Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας Ρεθύμνου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000415135
Τίτλος Μελέτη επίπτωσης λοιμώξεων που συνδέονται με παροχή υπηρεσιών υγείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας Ρεθύμνου
Άλλος τίτλος Surveillance study of healthcare-associated infections in intensive care unit of general hospital of Rethymnon
Συγγραφέας Καλογριδάκη, Μαρίνα
Σύμβουλος διατριβής Μπριασούλης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ηλία, Σταυρούλα
Γκίκας, Αχιλλέας
Γεωργόπουλος, Δημήτριος
Περίληψη Εισαγωγή Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ) ή αλλιώς οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης (Health Care Acquired Infections - HCAIs), αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς σχετίζονται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών που έχουν προσβληθεί από λοίμωξη. Επιπρόσθετα το οικονομικό κόστος νοσηλείας αυτών των ασθενών είναι μεγάλο για τα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να αποτελεί οικονομικό πλήγμα για τον υγειονομικό σχηματισμό, για το κράτος και γενικότερα για την παγκόσμια δημόσια υγεία. Κάθε χρόνο πάνω από 4.000.000 ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν λοιμώξεις που σχετίζονται με τους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης και από αυτούς τους ασθενείς 37.000 έχουν θανατηφόρο έκβαση. Η επιτήρηση των ΝΛ στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control-ECDC). Ο λόγος είναι ότι οι ασθενείς που εισάγονται σε ΜΕΘ έχουν 5 με 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απόκτησης λοίμωξης, εξαιτίας ενδογενών (π.χ. ανοσοκαταστολή) και εξωγενών παραγόντων (π.χ. κεντρικοί καθετήρες, μηχανικός αερισμός). Επιπλέον οι ΜΕΘ είναι το επίκεντρο των ΝΛ και της μικροβιακής αντοχής σε ένα νοσοκομείο. Σκοπός της μελέτης Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εκτίμηση της επίπτωσης των ΝΛ και συγκεκριμένα στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου (Γ.Ν.Ρ.) και βασίζεται στο πρωτόκολλο του ECDC ʺSurveillance of Health care associated infections and prevention indicators in European Intensive Care units. HAI-Net IU Protocol, version 2.2ʺ . Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προσδιοριστούν τα πεδία όπου χρειάζονται να τηρηθούν δράσεις πρόληψης και να εντοπιστούν περιοχές όπου η ποιότητα παροχής υγείας μπορεί να βελτιωθεί. Η μελέτη αυτή, έχει την προοπτική ευρύτερης εφαρμογής καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος καταγραφής σε Εθνική κλίμακα. Μεθοδολογία Η παρούσα μελέτη είχε διάρκεια 6 μηνών και πραγματοποιήθηκε στη ΜΕΘ του Γ.Ν.Ρ. 8 Βασίστηκε στο πρωτόκολλο του ECDC, HAI-Net ICU Protocol,version 2.2. Η επιτήρηση ήταν προοπτική και περιλάμβανε όλους τους ασθενείς της ΜΕΘ του Γ.Ν.Ρ. με χρόνο παραμονής πάνω από 2 ημέρες και μέχρι το εξιτήριο τους. Η συλλογή δεδομένων αφορούσε τους δείκτες δομής και λειτουργίας της συγκεκριμένης ΜΕΘ, καταγράφοντας τους ασθενείς με νοσηλεία πάνω από 48 ώρες, τα ατομικά τους δεδομένα και την επιτήρηση κάθε επεισοδίου λοίμωξης, λαμβάνοντας υπόψιν καλλιέργειες, αντιβιογράμματα αλλά και τον ακτινολογικό έλεγχο των ασθενών. Οι λοιμώξεις που καταγράφηκαν περιλάμβαναν τις μικροβιαιμίες σχετιζόμενες ή μη με κεντρικό φλεβικό καθετήρα (ΚΦΚ), τις πνευμονίες σχετιζόμενες με αναπνευστική συσκευή και τις ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με ουροκαθετήρα. Καταγράφηκε η χρονική έκθεση στις συσκευές αυτές, η χρήση αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ και η ένδειξη χορήγησης, ,και τέλος το είδος της λοίμωξης και του παθογόνου μικροοργανισμού που ανιχνεύθηκε, καθώς και η αντίσταση σε συγκεκριμένες ομάδες αντιβιοτικών που όριζε το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Αποτελέσματα Το σύνολο των ασθενών που εισήλθαν στη ΜΕΘ του Γ.Ν.Ρ. ήταν 132, από τους οποίους οι 56 έμειναν πάνω από 48 ώρες. Το 75% των περιστατικών ήταν παθολογικά. APACHE II score ήταν 20,5 (14,25-29,5). Η αδρή θνητότητα ήταν 10.7%. Το σύνολο των Ν.Λ. που καταγράφηκαν στη συγκεκριμένη περίοδο της μελέτης ήταν 12, εκ των οποίων 1 ασθενής εμφάνισε 2 Ν.Λ. Η επίπτωση συνολικά των Ν.Λ.. για το χρονικό διάστημα επιτήρησης ήταν 18,6 ανά 1000 ασθενo-ημέρες. Η επίπτωση των βακτηριαιμιών σχετιζόμενων με ΚΦΚ ήταν 12,2 λοιμώξεις ανά 1000 ημέρες ΚΦΚ 14,5 πνευμονίες ανά 1000 ημέρες διασωλήνωσης, και 1,8 ουρολοιμώξεις ανά 1000 ημέρες ουροκαθετήρα. Επιπλέον καταγράφηκαν 2 επεισόδια πρωτοπαθούς μικροβιαιμίας (3,11 μικροβιαιμίες ανά 1000 ασθενο-ημέρες). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ασθενών με ΝΛ και θνητότητας. Ο χρόνος νοσηλείας στη ΜΕΘ σχετίστηκε θετικά με την ύπαρξη ΝΛ. (p<0,001 95% CI 7,32-12,74). Τα παθογόνα που απομονώθηκαν ήταν: Staphylococcus aureus (n=3) και epidermidis (n=2) με αντοχή στην οξακιλλίνη 66% και 100% αντίστοιχα, ενώ δεν βρέθηκε καμία αντοχή στις γλυκοπεπτίδες και Enterocοccus (n=1) ευαίσθητος σε οξακιλλίνη και γλυκοπεπτίδες. Από τα Gram (-) παθογόνα βρέθηκε Klebsiella pneumonia (n=2) ευαίσθητη σε όλα τα αντιβιοτικά και Pseudomonas aeruginosa (n=3) με 66,6% αντοχή στους αναστολείς β-λακταμασών, κεφταζιδίμη και καρβαπενέμες, και 33,3% αντοχή στην κολμυκίνη. Τέλος, απομονώθηκαν 3 στελέχη Candida. 9 Η χορήγηση αντιβιοτικών γινόταν συχνότερα εμπειρικά (72%) και λιγότερο στοχευμένα βάση αντιβιογράμματος (19,2%) ή ως προφύλαξη (8,8%). Οι κυριότερες αναφερόμενες εστίες λοίμωξης, για τις οποίες δίνονταν αντιβιοτικά ήταν η πνευμονία (45,6%), η κλινική σήψη (15,2%), και η ενδοκοιλιακή σήψη (13,6%). Μόνο το 17,6% των αντιβιοτικών που χορηγήθηκαν αφορούσε ΝΛ. Συμπεράσματα Στην παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η υψηλή επίπτωση των Ν. Λ. σχετιζόμενων με παρεμβατικές συσκευές, στη ΜΕΘ του Γ.Ν.Ρ.. Παρά το γεγονός ότι το δείγμα ήταν περιορισμένο, τα αποτελέσματα της μελέτης συμφωνούν και αποτυπώνουν την πρόσφατη εικόνα των εγχώριων ΜΕΘ, επιβεβαιώνοντας την υψηλή επίπτωση ΝΛ και την αυξημένη μικροβιακή αντοχή. Είναι επιτακτική η ανάγκη ενός ενεργού συστήματος επιτήρησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο με αυστηρά κριτήρια καταγραφής και ελέγχου. Η αλλαγή πρακτικών μέσα στους χώρους των ΜΕΘ με βάση προκαθορισμένα μέτρα πρόληψης (bundles) είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της επίπτωσης των ΝΛ στους χώρους αυτούς.
Φυσική περιγραφή 56 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Antibiotics
Control of HCAIs
Pathogens
Αντιβιοτικά
ΜΕΘ
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Παθογόνα
Ημερομηνία έκδοσης 2018-03-28
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 288

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 61