Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η κλίμακα Pediatric Early Warning System (PEWS) ως εργαλείο αναγνώρισης και παρέμβασης της κλινικής επιδείνωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000454602
Τίτλος Η κλίμακα Pediatric Early Warning System (PEWS) ως εργαλείο αναγνώρισης και παρέμβασης της κλινικής επιδείνωσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Άλλος τίτλος Pediatric Early Warning System (PEWS) for detecting and responding to clinical deterioration in the General Hospital of Chania
Συγγραφέας Χριστολουκά, Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Μπριασούλης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ηλία, Σταυρούλα
Παπαϊωάννου Ιωάννα
Περίληψη Εισαγωγή: H επίπτωση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στα παιδιά που νοσηλεύονται είναι εξαιρετικά χαμηλή (0,7-3%), αλλά η θνητότητα και η νοσηρότητα εξακολουθούν να είναι υψηλές παρά τις προόδους στην αναζωογόνηση (11-37%). Μελέτες κυρίως στους ενήλικες έχουν δείξει ότι προ της καρδιαναπνευστικής ανακοπής ή άλλων απειλητικών συμβαμάτων προηγείται μία περίοδος επιδείνωσης των φυσιολογικών παραμέτρων η οποία αν αναγνωριστεί εγκαίρως μπορεί να προλάβει μία κακή έκβαση. Mε την παρατήρηση αυτή συμφωνεί και έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την θνητότητα των παιδιών, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 1 στα 5 παιδιά που πεθαίνουν ενδονοσοκομειακά έχουν αναστρέψιμους παράγοντες, ενώ πάνω από 50% δυνητικά αναστρέψιμους. Γι’ αυτό το σκοπό διεθνώς αναπτύχθηκε το PEWS (pediatric early warning score) για τη βελτίωση της ασφάλειας των νοσηλευόμενων παιδιών. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η χρησιμότητα της κλίμακας PEWS για την έγκαιρη αναγνώριση της επιδείνωσης νοσηλευόμενων ασθενών στην Παιδιατρική κλινική και την κατάλληλη κλινική παρέμβαση έναντι αυτής. Μεθοδολογία: Πρόκειται για προοπτική μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης ασθενών ηλικίας 30 ημερών – 16 ετών που εισήχθησαν στην Παιδιατρική Κλινική ΓΝ Xανίων από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο 2022. Μελετήθηκαν δημογραφικά στοιχεία, εργαστηριακός, απεικονιστικός έλεγχος, καταγράφηκε το PEWS διαδοχικά 3 φορές την ημέρα για 2 24ωρα και η έκβαση. Αποτελέσματα: Την περίοδο παρατήρησης υπολογίστηκε το PEWS σκορ σε 201 νοσηλευόμενους ασθενείς. Από τους ασθενείς αυτούς, 190 έλαβαν εξιτήριο από την Παιδιατρική κλινική ενώ 11 μεταφέρθηκαν σε τριτοβάθμια κέντρα όπως η ΜΕΘ παίδων για οριστική θεραπεία. Οι περισσότεροι ασθενείς οι οποίοι μεταφέρθηκαν είχαν ως διάγνωση εξόδου λοίμωξη (81,8%) ενώ μεταξύ των ασθενών οι οποίοι πήραν εξιτήριο υπερτερούσαν επίσης οι λοιμώξεις (77,4%) αλλά και τα ατυχήματα (7,4%). Η συννοσηρότητα κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα και ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα ασθενών οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε τριτοβάθμιο κέντρο (18,2%) συγκριτικά με τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εξιτήριο (11,1%). Η αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση χαρακτηρίστηκε στο σύνολο των ασθενών από υψηλό ποσοστό χορήγησης φορτίσεων με υγρά (71,1) και αντιβιοτικών (54,2%), ιδιαίτερα στην ομάδα μεταφοράς (90,9%) (p=0.010). Περισσότερες ημέρες παρέμειναν στην κλινική ασθενείς οι οποίοι χρειάσθηκε τελικά να μεταφερθούν σε άλλη δομή (3.7 vs. 3.3, p=0,018). Τα υψηλότερα σκορ PEWS σημειώθηκαν κατά τον υπολογισμό τους στο χρόνο εισαγωγής (PEWS 0). Η κατανομή τους τις επόμενες μετρήσεις ακολούθησε μια διαβαθμισμένη αποκλιμάκωση (mean scores 3 - 1,5 - 0,3) σε ασθενείς που πήραν εξιτήριο από την κλινική, ενώ παρέμεινε κυμαινόμενη στα επίπεδα του 2 από την 8η έως την 48η ώρα μεταξύ εκείνων οι οποίοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στη ΜΕΘ Παίδων ή άλλη τριτοβάθμια δομή ή εξειδικευμένο κέντρο. Σε ανάλυση ROC, εξαιρετικά ισχυρή προβλεπτική ικανότητα επιδείνωσης του ασθενούς παρουσίασαν όλοι οι υπολογισμοί PEWS, με υψηλότερες τιμές AUROC την 40η ώρα. Μεταξύ των διαφορετικών ωρών υπολογισμού PEWS, μόνο η καταγραφή του σκορ την 48η ώρα (AUROC 0,79 (95%CI 0,60-0,98), p=0,006) και οριακά την [14] 24η ώρα (AUROC 0,70 (95%CI 0,51-0,90), p=0,055) μπορούσαν να προβλέψουν την ανάγκη μεταφοράς ασθενούς σε τριτοβάθμιο κέντρο. Συμπεράσματα: Παρά το μικρό αριθμό ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα φάνηκε ότι το PEWS σκορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανίχνευσης της κλινικής επιδείνωσης και ένδειξης ανάγκης μεταφοράς σε επόμενη βαθμίδα νοσηλείας.
Φυσική περιγραφή 71 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2023-04-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 415

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4