Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Κλινική και υπολογιστική μελέτη της εξέλιξης της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000363990
Τίτλος Κλινική και υπολογιστική μελέτη της εξέλιξης της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής
Άλλος τίτλος Clinical and computational studyof the hemodynamic behaviour of abdominal aortic aneurysms.
Συγγραφέας Γεωργακαράκος, Ευστράτιος Ι
Σύμβουλος διατριβής Κατσαμούρης, Αστέριος
Μέλος κριτικής επιτροπής Αικατερινάρης, Ιωάννης
Γκουρτσογιάννης, Νικόλαος
Ζώρας, Οδυσσέας
Τσέτης, Δημήτριος
Ιωάννου, Χρήστος
Παπαχαριλάου, Ιωάννης
Περίληψη Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) ορίζεται ως μία εστιακή διάταση πάνω από 50% της αναμενόμενης διαμέτρου, αποτελεί μια νοσολογική οντότητα που απαντάται στο 8,8% του πληθυσμού άνω των 65 ετών και μπορεί να υποστεί ρήξη, εάν δεν αντιμετωπισθεί. Για ανευρύσματα μέγιστης εγκάρσιας διαμέτρου κάτω των 4cm, ο κίνδυνος ρήξης είναι πολύ μικρός, αλλά όχι ανύπαρκτος. Αν η μέγιστη εγκάρσια διάμετρος είναι μεταξύ 4 και 5,4cm ο κίνδυνος ρήξης είναι 0,5%, ενώ μεταξύ 5 και 6cm ο κίνδυνος γίνεται 5% και αυξάνει εκθετικά με περαιτέρω αύξηση της προαναφερόμενης διαμέτρου. Έτσι, τα όρια για χειρουργική αντιμετώπιση -που σχετίζεται με θνησιμότητα 4-5%- θεωρούνται η μέγιστη διάμετρος των 5,5cm καθώς και ο ρυθμός αύξησης που υπερβαίνει το 0,5cm ανά 6μηνο ή 1cm ανά έτος, προκειμένου για μικρότερα ανευρύσματα. Ωστόσο, ευμεγέθη (&ge;cm) ανευρύσματα ανευρίσκονται συχνά ως τυχαία ευρήματα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, ενώ μικρότερα (&llt;5cm) μπορούν να εκδηλώσουν ρήξη. Συμπεραίνεται ότι το κριτήριο ένδειξης χειρουργικής αποκατάστασης μπορεί να βελτιωθεί, είτε με αντικατάσταση του κριτηρίου της μέγιστης εγκάρσιας διαμέτρου με ένα άλλο πιο ευαίσθητο αλλά εξίσου εύχρηστο, είτε με συνδυασμό του υπάρχοντος κριτηρίου (μέγιστη διάμετρος) με ένα επιπλέον ή και περισσότερα. Πρόσφατες μελέτες έχουν προτείνει την εκτίμηση της μέγιστης τοιχωματικής τάσης (ΜΤΤ) του ανευρυσματικού τοιχώματος ως περισσότερο ευαίσθητου δείκτη για την πρόγνωση ρήξης απ' ότι η μέγιστη εγκάρσια διάμετρος. Η ΜΤΤ έχει μελετηθεί είτε σε ιδανικά γεωμετρικά μοντέλα υπολογιστικά κατασκευασμένα (και άρα πολύ λίγο ομοιάζοντα την σύνθετη γεωμετρία των πραγματικών τρισδιάστατων μοντέλων), είτε σε ανευρύσματα των οποίων η μέγιστη διάμετρος δεν ξεπερνούσε τα 6-7cm. Η επισήμανση αυτή έχει ενδιαφέρον και από άποψη μελέτης της παθοφυσιολογίας της συμπεριφοράς των «μεγάλων» ανευρυσμάτων, καθώς σε πρόσφατη μελέτη σημειώνεται ότι συχνότητα στον 1ο χρόνο της πιθανής ρήξης βάσει της αρχικής (κατά την πρώτη παρατήρηση) μέγιστης εγκάρσιας διαμέτρου ήταν 9.4% - 10.2% για AKA μεταξύ 5.5 - 6.9cm, ενώ αυξανόταν σε 32.5% για AAA&ge;&ge; 7.0cm (P<0.01), χωρίς εμφανή εξήγηση για αυτό. Επιπλέον, μόνο λίγες μελέτες έχουν λάβει υπόψη την επίδραση του ενδοαυλικού θρόμβου (ΕΑΘ) στη διαμόρφωση της τιμής και κατανομής των τοιχωματικών τάσεων. Η εκτίμηση και κατανομή των τοιχωματικών τάσεων δεν μπορεί να περιγραφεί με απλουστευμένα χαρακτηριστικά δισδιάστατης γεωμετρίας, όπως η μέγιστη διάμετρος, ο λόγος της προσθιοπίσθιας προς την εγκάρσια διάμετρο ή η εκτίμηση της καμπυλότητας του τοιχώματος κατά την επιμήκη ή την περιμετρική διεύθυνση. Επιπλέον, ο κίνδυνος ρήξης έχει συσχετιστεί θετικά με χαρακτηριστικά τρισδιάστατης γεωμετρίας, όπως η διατομή της μέγιστης επιφάνειας, ο λόγος της εγκάρσιας διαμέτρου προς το μήκος του ανευρύσματος, καθώς και η στρέβλωση του ανευρυσματικού άξονα. Στη βιβλιογραφία δεν έχει μελετηθεί τυχόν ύπαρξη συσχέτισης της ΜΤΤ με κάποιο γεωμετρικό χαρακτηριστικό σε μοντέλα ανευρυσμάτων στα οποία λαμβάνεται υπόψη η παρουσία του θρόμβου. Όσον αφορά τα μικρά ανευρύσματα, μόνο μια μελέτη έχει μελετήσει αυτά, συγκρίνοντας τη ΜΤΤ μεταξύ ραγέντων και μη ραγέντων ανευρυσμάτων. Τέλος μια πρόσφατη έχει προτείνει τη χρήση ενός γεωμετρικού χαρακτηριστικού (καμπυλότητα της κεντρογραμμής) ως κριτήριο πρόγνωσης των μικρών εκείνων ανευρυσμάτων που πρόκειται να διαταθούν. Δεν υπάρχει όμως στη βιβλιογραφία αξιολόγηση τυχόν μεταβολής του μέτρου ή της κατανομής της ΜΤΤ σε μικρά ανευρύσματα που διατάθηκαν τόσο, ώστε να τεθεί η ένδειξη χειρουργικής ή ενδοαυλικής αποκατάστασης.
Φυσική περιγραφή 217 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Aneurysm
Hemodynamics
Αιμοδυναμική
Ανεύρυσμα
Ημερομηνία έκδοσης 2009-07-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 354

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 11