυο, αξίζει να σημειωθεί, είναι τεχνολογίες χαμηλού λειτουργικού κόστους και κόστους επένδυσης. Όσον αφορά μάλιστα στη δεύτερη, αξιοποιεί την πλέον διαθέσιμη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα – και στη Μεσογειακή λεκάνη, γενικότερα – αυτής του ήλιου. Η εξάρτηση της γεωργίας από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία, όπως είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο και κυρίως το γεγονός ότι τα δυο τελευταία είναι διαθέσιμα στον πλανήτη μας σε πεπερασμένες ποσότητες, οδήγησαν πολλούς ερευνητές στην αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης αυτών. Τόσο το κάλιο, όσο και ο φώσφορος, είναι δυο θρεπτικά τα οποία ως ορυκτά, είναι στοιχεία που καταναλώνονται και δεν αναπαράγονται, δεν υπάρχει δηλαδή φυσική διαδικασία ανακύκλωσης αυτών, όπως γίνεται με το άζωτο. Η διαθέσιμη ποσότητα των θρεπτικών αυτών εκτιμάται ότι θα εξαντληθεί μέσα στον αιώνα που διανύουμε και μπορεί να οδηγήσει σε μια παγκόσμια κρίση μείωσης της παραγωγής βασικών τροφίμων. Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασικά συστατικά χημικών λιπασμάτων από τα οποία εξαρτάται η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Ο εντοπισμός πρακτικών ανακύκλωσης και αξιοποίησης προϊόντων που περιέχουν σημαντικές ποσότητες αυτών των θρεπτικών, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ανθρωπότητας, είναι και ο στόχος της παρούσας εργασίας. Τόσο τα κτηνοτροφικά απόβλητα, όσο και τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (γνωστά και ως κατσίγαρος), πέρα από το μεγάλο οργανικό φορτίο που διαθέτουν, είναι πλούσια και σε Ν, P και κυρίως σε K. Εάν υπήρχε λοιπόν μια ενεργειακά βιώσιμη διαδικασία «συμπύκνωσης» των στοιχείων αυτών, τότε το παραγόμενο προϊόν θα αποτελούσε ένα εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων που παράγουν τα απόβλητα αυτά, θα αποτελέσει παράπλευρο αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας, καθώς θα αξιοποιούνται τα υπολείμματα αυτών, η διαχείριση των οποίων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Κοινές πρακτικές στα προβλήματα έλλειψης, κυρίως αυτών των πόρων περιλαμβάνουν, υψηλότερες τιμές των προϊόντων τους, πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων, την εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων και την ανάκτηση των πόρων μετά τη χρήση τους. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιούνται δυο διαδοχικές κομποστοποιήσεις αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων με προσθήκη κατσιγάρου για διατήρηση της υγρασίας του υλικού σε επιθυμητά επίπεδα. Στη συνέχεια, γίνεται ηλιακή ξήρανση του προϊόντος της κομποστοποίησης, κατά τη διάρκεια της οποίας το υλικό ψεκάζεται με υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων, με σκοπό τον περαιτέρω εμπλουτισμό του με στοιχεία, όπως είναι το κάλιο και ο φώσφορος. Προέκυψε ότι για τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των βοοειδών η διαδικασία της κομποστοποίησης ξεκίνησε με αναλογία N / K / P ίση με 1,0 / 1,6 / 0,7 και με την ολοκλήρωση της ξήρανσης η αναλογία αυτή ήταν 3,1 / 5,7 / 1,7. Για τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των ορνίθων η διαδικασία της κομποστοποίησης ξεκίνησε με αναλογία N / K / P ίση με 2,2 / 3,8 / 1,2 και με την ολοκλήρωση της ξήρανσης η αναλογία αυτή ήταν 3,3 / 6,8 / 1,8. Για το τρίτο υλικό, τα κτηνοτροφικά υπολείμματα των χοίρων, η διαδικασία της κομποστοποίησης ξεκίνησε με αναλογία N / K / P ίση με 1,2 / 0,2 / 1,1 και με την ολοκλήρωση της ξήρανσης η αναλογία αυτή ήταν 2,8/ 3,6 / 1,6. Αξιολόγηση του τελικού προϊόντος πραγματοποιήθηκε με αγρονομικό έλεγχο που έγινε σε τρεις διαφορετικές καλλιέργειες (φυτά τομάτας, πιπεριάς και αγγουριού). Διαπιστώθηκε σχετικά σημαντική φυτοτοξικότητα στο τελικό αυτό προϊόν, λόγω της παρουσίας των φαινολών που οφείλονται στη σημαντική ποσότητα κατσίγαρου που προστέθηκε συνολικά στην όλη διαδικασία. Συμπερασματικά, μπορεί να σημειωθεί ότι το τελικό προϊόν, θα μπορούσε να αποτελέσει οργανικό λίπασμα, ξεπερνώντας τα χαρακτηριστικά του εδαφοβελτιωτικού. Ωστόσο όμως, για τα συγκεκριμένα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας και για το συγκεκριμένο κύκλο επαναλήψεων, στο χρονικό διάστημα που κράτησε αυτή, το τελικό προϊόν δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα χημικό, συνθετικό λίπασμα. Διαφαίνεται ωστόσο ότι, με έναν μεγαλύτερο κύκλο επαναλήψεων των διαδικασιών κομποστοποίησης - ηλιακής ξήρανσης – κομποστοποίησης, μπορεί να λειτουργήσει η «συμπύκνωση των αποβλήτων» αυτών, δημιουργώντας με απλές και ενεργειακά βιώσιμες τεχνολογίες ένα οργανικό προϊόν, ανταγωνιστικό προς τα χημικά λιπάσματα.
Φυσική περιγραφή xvi, 187 σ. : πίν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Compost
Manure
Olive mill wastewater
Solar drying
Ηλιακή ξήρανση
Οργανικό λίπασμα
Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων
Ημερομηνία έκδοσης 2014-11-21
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 268

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 17