Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Πολλαπλή νοσηρότητα/ συννοσηρότητα και τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές πολύπλευρων παρεμβάσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας : Συστηματική ανασκόπηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000388611
Τίτλος Πολλαπλή νοσηρότητα/ συννοσηρότητα και τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές πολύπλευρων παρεμβάσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας : Συστηματική ανασκόπηση
Άλλος τίτλος Multimorbidity/comorbidity and randomized controlled trials of multilateral interventions in primary care:
Συγγραφέας Μπατιστάκης, Αντώνης
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χ.
Τατσιώνη, Α.
Μαζοκοπάκης, Η.
Περίληψη Γενικά: Με την τεχνολογική πρόοδο και τη βελτίωση της φροντίδας υγείας και των πολιτικών δημόσιας υγείας ήδη μεγάλος και συνεχώς διογκούμενος αριθμός ασθενών επιβιώνει ιατρικών καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες. Σαν αποτέλεσμα αυτού, και παράλληλα με την γήρανση του πληθυσμού, ένα αυξανόμενο ποσοστό ασθενών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εμφανίζεται με συνυπάρχοντα πολλαπλά ιατρικά προβλήματα υγείας. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία και η αξιολόγηση όλων των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (ΤΚΔ) που αφορούν πληθυσμό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με αναγνωρισμένη συννοσηρότητα - πολλαπλή νοσηρότητα, οι οποίες έχουν γίνει συγκρίνοντας ελεγχόμενη πολυπαραγοντική παρέμβαση, έναντι της συνήθους φροντίδας στην ομάδα ελέγχου. Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση στοχεύει να απαντήσει ποιες από τις πολυπαραγοντικές παρεμβάσεις και για ποιες εκβάσεις είναι αποτελεσματικές. Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της ηλεκτρονικής ιατρικής βιβλιογραφίας των βάσεων δεδομένων PUBMED και COCHRANE Database of Clinical Trials για τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές δημοσιευμένες έως και το Σεπτέμβριο του 2012. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις που περιγράφουν τη συννοσηρότητα, την πολλαπλή νοσηρότητα, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον τύπο σχεδιασμού της μελέτης με διάφορους συνδυασμούς. Έγινε καταγραφή αναφοράς συγκεκριμένων παραμέτρων ποιότητας από κάθε άρθρο σύμφωνα με το εργαλείο CONSORT. Αποτελέσματα: Η αναζήτηση κατέληξε σε 28 πιθανώς κατάλληλες μελέτες από την PUBMED και 14 από τη COCHRANE. Από τις βιβλιογραφίες των άρθρων αυτών εντοπίστηκαν 4 ακόμα μελέτες. Τελικά από το σύνολο των άρθρων τα κριτήρια αποκλεισμού Γενική/Οικογενειακή Ιατρική & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 3 και εισόδου ικανοποιούσαν 4 ολοκληρωμένες μελέτες και δυο που είναι σε εξέλιξη. Τα νοσήματα που ελέγχθηκαν στον πληθυσμό και συμπεριλήφθηκαν στην πολλαπλή νοσηρότητα ήταν η υπέρταση (σε 3 από τις 4 ΤΚΔ), η κατάθλιψη (σε 3 από τις 4 ΤΚΔ), ο σακχαρώδης διαβήτης (σε 2 από τις 4 ΤΚΔ), ο μυοσκελετικός πόνος και η υπερλιπιδαιμία (το καθένα σε 1 από τις 4 ΤΚΔ). Η πολλαπλή παρέμβαση ήταν διαφορετική σε κάθε κλινική δοκιμή και αφορούσε επιπλέον της συνήθους παρέμβασης, εκπαίδευση και υποστήριξη του ασθενούς, συμπεριφορική ενεργοποίηση του, εξ αποστάσεως επικοινωνία, παρακολούθηση και έλεγχο με ειδική συσκευή ή συστηματική συνεργασία, στα πλαίσια ομάδας, επαγγελματιών υγείας με ή χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του ασθενούς. Η συμμόρφωση στην αγωγή ήταν το πιο κοινό ζητούμενο. Τα αποτελέσματα ήταν αντικρουόμενα αλλά και ο έλεγχος και η αποδοχή της συμμόρφωσης γινόταν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κλινική δοκιμή. Διερευνήθηκε επίσης κοινά η αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης και της κατάθλιψης. Συμπεράσματα: Aν και η πολλαπλή νοσηρότητα είναι ένα σύνηθες αδιαμφισβήτητο γεγονός στην καθημερινή κλινική πράξη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές όμως, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, που να αφορούν την αποτελεσματικότητα της πολύπλευρης παρέμβασης στην έκβαση των επί μέρους προκαθορισμένων πολλαπλών νοσημάτων, ουσιαστικά εκλείπουν. Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση εντόπισε μόνο τέσσερεις ολοκληρωμένες ΤΚΔ που έχουν δημοσιευτεί την τελευταία πενταετία και των οποίων τα αποτελέσματα δύσκολα μπορούν να συντεθούν και να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Το πεδίο λοιπόν είναι ανοικτό για έρευνα και θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει αντίστοιχη κατεύθυνση σε μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες.
Φυσική περιγραφή 56 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Co-morbidity
Multimorbidity
Primary Health care
Randomized control trials
Πολλαπλή νοσηρότητα
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Συννοσηρότητα
Τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή
Ημερομηνία έκδοσης 2013-07-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 129

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 24