Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας της Ελλάδας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000382521
Τίτλος Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας της Ελλάδας
Άλλος τίτλος The impact of economic crisis on Greek healthcare system
Συγγραφέας Τσαφαντάκης, Βασίλης
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Μελάς, Χρήστος
Περίληψη Η εργασία αυτή έχει στόχο να καταγράψει και να αναλύσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας της Ελλάδος. Η ζήτηση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και συνεπώς οι συνολικές δαπάνες υγείας, αυξάνονταν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, προσεγγίζοντας το 10% του Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π) το 2011 ξεπερνώντας έτσι το μέσο όρο των χωρών του Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α)1. Η αύξηση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στην αναποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας και στις μη ορθολογικές δαπάνες εξαιτίας της έλλειψης ελλεκτικών μηχανισμών ). Στα μέσα του 2010, μετά την επικύρωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ελλάδος το οποίο ανήλθε το έτος 2009 σε επίπεδα ανώτερα από αυτά που θα καθιστούσαν το δημόσιο χρέος βιώσιμο, η Ελλάδα τέθηκε υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Ν). 1 ΙΟΒΕ, 2011, Δαπάνες υγείας και πολιτικές υγείας στην Ελλάδα την περίοδο του μνημονίου ΙΟΒΕ, Ίδρυμα οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 6 Η επίβλεψη είχε στόχο την εφαρμογή μεταρρυθμιστικών πολιτικών οι οποίες θα αποσκοπούσαν στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και κατ’ επέκταση στον έλεγχο του δημοσίου χρέους. Στα πλαίσια των μεταρρυθμιστικών αλλαγών συμπεριελήφθη ο κλάδος της υγείας, με σκοπό την εφαρμογή πολιτικών εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της δημόσιας συνολικής δαπάνης υγείας. Με την έναρξη εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών αλλαγών, θεσμοθετήθηκε μία σειρά μέτρων για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων του μνημονίου. Τα μέτρα προέβλεπαν την μείωση της δημόσιας δαπάνης υγείας στο 6 % του Α.Ε.Π έως το 2012 και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στο 1 % του Α.Ε.Π 2. Αποτέλεσμα της μείωσης της δημόσιας δαπάνης για την υγεία ήταν η περικοπή της χρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων, (τα οποία είχαν ήδη έλλειμμα 6,5 δις € το 2010 ) με επιπτώσεις στη ποιότητα και ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Επίσης, λόγω των μεγάλων ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων (4,5 δις € 3) και της περικοπής των ασφαλιστικών παροχών υγείας, πολλαπλασιάστηκαν τα προβλήματα εξυπηρέτησης των ασθενών. Στα πλαίσια της περιστολής των δημοσίων δαπανών μειώθηκαν οι αποδοχές του ιατρικού, του νοσηλευτικού και του λοιπού προσωπικού. Ανεστάλησαν οι προσλήψεις για την κάλυψη νέων και κενών λόγω συνταξιοδότησης θέσεων με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μείωση και γήρανση του προσωπικού που ήδη υπηρετούσε 4. Παράλληλα, η αναγκαιότητα για χρήση δημόσιων υπηρεσιών υγείας αυξήθηκε, λόγω μείωσης του διαθέσιμου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος και έστρεψε τους οικονομικά αδύναμους ασθενείς στην χρήση υπηρεσιών που είχαν ασφαλιστική κάλυψη . 2 Βασίλη Κοντοζαμανη, 2011,Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίση στο σύστημα υγείας, Κυριακάτικη Δημοκρατία, 31/12/2011 3 Γ. Κυριόπουλος, Β. Τσιάντου, 2010,Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις τις στην υγεία και στην ιατρική περίθαλψη,Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 27(5):834-840 4 Kalafati M, 2012,How the european financial crisis has affected urgent care in Greece, Emergency nurse, Volume 20(3) P. 26 Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 7 Οι μεταρρυθμιστές αλλαγές έδωσαν την ευκαιρία αναδιάρθρωσης του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Η δημιουργία του νέου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) το 2011 και η εφαρμογή νέων πολιτικών στην τιμολόγηση των ιατρικών υλικών και των υπηρεσιών υγείας με την εφαρμογή του μνημονίου, αποτέλεσε την αρχή της αναδιάρθρωσης του συστήματος υγείας. Κλείνοντας, η εργασία μέσω την βιβλιογραφική ανασκόπησης για την αποτύπωση της επίπτωσης της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας της Ελλάδας, θέτει ως στόχο την διατύπωση προτάσεων με σκοπό την οικονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση του Εθνικoύ Σύστηματος Υγείας (Ε.Σ.Υ).
Φυσική περιγραφή 114 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Economic crisis
Greece
Health system
Hospital
Productivity
Αποδοτικότητα
Ελλάδα
Νοσοκομείο
Οικονομική κρίση
Σύστημα υγείας
Ημερομηνία έκδοσης 2013-07-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 2059

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1741