Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Δημιουργία και στάθμιση ενός εργαλείου διαλογής για τη νόσο του Πάρκινσον  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441847
Τίτλος Δημιουργία και στάθμιση ενός εργαλείου διαλογής για τη νόσο του Πάρκινσον
Άλλος τίτλος Creation and validation of a screening tool of parkinson's disease
Συγγραφέας Γραμματικάκη, Ειρήνη
Σύμβουλος διατριβής Τσιλιγιάννη, Ιωάννα
Σπανάκη, Κλεάνθη
Σηφάκη-Πιστόλλα Δήμητρα
Μέλος κριτικής επιτροπής Μπούρα, Ηρώ
Βουράκης, Γιώργος
Μαυρίδης, Μιχαήλ
Περίληψη Εισαγωγή. Η ΝΠ είναι η δεύτερη συχνότερη νευροεκφυλιστική νόσος στο γενικό πληθυσμό, η συχνότητά της αυξάνει με την ηλικία κι έχει συνδεθεί με εκσεσημασμένη αναπηρία. Καθώς παρουσιάζει εξαιρετική απάντηση στη συμπτωματική θεραπεία με λεβοντόπα στα πρώτα στάδια της νόσου, η έγκαιρη διάγνωσή της κρίνεται αναγκαία. Ωστόσο, στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στη διάγνωση της νόσου, οι οποίες συχνά προκύπτουν από τη δυσχερή πρόσβαση σε νευρολόγο ή τη μη αναγνώριση των αρχικών της συμπτωμάτων. Η εφαρμογή ενός εργαλείου διαλογής θα μπορούσε να ξεχωρίσει εκείνους τους ασθενείς με υψηλότερη πιθανότητα διάγνωσης ΝΠ και να εφαρμοστεί από επαγγελματίες υγείας χωρίς ειδική κατάρτιση στις Κινητικές Διαταραχές. Το νησί της Κρήτης, όπου υπολογίζεται ότι διαβιούν περίπου 1,200 ασθενείς με ΝΠ, διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στις οποίες θα μπορούσε να βρει εφαρμογή ένα τέτοιο εργαλείο διαλογής, διευκολύνοντας το έργο των ειδικών νευρολόγων. Σκοπός: Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός εργαλείου διαλογής, το οποίο θα θέτει την υποψία νόσου Πάρκινσον (ΝΠ) στην κοινότητα. Μεθοδολογία: Αρχικά πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ώστε να διερευνηθεί η ανάγκη ύπαρξης ένα τέτοιου εργαλείου, να καταγραφούν τα ήδη δημοσιευμένα αντίστοιχα εργαλεία, οι υπο-ενότητες τους και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους μετά την εφαρμογή τους στην κοινότητα. Ακολούθως δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο με βάση τα ήδη διαθέσιμα υπό την καθοδήγηση και τη συμβουλή νευρολόγων. Τέλος προχωρήσαμε σε μια πιλοτική εφαρμογή του σε μικρό δείγμα ασθενών και φυσιολογικών ατόμων. Με βάση τις συστάσεις τους το βελτιώσαμε περαιτέρω και το οριστικοποιήσαμε. Αποτελέσματα: Από 169 μελέτες που προέκυψαν από την αρχική μας αναζήτηση τελικά συμπεριλάβαμε 10 που βρήκαμε να αναφέρονται στη δημιουργία και χρήση εργαλείων διαλογής πιθανών ασθενών με ΝΠ στην κοινότητα. Σε αυτές χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, αυτο-συμπληρούμενα ή μη, τα οποία διερευνούσαν την παρουσία κινητικών, αλλά και μη κινητικών συμπτωμάτων, ενώ σε κάποιες μελέτες συνδυάστηκαν και με σύντομη κλινική αξιολόγηση από μη ειδικό. Στις περισσότερες από τις παραπάνω εργασίες η ανεύρεση ύποπτων ασθενών για ΝΠ συνοδευόταν από επιβεβαίωση του αποτελέσματος από ειδικό νευρολόγο, χωρίς ωστόσο να συμβαίνει το ίδιο σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, γεγονός που υποβίβαζε την αξιοπιστία του εκάστοτε εργαλείου διαλογής. Προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός δικού μας εργαλείου διαλογής με βάση τις ερωτήσεις που αξιολογήθηκαν χρήσιμες στα ήδη δημοσιευμένα εργαλεία. Επιλέξαμε τη μορφή του ερωτηματολογίου με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου χωρίς κλινική εξέταση, ώστε 1. να μπορεί να χρησιμοποιείται από μεγαλύτερο εύρος επαγγελματιών υγείας χωρίς απαραίτητα να είναι γιατροί ή να έχουν ειδική κατάρτιση ως προς τη ΝΠ και 2. να μπορεί να συμπληρώνεται και από τους συμμετέχοντες χωρίς επίβλεψη. Προτιμήσαμε επίσης να ελέγξουμε τόσο την παρουσία κινητικών, όσο και μη κινητικών συμπτωμάτων, καθώς θεωρήσαμε τα τελευταία ιδιαίτερα χρήσιμα στην ανεύρεση ατόμων με υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο τα επόμενα χρόνια (PD at risk syndrome) αξιοπιστία. Στην συνέχεια το ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε από τέσσερεις ειδικούς νευρολόγους από τους οποίους ζητήθηκε να σχολιάσουν πόσο χρήσιμο για την ανίχνευση της νόσου, εύχρηστο και κατανοητό θεωρούν ότι είναι, καθώς και για το αν και πως θα μπορούσε να βελτιωθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του. Αποφασίσαμε να αναδιαμορφώσουμε το ερωτηματολόγιο βάσει των σχολίων των ειδικών ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεύρεση ατόμων με υψηλή υποψία όχι μόνο να πάσχουν από νόσο Πάρκινσον αλλά και να την εμφανίσουν μέσα στα επόμενα χρόνια (PD at risk). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη με χορήγηση του ερωτηματολογίου μας σε τυχαίο δείγμα επτά ασθενών με γνωστή ΝΠ διαφόρων σταδίων και σε πέντε φυσιολογικά άτομα αντίστοιχης ηλικίας (μάρτυρες), προκειμένου να εξετάσουμε: 1. αν το ερωτηματολόγιο όντως ανιχνεύει συμπτώματα ειδικά για τη νόσο που δεν περιγράφονται από τους μάρτυρες, 2. αν είναι εύχρηστο και εύκολο στη συμπλήρωσή του από ασθενείς διαφορετικών ηλικιών και σταδίων νόσου και 3. αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και με ποιους τρόπους με βάση την εμπειρία των συμμετεχόντων. Ακολουθώντας την άποψη των ασθενών και των φροντιστών τους, κάθε ερώτηση αξιολογήθηκε ως διαφορετικής χρησιμότητας – σημαντικότητας. Οι ερωτήσεις που από τη βιβλιογραφία αξιολογήθηκαν ως πολύ ειδικές αλλά και εκείνες στις οποίες απαντούσε η πλειοψηφία των ασθενών θετικά αλλά δεν είχαν θετικές απαντήσεις στην ομάδα των μαρτύρων θεωρήθηκαν υψηλότερης αξίας. Ως χαμηλότερης αξίας χαρακτηρίστηκαν οι ερωτήσεις σχετικά με το οικογενειακό ιστορικό και τα μη κινητικά συμπτώματα αλλά αποφασίσαμε να τις συμπεριλάβουμε στο ερωτηματολόγιο ώστε να χρησιμεύσουν στην ανεύρεση ατόμων σε υψηλό κίνδυνο για τη νόσο. Η κάθε ερώτηση πήρε ένα συντελεστή βαρύτητα 2 ή 1 ανάλογα με τη σημαντικότητά της.. Προστέθηκαν τρεις επιπλέον ερωτήσεις για την ανίχνευση επιπρόσθετων κινητικών συμπτωμάτων, καθώς κρίθηκαν από τους ασθενείς ως κυρίαρχα στην κλινική τους εικόνα (πάγωμα (freezing), δυσκαμψία, καμπτοκορμία, μειωμένη αιώρηση άνω άκρων στη βάδιση). Συμπέρασμα. Δημιουργήθηκε ένα εργαλείο ανίχνευσης της ΝΠ στην κοινότητα με βάση την ανασκόπηση επιλεγμένης βιβλιογραφίας, τις συστάσεις ειδικών νευρολόγων, αλλά και την εφαρμογή και αξιολόγησή του από μικρό δείγμα ασθενών και φυσιολογικών ατόμων (πιλοτική μελέτη).
Φυσική περιγραφή 86 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Screening tool
Εργαλείο διαλογής για ν. Πάρκινσον
Ημερομηνία έκδοσης 2021-07-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 60

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-07-29