Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη της έκφρασης ,της ρύθμισης και του βιολογικού ρόλου του CRH και των defensins στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000378949
Τίτλος Μελέτη της έκφρασης ,της ρύθμισης και του βιολογικού ρόλου του CRH και των defensins στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας
Άλλος τίτλος Expression regulation and biological role of CRH and defensins in women reproductive system
Συγγραφέας Ταλιούρη, Ειρήνη Σ
Σύμβουλος διατριβής Μακρυγιαννάκης, Αντώνης
Μέλος κριτικής επιτροπής Γραβάνης, Αχιλλέας
Τσατσάνης, Χρήστος
Παπακωνσταντή, Ευαγγελία
Σταθόπουλος, Ευστάθιος
Ρελάκης, Κων/νος
Λήδα, Χατζή
Περίληψη Ο CRH είναι αρκετά σημαντικός ρυθμιστής στρες στα θηλαστικά. Αν και αρχικά έχει αναφερθεί ότι εκφράζεται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπου και αναστέλλει την φλεγμονώδη αντίδραση, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι ο CRH εκφράζεται εξίσου σε αρκετούς περιφερικούς ιστούς ρυθμίζοντας την επίδραση στο στρες και επάγοντας τοπικά φλεγμονή. Ο CRH συμμετέχει στην ανθρώπινη φυσιολογία, από την στιγμή που η παθογένεση θεωρείται διαταραχή της ομοιόστασης, άρα και συνθήκη στρες. Βασιζόμενοι σε αυτά τα στοιχεία, η καρκινογένεση και η εξέλιξη του όγκου αναμενόταν να συσχετιστούν με τον CRH. Παρά το γεγονός όμως ότι η έκφραση του CRH έχει περιγραφεί σε αρκετούς γυναικολογικούς καρκίνους (μαστούς, ωοθήκες, ενδομητριακό καρκίνωμα, παρόλα αυτά η έκφραση και ο ρόλος της στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας παραμένει αδιευκρίνιστος. Οι Ανθρώπινες β-Ντιφενσίνες (HBDs), είναι φυσικά αντιμικροβιακά πεπτίδια, με άμεση αντιμικροβιακή, αντι-μυκητιακή και αντι-ιική δράση και έχουν κεντρικό ρόλο στην έναρξη, διάδοση και ρύθμιση της ανοσο-φλεγμωνώδης απόκρισης. Δρουν τοπικά ως βασικοί ρυθμιστές του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος, το επηρρεάζουν, προσελκύοντας iDCs και αυξάνοντας τον αριθμό τους, προσπαθώντας να αποτρέψουν μολύνσεις και από ιούς. Θεωρείται ότι επιδρούν και στην έναρξη της έμφυτης ανοσίας, όμως υπάρχουν στοιχεία που τους αποδίδουν σημαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη της αναπτυσσόμενης ανοσίας. Εκφράζονται τόσο στα επιθηλιακά κύτταρα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, όσο και σε διάφορους ιστούς του αναπαραγωγικού μας συστήματος, το ενδομήτριο, τον πλακούντα και σε καταστάσεις κακοήθειας στις ωοθήκες. Η HBD1 παράγεται διαρκώς στα επιθηλιακά κύτταρα διαφόρων ιστών, ενώ στην HBD2 αντίθετα, η έκφραση προκαλείται από φλεγμονή και είναι γνωστή για την αντιμικροβιοκτόνα και αντι-ιική δράση της και στο ότι συμβάλλει στην παραγωγή ή επαγωγή αντι-φλεγμονωδών μεσολαβητών. Αν και τα συγκεκριμένα αντι-φλεγμονώδη πεπτίδια είναι αρκετά μελετημένα, δεν υπάρχουν στοιχεία για την έκφραση και τον ρόλο τους κατά την έναρξη και εξέλιξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. XIX Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστίασε στην μελέτη της έκφρασης των πεπτιδίων CRH, HBD1 και HBD2 στα ενδιάμεσα στάδια Τραχηλικής Ενδοεπιθηλιακής Νεοπλασίας (CIN, Cervical Intraepithelial Neoplasias) και στο πλακώδες καρκίνωμα στον τράχηλο της μήτρας, καθώς και στο in vitro σύστημα μελέτης του πλακώδους επιθηλίου του καρκίνου του τραχήλου, τα HeLa. Η μελέτη στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε συγγενή πρωτεϊνικά μόρια της οικογένειας των νευροπεπτιδίων, την UCN και τους υποδοχείς CRH-R1 και CRH-R2, in vitro, στα HeLa. Επιπλέον σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η επίδραση του CRH στον προαποπτωτικό FasL σε συνθήκες διηθητικού καρκίνου In vitro, διότι πρόσφατα εντοπίσθηκε να εκφράζεται στον καρκίνο του τραχήλου, ενώ το σύστημα δράσης CRH-Fas/FasL υπάρχει σε συνθήκες κακοήθειας των ωοθηκών. Διαπιστώθηκε ότι η ανθρώπινη καρκινική τραχηλική σειρά HeLa εκφράζει τον CRH. Το γεγονός ότι η έκφραση του FasL, έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί την απόπτωση των Τ- λεμφοκυττάρων, άρα διευκολύνει την ανοσο-διαφυγή του καρκίνου προβάλει την συμβολή του FasL στην τραχηλική καρκινογένεση και εξέλιξη. H κυτταρική σειρά HeLa αποδείχθηκε να εκφράζει και τον FasL. Είναι ενδιαφέρον επίσης, το ότι για πρώτη φορά αποδεικνύεται στο in vitro μοντέλο μελέτης του καρκίνου του τραχήλου, τα HeLa, ότι η έκφραση του FasL ρυθμίζεται διαμέσω του CRH. Το παραπάνω εύρημα πιθανών να αποτελεί το πρώτο σημαντικό στοιχείο ότι η ανοσο-διαφυγή των καρκινικών κυττάρων στον τράχηλο, μπορεί να συνδεθεί με το στρες. Είναι αναγκαίο όμως να διεξαχθούν περαιτέρω πειράματα με σκοπό την επιβεβαίωση αυτών των συμπερασμάτων και in vivo. Η ύπαρξη των υποδοχέων του CRH (CRH-R1, CRH-R2) έχει επιβεβαιωθεί σε αναπαραγωγικούς ιστούς, όπως τις ωοθήκες, το ενδομήτριο και το μυομήτριο, καθώς και τον πλακούντα. Πρόσφατα, σε μελέτη του εργαστηρίου επιβεβαιώθηκε η ταυτόχρονη έκφραση των πεπτιδίων CRH, FasL και CRH-R1 στον καρκίνο των ωοθηκών, εύρημα που υποδηλώνει ότι η CRH επαγωγή του FasL γίνεται διαμέσω του υποδοχέα CRH-R1. Στην συγκεκριμένη διατριβή, επιβεβαιώθηκε στο In vitro σύστημα των HeLa, ότι η CRH επαγωγή του FasL γίνεται διαμέσω του υποδοχέα CRH-R1. Ο φαρμακολογικός αποκλεισμός του CRH-R1 έγινε με τη χρήση ανταλαρμίνης. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι τόσο η έκφραση του CRH όσο και του FasL μπορεί να συσχετίζεται με την μόλυνση από XX τον ιο HPV. Συμπληρωματικό εύρημα στην παρούσα διατριβή αποτελεί και η έκφραση της UCN στο In vitro σύστημα, τα HeLa. Επιπλέον, η έκφραση του υποδοχέα CRH-R2 αποδείχτηκε in vitro. Τα συγκεκριμένα ευρήματα σε συνάρτηση με προηγούμενες μελέτες, υποστηρίζουν ότι ο CRH διαμορφώνει δράση τοπικής ανοσο-διαφυγής. Επιπλέον μελέτες είναι αναγκαίες όμως με σκοπό να διευκρινιστεί αν ο CRH είναι μοναδικός ή βασικός επαγωγέας του FasL, με σκοπό να επιβεβαιωθεί μία αντι-CRH προσέγγιση ενάντια στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Στη συγκεκριμένη διατριβή, βρέθηκε σε πειράματα επί ιστών και στην ανθρώπινη καρκινική σειρά τραχήλου της μήτρας, τα HeLa, να εκφράζεται η HBD1 και η HBD2. Οι Ντιφενσίνες πιθανών να έχουν κυτταροτοξική επίδραση προς τα καρκινικά κύτταρα και ίσως να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκτηση της ανοσο-ικανότητας που διαφοροποιεί την εξέλιξη της τραχηλικής καρκινογένεσης και αυτό δίδει νέες προοπτικές ανάπτυξης πιθανών νέας αντι-καρκινικής προσέγγισης.
Φυσική περιγραφή 189 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα CRH
Cervival cancer
Expression
HPV
Human beta defensins
Regulation
Stress
Αναπαραγωγικό σύστημα
Γυναίκα
Εκφραση
Καρκίνος τραχήλου
Ρύθμιση
Ημερομηνία έκδοσης 2012-12-11
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 76

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 14