Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Περιβαλλοντικό γίγνεσθαι των ζιζανιοκτόνων του τύπου τριαζινών.  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000351692
Τίτλος Περιβαλλοντικό γίγνεσθαι των ζιζανιοκτόνων του τύπου τριαζινών.
Άλλος τίτλος Triazine type herbicides: environmental fete
Συγγραφέας Δρακουλάκης, Εμμανουήλ Ιω.
Σύμβουλος διατριβής Στεφάνου, Ευριπίδης
Περίληψη Οι τριαζίνες εφαρμόζονται στο έδαφος με σκοπό τον έλεγχο των ζιζανίων. Είναι επιθυμητό τα ζιζανιοκτόνα να ελέγχουν τα ζιζάνια κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, αλλά να μην παραμένουν για να επηρεάσουν τις επόμενες καλλιέργειες. Το κάθε τι που επηρεάζει την αποσύνθεση του ζιζανιοκτόνου επηρεάζει την παραμονή του. Πολλοί παράγοντες καθορίζουν το χρόνο παραμονής του ζιζανιοκτόνου. Οι παράγοντες αυτοί ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: παράγοντας έδαφος, κλιματικές συνθήκες, και ιδιότητες ζιζανιοκτόνου. Οι τρεις αυτοί παράγοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι τριαζίνες ενώ συχνά ωφελούν την παραγωγικότητα στη γεωργία μπορεί να έχουν επιζήμιες περιβαλλοντικές επιδράσεις όταν εφαρμόζονται με μη ορθολογικό τρόπο. Τα s-τριαζινικά ζιζανιοκτόνα, όπως η atrazine και η simazine, υφίσταται κοινά οξειδωτικές αντιδράσεις απαλκυλίωσης στο έδαφος. Μύκητες του εδάφους έχει δειχθεί ότι καταλύουν τις αντιδράσεις απαλκυλίωσης. Σε αντίθεση, ο βακτηριακός μεταβολισμός της atrazine σε διοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία είναι καλά μελετημένος και λαμβάνει χώρα μέσω μιας σειράς υδρολυτικών αντιδράσεων. Οι τριαζίνες συχνά ανιχνεύονται στα υπόγεια και επιφανειακά νερά. Η ανίχνευση των τριαζινών στα επιφανειακά νερά ακολουθεί τις περιόδους εφαρμογής τους που σχετίζονται με την φύτευση την άνοιξη. Οι φυσικό-χημικές ιδιότητες των τριαζινών κάνουν αυτές ιδιαίτερα ευαίσθητες στην έκπλυση και την επιφανειακή απορροή, ειδικά κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Οι τριαζίνες έχουν μεγάλο δυναμικό μετακίνησης σε ένα διάλυμα και ενδιάμεσο δυναμικό προσρόφησης στο έδαφος. Αυτές οι ιδιότητες οδηγούν σε ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Τα τριαζινικά ζιζανιοκτόνα είναι από τα περισσότερο ευρέως χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα στη γεωργία. Εξαιτίας της σχετικά υψηλής τους διαλυτότητας, οι τριαζίνες και οι μεταβολίτες τους συχνά ανιχνεύονται σε περιβαλλοντικά δείγματα όπως πόσιμου-, υπόγειου-, επιφανειακού- νερού και εδάφους καθώς και σε προϊόντα τροφών. Ο διαχωρισμός, η ανίχνευση και ο καθορισμός των υπολειμμάτων τριαζινών σε διάφορα περιβαλλοντικά δείγματα είναι αναγκαίος για την επίλυση πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Διάφορες τεχνικές εφαρμόζονται για τον καθορισμό των τριαζινών. Η ακρίβεια των αναλύσεων εξαρτάται από την προετοιμασία του δείγματος και την απόδοση των οργάνων. Ο μεταβολισμός των τριαζινών στους αρουραίους έχει μελετηθεί εκτεταμένα. Σε πολλές μελέτες με Sprauge-Dawley αρουραίους φαίνεται ραγδαία απορρόφηση από το γαστρεντερικό σύστημα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Τα υψηλότερα επίπεδα τριαζίνης βρέθηκαν στο νεφρό, στο συκώτι και τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Το κύριο μονοπάτι αποικοδόμησης της atrazine στους αρουραίους είναι η Ν-απαλκυλίωση, παράγοντας μονοαπαλκυλιωμένες χλωρο-s-τριαζίνες. Οι οδοί απέκκρισης είναι μέσω της χολής, των ούρων και των περιττωμάτων , με τα ούρα σαν κύρια οδό. Οι τοξικολογικές ιδιότητες των τριαζινών και των μεταβολιτών τους έχουν μελετηθεί στα θηλαστικά και στους υδρόβιους οργανισμούς ακολουθώντας την ανακάλυψη της ρύπανσης των επιφανειακών νερών σε πολλές περιοχές χρήσης. Η atrazine έχει δειχθεί ότι προκαλεί αυξανόμενα περιστατικά όγκων μαστικού αδένα σε θηλυκούς Sprague-Dawley αρουραίους σε μακριάς έκθεσης τροφικές μελέτες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωση του επιπέδου της ωχρινοτρόπου ορμόνης που είναι υπεύθυνη για την ωορρηξία. Η atrazine αναφέρεται ότι είναι περισσότερο τοξική από τα προϊόντα αποικοδόμησης της στο νερό. Η ρύπανση των εδαφών, των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τα ζιζανιοκτόνα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Οι μέθοδοι βιοαποικοδόμησης με τη χρήση μικροοργανισμών στη φυσική θέση μεταχείρισης χρειάζονται σαν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές προσεγγίσεις επειδή είναι αποδοτικές οικονομικά και συμβάλλουν στη μείωσης των υπολειμμάτων. Εργαστηριακές μελέτες που αφορούν την απομάκρυνση των τριαζινών από το νερό με τη διαδικασία φωτοαποικοδόμησης με τη χρήση UV ακτινοβολίας και καταλύτες H2O2, O3 κ.ά. με σκοπό τη αύξηση της οξείδωσης των οργανικών που είναι παρόντα στο νερό έχουν εφαρμοστεί.
Φυσική περιγραφή 280 σ. : πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Fate
Herbicides environmnet
Triazine
Ζιζανιοκτόνα
Περιβάλλον
Τριαζίνες
Ημερομηνία έκδοσης 2009-11-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 79

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 33