Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη κρανίων και ειδώλων που απεικονίζουν την κεφαλή και τον τράχηλο από τη μινωική περίοδο  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000029729
Τίτλος Μελέτη κρανίων και ειδώλων που απεικονίζουν την κεφαλή και τον τράχηλο από τη μινωική περίοδο
Άλλος τίτλος Study of skulls and idols depicting the head and neck areas from the minoan era
Συγγραφέας Skoulakis, Charalambos
Συγγραφέας Skoulakis, Charalambos
Περίληψη Η μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων ( απεικονίσεων και κρανίων ) της Μινωικής περιόδου έχει ως σκοπό να καταγράψει και αναδείξει τις παθήσεις που είχαν σχέση με την κεφαλή και τον τράχηλο και αφορούσαν τους Μινωΐτες. Ακόμα τις αντιλήψεις που είχαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας καθώς και τα χαρακτηριστικά των ίδιων των Μινωϊτών. Το υλικό αυτής της μελέτης, απεικονίσεις και κρανία, προέρχεται από ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης και βρίσκονται κυρίως στο Μουσείο του Ηρακλείου είτε εκτεθειμένα στις προθήκες (βιτρίνες) η τοποθετημένα στις αποθήκες του. Κατά τη μελέτη αυτή εξετάστηκαν απεικονίσεις του ανθρωπίνου σώματος σε φυσιολογική απόδοση και σε παθολογικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές απεικονίσεις, που έχουν σχέση με παθολογικές καταστάσεις, είναι τα ειδώλια που εναπόθεταν οι Μινωΐτες στα Ιερά Κορυφής επικαλούμενοι τη βοήθεια του θεού για κάποιο πρόβλημα υγείας τους. Τέτοιου είδους ειδώλια εξετάστηκαν όσα είναι εκτεθειμένα στις προθήκες του Μουσείου (περίπου εκατό) αλλά και αρκετά που βρέθηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου (περίπου πενήντα). Από αυτά σε έξι ειδώλια αναγνωρίσαμε να παριστάνουν παθήσεις κεφαλής και τραχήλου. Ακόμα μελετήθηκαν 85 κρανία που βρέθηκαν στο Μουσείο και προερχόταν από ανασκαφές Μινωικών τάφων. Εξετάστηκαν με τις κλασικές μεθόδους των Ανθρωπολογικών και Ιατροδικαστικών επιστημών που περιλαμβάνουν καθορισμό του φύλου, εκτίμηση της ηλικίας, προσδιορισμό των φυλετικών χαρακτηριστικών, παρατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ατόμου και της οδοντοφυίας του και τέλος μελέτη για πιθανές παθολογικές καταστάσεις ή για κακώσεις στα οστά των κρανίων. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη των ειδωλίων είναι: Σε δύο ειδώλια βρέθηκε ότι παριστάνεται ασυμμετρία του προσώπου όπως σε παράλυση του προσωπικού νεύρου. Ενα ειδώλιο περιστάνει ασυμμετρία του προσώπου αλλά και παραμόρφωση του ενός ημιμορίου του σώματος του, εικόνα ημιπληγίας. Ενα ειδώλιο παριστάνει ένα ασθενή με όγκο στον τράχηλο. Ενα ειδώλιο παριστάνει ένα άτομο με αμφοτερόπλευρη σχιστία στο πρόσωπο. Τέλος ένα ειδώλιο απεικονίζει προτεταμένο το λάρυγγα και την τραχεία τονίζοντας τα ημικρίκια της τραχείας. Εκτός από τα ειδώλια βρέθηκε στις αποθήκες του Μουσείου πήλινο δοχείο νεφροειδούς σχήματος παρόμοιο με τα νεφροειδή δοχεία που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην Ιατρική. Τα αποτελέσμετα από τη μελέτη των κρανίων δείχνουν ότι τα 42 κρανία ανήκαν σε άνδρες, τα 29 σε γυναίκες και τα 14 ήταν αδιευκρινίστου φύλου. Η ηλικία των κρανίων ήταν από 8 μέχρι 50 ετών. Τα φυλετικά χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν με το Μεσογειακό τύπο της λευκής φυλής. Σοβαρές κακώσεις που να είχαν συμβεί, όταν ήταν εν ζωή το άτομο δεν βρέθηκαν. Αλλες σοβαρές παθολογικές καταστάσεις που να συσχετίζονται με την πρόκληση του θανάτου του ατόμου δεν αναγνωρίστηκαν. Ευρήματα που έχουν σχέση με μικρές αποκλίσεις από το φυσιολογικό είχαμε αρκετά. Σκολίωση του οστέινου τμήματος του ρινικού διαφράγματος, δίχωρο ιγμόρειο, εξοστώσεις στο θόλο του κρανίου, βρέθηκαν σε ορισμένα κρανία. Με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έγινε ανασύνθεση του προσώπου σε ένα γυναικείο κρανίο. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την παρούσα μελέτη είναι α) Τα θέματα υγείας απασχολούσαν σε σημαντικό βαθμό τους Μινωΐτες. Είχαν γνώση πολλών νοσολογικών οντοτήτων, καθώς και γνώση της ανατομίας του ανθρωπίνου σώματος. β) Κατασκεύαζαν ειδώλια απεικονίζοντας την πάθηση και τα αφιέρωναν στους θεούς επιζητώντας τη βοήθεια τους. γ) Από την ανάλυση των κρανιοπροσωπικών χαρακτηριστικών των κρανίων των ίδιων των Μινωιτών προκύπτει ότι ανήκουν στο Μεσογειακό τύπο της Λευκής φυλής. δ) Το μέγεθος των κρανίων των Μινωιτών καθώς και η χωρητικότητα των διαφόρων κοιλοτήτων του κρανίου (κρανιακή κοιλότητα, παραρρίνιοι κόλποι) δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφορά από τα αντίστοιχα μεγέθη των σημερινών κατοίκων της Κρήτης.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 1997-12-01
Ημερομηνία διάθεσης 1998-04-5
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 310

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 7