Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η διαδερμική χρήση επικαλυμμένων με ePTFE/FEP ενδοπροθέσεων στην αντιμετώπιση των κακοήθους αιτιολογίας στενώσεων των χοληφόρων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000372310
Τίτλος Η διαδερμική χρήση επικαλυμμένων με ePTFE/FEP ενδοπροθέσεων στην αντιμετώπιση των κακοήθους αιτιολογίας στενώσεων των χοληφόρων
Άλλος τίτλος Percutaneous use of EPTFE/FEP covered stents in the management of malignant biliary stenoses
Συγγραφέας Κροκίδης, Μιλτιάδης Ε
Σύμβουλος διατριβής Χατζηδάκης, Αδάμ
Μέλος κριτικής επιτροπής Κουρούμαλης, Ηλίας
Μουζάς, Ιωάννης
Γκουρτσογιάννης, Νικόλαος
Γεωργούλιας, Βασίλειος
Χαλκιαδάκης, Γεώργιος
Τσέτης, Δημήτριος
Περίληψη Οι κακοήθεις στενώσεις των χοληφόρων οφείλονται στην ανάπτυξη όγκων εντός του χοληφόρου δένδρου ή στην ανατομική περιοχή του φύματος του Vater. Στο 85¬90% των περιπτώσεων οι όγκοι αυτοί είναι το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος και το χολαγγειοκαρκίνωμα. Σε μικρότερα ποσοστά η κακοήθης στένωση μπορεί να οφείλεται σε μετάσταση στους λεμφαδένες της πύλης του ήπατος, σε καρκίνο του στομάχου ή της χοληδόχου κύστης. Στην περίπτωση του παγκρεατικού αδενοκαρκινώματος και του χολαγγειοκαρκινώματος, ακόμη και σήμερα, η διάγνωση δεν είναι πάντα έγκαιρη και οι όγκοι αυτοί συχνά κρίνονται ως μη εξαιρέσιμοι. Στην περίπτωση της παρηγορητικής θεραπείας, πρωτεύοντα ρόλο καταλαμβάνει η εύρυθμη ηπατική λειτουργία όπως αυτή καθορίζεται εργαστηριακά από την μέτρηση των τιμών της χολερυθρίνης ορού στην περίπτωση του κακοήθους αιτιολογίας ίκτερου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η χορήγηση στον ασθενή των ηπατικά μεταβολιζόμενων χημικοθεραπευτικών φαρμάκων. Επίσης η απόφραξη των χοληφόρων μπορεί να προκαλέσει χολαγγειακές κρίσεις και να οδηγήσει σε λοιμώδεις επιπλοκές ακόμη και σε σήψη. Η έλλειψη των χολικών αλάτων από το έντερο προκαλεί δυσλειτουργία του εντερικού τοιχώματος οδηγώντας σε τελικά στάδια σε ενδοτοξιναιμία, εγκεφαλοπάθεια, ακόμη και σε θάνατο. Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παροχέτευση της χολής προς το δωδεκαδάκτυλο αναπτύχτηκαν εδώ και δυο περίπου δεκαετίες ενδοπροθέσεις (stents) οι οποίες μετά την τοποθέτηση τους στην περιοχή της στένωσης εξασφάλιζαν την ικανοποιητική ροή της χολής προς το έντερο. Η τοποθέτηση των ενδοπροθέσεων είναι δυνατή είτε μετά από Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειο-παγκρεατογραφία (ERCP) είτε μετά από Διαδερμική Διηπατική Χολαγγειογραφία (PTC). Οι ενδοπροθέσεις ήταν αρχικά πλαστικές και χαμηλού κόστους, αλλά σύντομα αντικαταστάθηκαν από μεταλλικές αυτοεκτεινόμενες, υψηλότερου κόστους οι οποίες όμως εξασφάλιζαν αυξημένη βατότητα σε βάθος χρόνου και μικρότερο ποσοστό επανεπέμβασης σε σχέση με τις προγενέστερες πλαστικές. Με την βελτίωση των χημικοθεραπευτικών πρωτοκόλλων και της υποστηρικτικής θεραπείας στον ογκολογικό ασθενή, η επιβίωση των ασθενών αυτών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια και διαπιστώθηκε ότι στη διάρκεια της ζωής τους ακόμη και οι μεταλλικές αυτοεκτεινόμενες ενδοπροθέσεις δυσλειτουργούσαν με αποτέλεσμα να είναι συχνά απαραίτητη η επανεπέμβαση για την τοποθέτηση νέας ενδοπρόθεσης. Η δυσλειτουργία στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές οφειλόταν σε διήθηση όγκου δια του μη-επικαλυμμένου μεταλλικού πλέγματος της ενδοπρόθεσης (ingrowth). Στην προσπάθεια να αυξηθεί η βατότητα των ενδοπροθέσεων και για να μειωθεί το ποσοστό της επανεπέμβασης, δημιουργήθηκαν νέες επικαλυμμένες αυτοεκτεινόμενες μεταλλικές ενδοπροθέσεις με ποικιλία υλικών επικάλυψης αλλά χωρίς πάντα ιδιαίτερα επιτυχές αποτέλεσμα όπως για παράδειγμα το κάλυμμα από πολυουρεθάνη που έχει χρησιμοποιηθεί από διάφορους ερευνητές και έδειξε, σε διάφορες μελέτες, περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη του ingrowth. Με την προσθήκη του φθοριούχου αιθυλενίου-προπυλενίου στο ήδη διαδεδομένο ePTFE (εκτεταμένο πολυτετραφθοροαιθυλένιο) δημιουργήθηκε ένα μικροπορώδες (με πόρους διαμέτρου της τάξεως του 1 μm) νέο υλικό επικάλυψης με το ακρώνυμο ePTFE/FEP (εκτεταμένο πολυτετραφθοροαιθυλένιο/ φθοριούχο αιθυλένο-προπυλένιο) το οποίο τοποθετήθηκε ως εξωτερική μεμβράνη σε μεταλλικές αυτοεκτεινόμενες ενδοπροθέσεις από κράμα νικελίου και τιτάνιου (nitinol), με ειδικό σχεδιασμό για την τοποθέτηση στις κακοήθεις στενώσεις των χοληφόρων, δημιουργώντας έτσι μια νέα συσκευή για την παρηγορητική θεραπεία του ίκτερου. Ο ρόλος των ενδοπροθέσεων αυτών στις στενώσεις κακοήθους αιτιολογίας των χοληφόρων δεν έχει μελετηθεί εκτενώς μέχρι σήμερα και δεν έχει προσδιοριστεί αν τελικά οι νέες αυτές ενδοπροθέσεις υπερέχουν έναντι των αντιστοιχών μη επικαλυμμένων καθώς και ποιοι είναι εκείνοι οι ασθενείς τελικά επωφελούνται από την τοποθέτηση μιας τέτοιας ενδοπρόθεσης. Αρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η εφαρμογή και η κλινική αποτελεσματικότητα των ePTFE/FEP επικαλυμμένων μεταλλικών ενδοπροθέσεων στην παρηγορητική θεραπεία των κακοήθους αιτιολογίας στενώσεων των χοληφόρων, καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων στην πρόληψη της διήθησης όγκου εκ των έσω (ingrowth). Για τον λόγο αυτό διενεργήθηκε μελέτη σκοπιμότητας στην Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου η οποία ανέδειξε ότι η τοποθέτηση των εν λόγω ενδοπροθέσεων είναι ασφαλής στις κακοήθεις στενώσεις των χοληφόρων και ότι η μεμβράνη επικάλυψης είναι ικανή να αποτρέψει την διήθηση εκ των έσω από τον όγκο. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι οι πλέον συχνές νεοεξεργασίας που προκαλούν κακοήθους αιτιολογίας ίκτερο είναι το αδενοκαρκίνωμα της κεφαλής του παγκρέατος και το χολαγγειοκαρκίνωμα και ότι η περαιτέρω μελέτη θα πρέπει να γίνει με βάση το είδος του όγκου και ξεχωριστή μελέτη των ασθενών που πάσχουν από την κάθε νεοεξεργασία. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι το πραγματικό όφελος από τις εν λόγω ενδοπροθέσεις το λαμβάνουν οι ασθενείς εκείνοι των οποίων η επιβίωση ξεπερνά τους τρεις μήνες. Με βάση με τα παραπάνω οργανώθηκε σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας μαζί με την αντίστοιχη Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Umberto I» του Πανεπιστημίου της Ρώμης «La Sapienza» προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη προκειμένου να συγκριθούν οι ePTFE/FEP επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις με μη-επικαλυμμένες μεταλλικές σε ασθενείς με χολαγγειοκαρκίνωμα και με μη-επικαλυμμένες nitinol ενδοπροθέσεις σε ασθενείς με καρκίνο της κεφαλής του παγκρέατος, με σκοπό να καθοριστεί η ακριβής θέση της εν λόγο ενδοπρόθεσης στον αλγόριθμο της υποστηρικτικής θεραπείας του κακοήθους αιτιολογίας ίκτερου. Στην προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη δεν συμπεριελήφθησαν ασθενείς με κακοήθους αιτιολογίας ίκτερο από λεμφαδενική διόγκωση, διότι από την μελέτη σκοπιμότητας διαπιστώθηκε ότι η δυσλειτουργία των εν λόγω ενδοπροθέσεων οφείλεται σε ingrowth το οποίο δεν συναντάται στην περίπτωση της απόφραξης λεμφαδενικής αιτιολογίας. Επίσης οι διογκωμένοι περιπαγκρεατικοί ή πυλαίοι λεμφαδένες μπορούν να υποστρέψουν μετά από την χορήγηση της χημειοθεραπείας. Όσον αφορά στα λοιπά αίτια κακοήθους αιτιολογίας ίκτερου δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να μελετηθούν λόγω της βραχείας επιβίωσης που συνήθως παρουσιάζουν οι ασθενείς αλλά και της μικρότερης συχνότητας τους στον δυτικό πληθυσμό που μελετήθηκε. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι στην περίπτωση του χολαγγειοκαρκινώματος οι ePTFE/FEP επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις είναι ανώτερες όσον αφορά στην βατότητα τους στους έξι μήνες, από τις μεταλλικές μη-επικαλυμμένες από ανοξείδωτο ατσάλι με τις οποίες έγινε σύγκριση, στην αντιμετώπιση των χολικών στενώσεων τύπου I κατά Bismuth που οφείλονται σε χολαγγειοκαρκίνωμα, με παρόμοιο κόστος και επιπλοκές, και ως εκ τούτου, οφείλουν να θεωρούνται ως η πρώτη επιλογή για τους ασθενείς που κρίνονται ως ανεγχείρητοι και έχουν πιθανότητα επιβίωσης μεγαλύτερη από τους τρεις μήνες. Στην περίπτωση του αδενοκαρκινώματος της κεφαλής του παγκρέατος εξήχθησαν ανάλογα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα οι ePTFE/FEP επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις συγκριθήκαν με ειδικά σχεδιασμένες για την τοποθέτηση στο χοληφόρο δένδρο nitinol μη-επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις και έδειξαν υψηλότερη βατότητα σε βάθος 6-μηνου με ανάλογο συνολικό κόστος τοποθέτησης και ποσοστό επιπλοκών και ως εκ τούτου, οφείλουν να θεωρούνται ως η πρώτη επιλογή και σε αυτήν την περίπτωση για την παρηγορητική προσέγγιση του κακοήθους αιτιολογίας ίκτερου, για τους ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα της κεφαλής του παγκρέατος που κρίνονται ως ανεγχείρητοι και έχουν πιθανότητα επιβίωσης μεγαλύτερη από τους τρεις μήνες. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις οι ePTFE/FEP ενδοπροθέσεις δεν βελτίωσαν την συνολική επιβίωση των ασθενών, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και αποδεκτό αφού ο στόχος της νέας αυτής συσκευής είναι να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή με κακοήθους αιτιολογίας ίκτερο. Συνοψίζοντας από την παραπάνω μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι επικαλυμμένες με ePTFE/FEP μεταλλικές ενδοπροθέσεις είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές στην τοποθέτηση τους κατά την αντιμετώπιση του κακοήθους αιτιολογίας ίκτερου, εξασφαλίζοντας αποσυμφόρηση της χολικής στάσης και ικανοποιητική παροχέτευση της χολής προς το δωδεκαδάκτυλο. Η διαδερμική διηπατική τοποθέτηση τους συνοδεύεται από το σχετικό με την τεχνική και παγκόσμια αποδεκτό μικρό ποσοστό επιπλοκών της διαδερμικής διηπατικής τοποθέτησης μεταλλικών ενδοπροθέσεων χοληφόρων. Επίσης οι εν λόγω ενδοπροθέσεις είναι ικανές να αποτρέψουν την διήθηση εκ των έξω από νεόπλαστα κύτταρα (ingrowth), λόγω της παρουσίας της επικάλυψης από την ειδική μικροπορώδη μεμβράνη και παραμένουν βατές χωρίς την ανάγκη επανεπέμβασης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις αντίστοιχες μη-επικαλυμμένες, εξασφαλίζοντας έτσι μια καλύτερη ποιότητα ζωής στον ογκολογικό ασθενή.
Φυσική περιγραφή 149 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Covered stents
Gastrointestinal system
Malignant jaundice
Percutaneous transhepatic cholangiography
Διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία
Επικαλυμμένες ενδοπροθέσεις
Κακοήθης αποφρακτικός ίκτερος
Ημερομηνία έκδοσης 2011-04-12
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 734

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 9