Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ποιότητα ζωής ασθενών σε χρόνια αιμοκάθαρση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000463588
Τίτλος Ποιότητα ζωής ασθενών σε χρόνια αιμοκάθαρση
Άλλος τίτλος Quality of life in hemodialysis patients
Συγγραφέας Κουμπή, Βασιλική
Σύμβουλος διατριβής Ηλία, Σταυρούλα
Μέλος κριτικής επιτροπής Μπριασούλης, Γεώργιος
Μπριασούλης, Παναγιώτης
Περίληψη Εισαγωγή: Η χρόνια νεφρική νόσος θεωρείται μια προοδευτική νόσος χωρίς θεραπεία και με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα που εμφανίζεται συχνά στο γενικό ενήλικο πληθυσμό, ειδικά σε άτομα με διαβήτη και υπέρταση. Είναι μη αναστρέψιμη, προοδευτική και σχετίζεται με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι ασθενείς με αυτή την παθολογία παραμένουν ασυμπτωματικοί τις περισσότερες φορές, παρουσιάζοντας επιπλοκές νεφρικής δυσλειτουργίας μόνο σε πιο προχωρημένα στάδια. Η αντιμετώπισή μπορεί να είναι συντηρητική (ασθενείς χωρίς ένδειξη για αιμοκάθαρση (ΑΜΚ)) ή θεραπεία υποκατάστασης (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού). Οι στόχοι της συντηρητικής θεραπείας για τη χρόνια νεφρική νόσο είναι η επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφρικής δυσλειτουργίας, η αντιμετώπιση επιπλοκών (αναιμία, παθήσεις των οστών, καρδιαγγειακές παθήσεις), ο εμβολιασμός για την ηπατίτιδα Β και η προετοιμασία για θεραπεία υποκατάστασης νεφρού. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες νόσους της σύγχρονης εποχής με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας. Η ΑΜΚ αποτελεί την πιο κοινή μέθοδο θεραπείας σε ΧΝΝ τελικού σταδίου. Η ΧΝΝ μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών και ειδικότερα στην σωματική, κοινωνική και ψυχολογική τους ευημερία. Επομένως η εκτίμηση της ποιότητας της ζωής σε χρόνιους ασθενείς αποτελεί προτεραιότητα των επιστημόνων υγείας και της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας. Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με XNN οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με AMK. Δευτερεύοντες στόχοι είναι η συσχέτιση της ποιότητας ζωής με δημογραφικά χαρακτηριστικά και κλινικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά βαρύτητας της νόσου. Επίσης η συσχέτιση της ποιότητας ζωής με τη διάρκεια αιμοκάθαρσης, την ανάγκη για χρόνια αναλγητική αγωγή, την αναμονή σε λίστα λήψης μοσχεύματος και τυχόν προηγηθείσα μεταμόσχευση νεφρού. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη κοορτής με δείγμα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών των μονάδων τεχνητού νεφρού του νομού Ηρακλείου κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιο-Δεκέμβρη. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε φόρμα συμπλήρωσης δημογραφικών και κλινικών στοιχείων ασθενούς. Το δεύτερο μέρος του εργαλείου έρευνας αποτέλεσε η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής στη νεφρική νόσο (Kidney Disease Quality Of Life-Short Form, KDQOL-SFΤΜ) με ερωτήσεις για τη σωματική και την κοινωνική λειτουργικότητα, τον σωματικό και τον συναισθηματικό ρόλο, τον σωματικό πόνο, τη γενική και την ψυχική υγεία, καθώς και τη ζωτικότητα των ασθενών. Η στατιστική ανάλυση έγινε με ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές ενώ το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε p < 0.05. Το στατιστικό πακέτο που χρησιμοποιήθηκε ήταν SPSS 29. Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 199 ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. Οι άνδρες ήταν 68.8% οι γυναίκες 31.2%, η μέση ηλικία 65.8±13.5 έτη, η μέση διάρκεια σε ΑΜΚ ήταν 6.9±6.6 έτη και η μέση απόσταση της ΜΤΝ από τον τόπο διαμονής 26.2±20.5 χλμ. Συχνότερο αίτιο νεφρικής νόσου ήταν η διαβητική νεφροπάθεια (22.6%). Το Μέρος Α του KDQOL-SFΤΜ αφορούσε δείκτες ποιότητας Της Υγείας και κυμάνθηκαν από 48.05% ±46.7 έως 71.4% ±22.6. Γενικότερα διαπιστώθηκε πτώση της Ποιότητας της Υγείας κατά μέσο όρο πάνω από 40%. Όσο περισσότερα έτη ΑΜΚ έκαναν οι νεφροπαθείς, τόσο μειωνόταν ο Δείκτης Γενικής Υγείας (p=0.029). Το Μέρος Β του KDQOL-SFΤΜ αφορούσε δείκτες ποιότητας των επιδράσεων της νεφροπάθειας στην καθημερινή ζωή και κυμάνθηκαν από 46.8% ±29.8 έως 90.4% ±18.4. Οι επιδράσεις της ΧΝΝ στην καθημερινή ζωή διέφεραν ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση με τους χήρους/ες να έχουν χειρότερα αποτελέσματα στην καθημερινή τους (p=0.010) και σεξουαλική τους ζωή (p=0.011). Η ικανοποίηση των αιμοκαθαιρόμενων από την υποστήριξη από το προσωπικό ήταν >90% και δεν διέφερε μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων δομών. Συμπεράσματα: Η πολυπλοκότητα και η θεραπεία της ΧΝΝ επηρεάζουν αρνητικά τους δείκτες Ποιότητας ζωής της Γενικής και Σωματικής Υγείας. Η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η διάρκεια ΑΜΚ, η χρήση αναλγητικών ήταν σημαντικοί παράγοντες που επηρέασαν την ποιότητα ζωής. Η αρχική αιτία νεφρικής νόσου δεν σχετίστηκε σημαντικά με κανέναν δείκτη που αφορά την ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών σε σχέση με την ίδια τη νεφροπάθειά. Η ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων δεν σχετίστηκε με τον ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα της ΜΤΝ. Γενικότερα διαπιστώθηκε Ικανοποίηση από την παρεχόμενη υγειονομική φροντίδα και την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας.
Φυσική περιγραφή 81 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Chronic kidney disease
Dialysis
Χρόνια νεφρική νόσος
Ημερομηνία έκδοσης 2024-04-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 7

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 0