Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    The role of activin -A in human allergic asthma.  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000376393
Τίτλος The role of activin -A in human allergic asthma.
Άλλος τίτλος Ο ρόλος της ακτιβίνης-Α στο ανθρώπινο αλλεργικό άσθμα
Συγγραφέας Tousa, Sofia
Συγγραφέας Τούσα, Σοφία
Σύμβουλος διατριβής Ξάνθου, Γεωργία
Περίληψη Το αλλεργικό άσθμα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών με σημαντικά αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σε βιομηχανοποιημένες χώρες τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το άσθμα χαρακτηρίζεται από ποικίλα και υποτροπιάζοντα κλινικά συμπτώματα, τα οποία περιλαμβάνουν αναπνευστικό συριγμό, βήχα, αίσθημα συσφιγκτικού βάρους στο θώρακα και δύσπνοια. Η εκδήλωση του άσθματος σχετίζεται με τη δημιουργία Τ λεμφοκυτταρικών ανοσολογικών αποκρίσεων τύπου 2 εναντίον αβλαβών εισπνεόμενων περιβαλλοντικών αντιγόνων (αλλεργιογόνα). Οι απορυθμισμένες αλλεργιογονο-ειδικές αποκρίσεις των Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων τύπου 2 στους αεραγωγούς οδηγούν σε ηωσινοφιλική πνευμονική διήθηση, υπερέκκριση βλέννης, αναστρέψιμη σύσπαση των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Οι χρησιμοποιούμενες θεραπείες (κυρίως κορτοκοστεροειδή και αδρενεργικοί β-2 αγωνιστές) αδυνατούν να επιφέρουν ίαση και μπορούν μόνο να αντιμετωπίσουν προσωρινά τα κλινικά συμπτώματα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, μία σημαντική μερίδα ασθενών πάσχει από σοβαρό άσθμα που ανθίσταται στις παρούσες θεραπευτικές πρακτικές και χρήζει συχνών νοσηλειών, αποτελώντας ένα μείζον ιατρικό πρόβλημα. Συνεπώς, παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επάγουν ή/και να ενισχύσουν την ανοσολογική καταστολή σε αυτούς τους ασθενείς αποτελούν σημαντικούς θεραπευτικούς στόχους. Ανοσολογικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί, όπως οι ανοσοκατασταλτικές κυτταροκίνες και τα ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα, καταστέλλουν τις απορυθμισμένες Τ ανοσολογικές αποκρίσεις τύπυ 2 σε μοντέλα ποντικιών με αλλεργικό άσθμα. Οι ανοσορυθμιστικές κυτταροκίνες ιντερλευκίνη-10 (IL-10) και μετασχηματικός αυξητικός παράγοντας β1 (TGF-βΙ) είναι ζωτικής σημασίας για την επαγωγή και την κατασταλτική δράση των Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων. Παρ'όλα αυτά, η έκφραση ή/και η δράση των Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων και των ανοσοκατασταλτικών κυτταροκινών είναι εξασθενημένες στους ασθενείς με αλλεργικό άσθμα. Η ακτιβίνη-Α είναι μία κυτταροκίνη που ανήκει στην υπεροικογένεια του μετασχηματικού αυξητικού παράγοντα β1 και εμπλέκεται λειτουργικά σε μία ποικιλία σημαντικών βιολογικών διεργασιών. Αυτή η κυτταροκίνη είναι αυξημένη στον ορό ασθματικών ασθενών και ποντικιών κατά τη διάρκεια οξείας και χρόνιας αλλεργικής φλεγμονής των αεραγωγών. Η ομάδα μας έχει πρόσφατα αποδείξει ότι η ακτιβίνη-Α είναι μία ανοσοκατασταλτική κυτταροκίνη καθώς αναστέλλει τις αλλεργιογονο-ειδικές Τ ανοσολογικές αποκρίσεις τύπου 2 καθώς και την ανάπτυξη βρογχικής υπεραντιδραστικότητας και αλλεργικής φλεγμονώδους νόσου των αεραγωγών στα ποντίκια. Επιπλέον, τα δεδομένα μας έχουν δείξει ότι η ακτιβίνη-Α ασκεί τις ανοσοκατασταλτικές τις ιδιότητες μέσω επαγωγής αλλεργιογονο-ειδικών Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων, τα οποία καταστέλλουν τις απορυθμισμένες Τ ανοσολογικές αποκρίσεις τύπου 2 in vitro και έπειτα από μεταφορά τους σε μοντέλα ποντικιών με αλλεργικό άσθμα in vivo. Ωστόσο, ο ακριβής ρόλος της ακτιβίνης-Α στο ανθρώπινο αλλεργικό βρογχικό άσθμα παραμένει άγνωστος. Σε αυτή τη μελέτη υποθέσαμε ότι η ακτιβίνη-Α μπορεί να καταστείλει τις ανθρώπινες Τ ανοσολογικές αποκρίσεις τύπου 2 και αντιπροσωπεύει μία κυτταροκίνη-κλειδί για τη ρύθμιση της αλλεργικής φλεγμονής των αεραγωγών και του ανθρώπινου αλλεργικού άσθματος Οι στόχοι μας ήταν : 1) να διερευνήσουμε τις επιδράσεις τις ακτιβίνης-Α στην καταστολή των ανθρώπινων αλλεργικών Τ ανοσολογικών αποκρίσεων τύπου 2 στην περιφέρια και τους αεραγωγούς, 2) να εξετάσουμε το ρόλο της ακτιβίνης-Α στην επαγωγή ανθρώπινων Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων και τις επιπτώσεις αυτών στην καταστολή των αλλεργικών Τ ανοσολογικών αποκρίσεων τύπου 2 3) να διερευνήσουμε εάν η ακτιβίνη-Α είναι ικανή να ενισχύσει την επαγόμενη από τη χορήγηση των κορτικοστεροειδών ανοσοκαταστολή σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα που ανθίσταται στη θεραπεία. Για αυτόν τον σκοπό απομονώσαμε CD4 θετικά T λεμφοκύτταρα από το περιφερικό αίμα: α) υγειών εθελοντών, β) ατοπικών, γ)ασθενών με ήπιο/μέτριο άσθμα και δ)ασθενών με σοβαρό άσθμα που ανθίσταται στη θεραπεία καθώς και μονοπύρηνα κύτταρα από το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθενών με σοβαρό, ανθεκτικό στη θεραπεία άσθμα. Εν συνεχεία, καλλιεργήσαμε τα CD4 θετικά T λεμφοκύτταρα ή τα μονοπύρηνα κύτταρα μαζί με αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και αλλεργιογόνο, υπό την παρουσία ή μη της ακτιβίνης-Α και μελετήσαμε τον πολλαπλασιασμό τους καθώς και την έκκριση κυτταροκινών από αυτά. Τα δεδομένα μας αποκαλύπτουν ότι η ακτιβίνη-Α είναι ένας σημαντικός ανοσοκατασταλτικός παράγοντας στο ανθρώπινο αλλεργικό βρογχικό άσθμα. Συγκεκριμένα, δείχνουμε ότι καλλιέργεια των CD4 θετικών T λεμφοκυττάρων ασθματικών ασθενών παρουσία ακτιβίνης-Α, κατά τη διάρκεια ενεργοποίησής τους με αλλεργιογόνο in vitro, μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον πολλαπλασιασμό τους και την έκκριση κυτταροκινών από αυτά (ιντερλευκίνη 5/ IL-5,ιντερλευκίνη 13/IL-13 και ιντερφερόνη-γ/ΙΡΝ-γ). Επίσης, δείχνουμε ότι η ακτιβίνη-Α καταστέλλει τις αλλεργιογονο-ειδικές αποκρίσεις των μονοπύρηνων κυττάρων του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος ασθενών με σοβαρό άσθμα σε in vitro καλλιέργειες. Επιπροσθέτως, τα δεδομένα μας αποδεικνύουν ότι η ανοσοκατασταλτική δράση της ακτιβίνης -Α σχετίζεται με την επαγωγή ανθρώπινων Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων τα οποία καταστέλλουν αποτελεσματικά τις προκαλούμενες από το αλλεργιογόνο Τ ανοσολογικές αποκρίσεις τύπου 2 ατοπικών ασθενών in vitro. Ακόμη, δείχνουμε ότι η ακτιβίνη-Α ενισχύει σημαντικά την επαγόμενη από δεξαμεθαζόνη ανοσοκαταστολή των αλλεργικών αποκρίσεων σε ασθενείς με σοβαρό, ανθεκτικό στη θεραπεία άσθμα. Συμπερασματικά, τα δεδομένα μας δείχνουν για πρώτη φορά ότι η ακτιβίνη-Α μπορεί να καταστείλει Τ ανοσολογικές αποκρίσεις τύπου 2 σε ασθενείς με άσθμα και ατοπία, αναδεικνύοντας αυτή την κυτταροκίνη ως ένα νέο θεραπευτικό παράγοντα για το ανθρώπινο αλλεργικό άσθμα. Επιπλέον, τα αποτελέσματά μας αποκαλύπτουν ότι η ακτιβίνη-Α είναι ένας νέος παράγοντας επαγωγής ανθρώπινων Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν τους μηχανισμούς, μέσω των οποίων η ακτιβίνη-Α επάγει ανθρώπινα Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα καθώς και τα μοριακά και κυτταρικά μονοπάτια που εμπλέκονται στην καταστολή των Τ ανοσολογικών αποκρίσεων τύπου 2.
Φυσική περιγραφή 52 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Activin-A
Allergic asthma
Biochemisty
Ακτιβίνη -Α
Αλλεργικό Άσθμα
Ημερομηνία έκδοσης 2010
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 75

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2