Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Σύνθεση υλικού αποτελούμενου από trans (Δίνιτρο-Φαίνυλο-NH)2 – Τετραφαίνυλο Πορφυρίνη και ενεργοποιημένο οξείδιο του γραφενίου για περαιτέρω χρήση του σε φωτοβολταϊκά συστήματα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Τίτλος Σύνθεση υλικού αποτελούμενου από trans (Δίνιτρο-Φαίνυλο-NH)2 – Τετραφαίνυλο Πορφυρίνη και ενεργοποιημένο οξείδιο του γραφενίου για περαιτέρω χρήση του σε φωτοβολταϊκά συστήματα
Άλλος τίτλος Synthesis of a material consisting of trans (Dinitro-Phenyl-NH)2-TetraPhenyl Porphyrin and activated graphene oxide for further use in photovoltaic systems
Συγγραφέας Μαρτίκο, Γιώργος
Σύμβουλος διατριβής Κουτσολέλος, Αθανάσιος
Περίληψη Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να συντεθεί η ένωση trans (Δίνιτρο-Φαίνυλο-NH)2 – Τετραφαίνυλο Πορφυρίνη και να ενωθεί με οξείδιο του γραφενίου. Πιο συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια ώστε να υπολογισθεί η απόδοσή απορόφησης φωτός σε ηλιακές κυψελίδες και η μετατροπή ηλιακής σε ηλεκτρική ενέργεια. Κίνητρο για την διεξαγωγή αυτής της εργασίας, αποτέλεσαν τα ενδιαφέρον χαρακτηριστικά αυτών των υλικών που παρουσιάζονται στον οπτικοηλεκτρονικό τομέα , πράγμα που παρατηρείται κι από τις εκτεταμένες μελέτες που διεξαγονται διεθνώς (διατίθονται παρόμοια παραδείγματα μελετών παρακάτω) ως προς την κατανόηση και βελτιστοποίηση της χρήσης τους. Η ταυτοποίησή και ο χαρακτηρισμός της αρχικής ένωσης έγινε με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και άνθρακα (CNMR), με φασματομετρία υπεριώδους – ορατού (UV-Vis), με φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF), με φασματοσκοπία υπερύθρου (FT-IR), φασματοσκοπία φθορισμού (PL) και υπολογισμοί με (DFT). Οι συνθετικές προσεγγίσεις που είχαν σχεδιαστεί να διεξαχθούν απέτυχαν. Ωστόσο, παρακάτω απεικονίζεται η πορεία που ακολουθήθηκε προς την επίτευξη επιθυμητής ενεργειακής απόδοσης. Οι πορφυρίνες είναι ετεροκυκλικές ενώσεις, παράγωγα της ένωσεις πορφίνης. Από αυτές προκύπτουν οι φυσικές χρωστικές ύλες που απαντόνται στα φυτά και τα ζώα. Αποτελούν πρόδρομα μόρια της χλωροφύλης, της αιμοσφαιρίνης και των κυτοχρωμάτων και διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στο φαινόμενο της αναπνοής. Οι πορφυρίνες όπως και πολλά άλλα παράγωγά τους είναι ουσίες πολύ σημαντικές στη χημεία, στην επιστήμη των υλικών, τη φυσική, τη βιολογία και την ιατρική. Προσδίδουν το κόκκινο χρώμα στο αίμα (αίμη), και το πράσινο στα φύλλα (χλωροφύλλη). Είναι επίσης άριστες στον ρόλο τους ligands και μπορούν να συνδεθούν με σχεδόν κάθε μέταλλο του Περιοδικού Πίνακα. Βασισμένες σε φυσικά συστήματα, οι πορφυρίνες είναι ιδιαίτερα ευέλικτες και έχουν τη δυνατότητα να υπόκεινται σε πολλών ειδών τροποποιήσεις. Σε γενικές γραμμές, η σύνθεση των πορφυρινών και η διερεύνηση των φυσικό- και ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων τους έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το εκτενές συζυγιακό π σύστημα των πορφυρινών είναι κατάλληλο γιατην εφαρμογή τους ως δότες ηλεκτρονίων σε διαδικασίες φωτοεπαγώμενης μεταφοράς ηλεκτρονίων.Αυτο σε συνδυασμό με το αν αναλογιστεί κανείς πως τα φύλλα που περιέχουν τέτοιου είδους χρωστικές, έχουν αποδόσεις συγκομιδής φωτός εως και 40% (οι αποδοτικότεροι φωτοσυλέκτες που γνωρίζουμε στη φύση) ,είναι λογικό οι επιστήμονες να προσπαθήσουν να μιμηθούν αυτές τις διεργασίες σε εργαστηριακό περιβάλλον. Γι’αυτό, οι πορφυρίνες και τα παράγωγά τους έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως ως φωτοευαισθητοποιητές λόγω της χημικής σταθερότητάς τους και της απορρόφησής τους στην ορατή περιοχή και μπορούν να λειτουργήσουν ως φωτοβολταϊκά κέντρα όταν ενωθούν με έναν αποδέκτη ηλεκτρονίων.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2016-03-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες
  Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες
Εμφανίσεις 190

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 13