Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ηθικά διλήμματα από την ιστορική χρήση ψυχοτρόπων ουσιών σε ανηλίκους / της Παπαδοπούλου Αθηνάς.  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000460405
Τίτλος Ηθικά διλήμματα από την ιστορική χρήση ψυχοτρόπων ουσιών σε ανηλίκους / της Παπαδοπούλου Αθηνάς.
Άλλος τίτλος Ethical dilemmas considering the use of psychotropic substances on minors
Συγγραφέας Παπαδοπούλου, Αθηνά
Σύμβουλος διατριβής Σιδηροπούλου Κυριακή
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαδάκη Ευαγγελία
Σπανάκη Κλειώ
Περίληψη Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι: 1) Να διερευνήσει και να αποτυπώσει τα κενά που εμφανίζονται στα πρωτόκολλα διάγνωσης των νευροαναπτυξιακών ασθενειών βάσει του εγχειριδίου DSM-V αλλά και τα νέα επιστημονικά δεδομένα. 2) Να εξετάσει και να συνοψίσει τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών στην παιδική και εφηβική ηλικία καθώς και την επίδρασή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία και τη διαμόρφωση του εγκεφάλου, αναδεικνύοντας τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν για άμεσες αλλά και παρατεταμένες παρενέργειες που μπορούν να προκληθούν από τη λήψη ψυχοτρόπων ουσιών κατά τις κρίσιμες αυτές ηλικίες. 3) Να εξετάσει αν υπάρχει μια σταθερή και σταθμισμένη διαδικασία συλλογισμών που μπορούμε να ακολουθήσουμε προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή και ηθικά αποδεκτή χρήση αυτών των ουσιών. Συνδυάζοντας όλους τους παραπάνω παράγοντες, με εργαλεία την επιστημονική γνώση και λαμβάνοντας υπόψη την ευαλωτότητα του παιδιατρικού ασθενή, διερευνώνται βασικά ηθικά ερωτήματα και διλήμματα υπό το πρίσμα της Καντιανής ηθικής, τα οποία δημιουργούνται όταν δύο ή περισσότερες αξίες συγκρούονται κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης για την ψυχική υγεία του ανηλίκου. Τελικός σκοπός η επαναξιολόγηση των κριτηρίων και των περιπτώσεων αναγκαιότητας της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών σε ανήλικους και η φιλοσοφική διερεύνηση του ζητήματος. Μεθοδολογία Έρευνας: Η συλλογή των απαραίτητων για την εκπόνηση της εργασίας στοιχείων έγινε μέσω της μελέτης της επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη δράση ψυχοτρόπων ουσιών στην παιδική και εφηβική ηλικία από τη βάση PubMed, καθώς και από το εγχειρίδιο DSM-V. Συμπληρωματική βιβλιογραφία αναζητήθηκε για το βιοηθικό μέρος της εργασίας, από τον ιστότοπο της Stanford Encyclopedia of Philosophy και από συγγράμματα φιλοσόφων. Λέξεις – Κλειδιά: Ψυχοτρόπες ουσίες, Ψυχιατρικές Διαταραχές, Νευροανάπτυξη, Καντιανή ηθική, Ανθρώπινη Ιδιότητα, Αυτονομία και Συναίνεση. Συνοψίζοντας: Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται οι νευροαναπτυξιακοί παράγοντες που αφορούν τη διαφορετικότητα του παιδικού και εφηβικού εγκεφάλου, εστιάζοντας στις δομικές, αλλά και στις λειτουργικές διαφορές τους. Εξετάζεται η φαρμακοδυναμική των ανηλίκων και η προβληματική εφαρμογή της γενίκευσης των δεδομένων ενηλίκων στο χώρο της παιδοψυχιατρικής φαρμακολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, μελετώνται πέντε από τις κύριες ψυχιατρικές διαταραχές και οι ενδείξεις για τη φαρμακοθεραπεία τους. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι διαταραχές: - Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα - Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή - Σύνδρομο Gilles de la Tourette - Σχιζοφρένεια - Επιληψία Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά των φαρμακευτικών θεραπειών εν χρήσει στην παιδική και εφηβική ηλικία. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται η έννοια της ανθρώπινης ιδιότητας σύμφωνα με τον Καντ και η διατύπωση του Καντ για την Κατηγορηματική Προσταγή. Στο πέμπτο κεφάλαιο, εξετάζεται η έννοια της αυτονομίας κατά Καντ. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πεποίθηση του Καντ για την ανθρώπινη ιδιότητα των παιδιών καθώς και η δυνατότητά τους να την αποκτήσουν. Τέλος τονίζεται και αναλύεται η σημασία της ανατροφής των παιδιών από τους γονείς τους σύμφωνα με τον Καντ. Στο έβδομο κεφάλαιο μελετάται η χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών σε παιδιά υπό το πρίσμα της Καντιανής ηθικής. Αναλυτικότερα ερευνάται ο ρόλος των γονέων στη χορήγηση φαρμάκων στα παιδιά, ο αντίκτυπος της φαρμακευτικής αγωγής στην ανάπτυξη των παιδιών σε αυτόνομα όντα και τα όρια της γονικής αυτονομίας στη χορήγηση φαρμάκων σε παιδιά. Δίνεται έμφαση επίσης στην ευθύνη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε παιδιά. Τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν, λαμβάνοντας υπόψη τη βιολογική και τη βιοηθική συνιστώσα του θέματος.
Φυσική περιγραφή 82 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Autonomy
Consent
Kantian Ethics
Neurodevelopment
Psychiatric Disorders
Psychotropic Substances
Αυτονομία
Καντιανή Ηθική
Νευροανάπτυξη
Συναίνεση
Ψυχιατρικές διαταραχές
Ψυχοτρόπες ουσίες
Ημερομηνία έκδοσης 2023.
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 3

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 0