Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Galaxy morphology in different environments  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000418775
Τίτλος Galaxy morphology in different environments
Άλλος τίτλος Μορφολογία γαλαξιών σε διαφορετικά περιβάλλοντα
Συγγραφέας Ψυχογυιός, Αλέξανδρος
Σύμβουλος διατριβής Χαρμανδάρης, Βασίλειος
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαδάκης, Ιωσήφ
Ζέζας, Ανδρέας
Diaz-Santos, T.
Ηλιόπουλος, Ελευθέριος
Τάσσης, Κωνσταντίνος
Ξυλούρης, Μ
Περίληψη Στη παρούσα διπλωματική εργασία εξετάσαμε μερικά ανοικτά θέματα της εξέλιξης των γαλαξιών τα οποία οφείλονται στο γειτονικό τους περιβάλλον, κι είναι βασισμένα στην ανάλυση της μορφολογίας τους. Στη μελέτη χρησιμοποιήσαμε εικόνες σε οπτικά και υπέρυθρα μύκη κύματος κι επικεντρώθηκαμε σε δύο διακριτά δείγματα γαλαξιών. Κατά συνέπεια, η μελέτη είναι διαιρεμένη σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ασχολείται με τη μορφολογική ταξινόμηση 89 φωτεινών υπέρυθρων γαλαξιών (Luminous Infrared Galaxies: LIRGs, συστήματα με συνολική υπέρυθρη εκπομπή ακτινοβολίας μεγαλύτερη από 1011 L ), οι οποίοι προέρχονται από το δείγμα GOALS (Great Observatories All Sky LIRG Survey), κι έχουν απεικονιστεί με το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Το GOALS είναι ένα πλήρες υποσύνολο του RBGS (Revised Bright Galaxy Sample) ενός δείγματος φωτεινών γαλαξιών οι οποίοι παρατηρήθηκαν από το υπέρυθρο τηλεσκόπιο IRAS, και αποτελείται από 202 συστήματα στο τοπικό σύμπαν (ερυθρομετατόπιση ≤ 0.09). Η δραστηριότητα των LIRGs σχετίζεται με αλληλεπιδράσεις πλούσιων σε αέριο δισκοειδών γαλαξιών, είτε με μικρούς γειτονικούς γαλαξίες, είτε με άλλους μεγάλους δισκοειδείς με τους οποίους τελικά συγχωνεύονται, δημιουργώντας στην πορεία συστήματα με φωτεινότητες άνω των 1012 L τους Ultra Luminous Infrared Galaxies: ULIRGs. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις οδηγούν το αέριο προς το κέντρο του συστήματος παράγοντας τεράστια ενέργεια στα κεντρικά σημεία είτε με σχηματισμό νέων αστέρων με μεγάλους ρυθμούς ∼ 10 - 200 M / έτος) είτε με πρόσπτωση ύλης σε έναν ενεργό γαλαξιακό πυρήνα ActiveGalacticNucleus (AGN). Για τους παραπάνω λόγους, οι LIRGs είναι ιδανικοί για τη μελέτη φαινομένων που σχετίζονται με σχηματισμό νέων αστεριών. Επιπλέον, στο μακρινό Σύμπαν οι LIRGs αντιπροσωπεύουν το σύντομο (~ μερικά 108 έτη) αλλά ενεργητικά σημαντικό μετασχηματισμό των κανονικών γαλαξιών σε ελλειπτικούς και φακοειδείς (S0) γαλαξίες. Η βελτίωση της κατανόησης των κοντινών αυτών συστημάτων είναι καθοριστική για παρόμοιες μελέτες σε απομακρυσμένους LIRGs οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο ποσοστό της πυκνότητας ενέργειας στο υπέρυθρο φως για z > 0.5. Στο δείγμα GOALS υπολογίσαμε αυτόματα μη-παραμετρικούς συντελεστές (Gini και M20: τη δεύτερη τάξη επιφανειακής πυκνότητας φωτός) ώστε να ποσοτικοποιήσουμε τη μορφολογία τους στο οπτικό (B και I φίλτρο) καθώς και στο υπέρυθρο (H και 5,8 μm). Διερευνήσαμε τη μορφολογία των (U)LIRG ως συνάρτηση της αστρικής μάζας (M*), της υπέρυθρης φωτεινότητας (LIR), του ρυθμού σχηματισμού αστεριών (SFR) και της θερμοκρασίας της σκόνης (Tdust) και βρήκαμε ότι η M20 είναι πιο αξιόπιστος μορφολογικός δείκτης απο το Gini, καθώς μας επιτρέπει να διακρίνουμε απομονωμένα συστήματα από αλληλεπιδρώντα ή υπολείμματα συγχώνευσης γαλαξιών. Η ανάλυση σε πολλαπλά μήκη κύματος μας επιτρέπει να εντοπίσουμε μια περιοχή στο παραμετρικό χώρο Gini - M20 όπου βρίσκονται αλληλεπιδρώντες γαλαξίες. Αυτή η συγκεκριμένη περιοχή καθορίζεται καλύτερα στο φίλτρο Η. Διερευνώντας τη κατανομή των γαλαξιών στο χώρο sSFR (ειδικός ρυθμός σχηματισμού αστεριών) - M20, βρίσκουμε επίσης ένα παραμετρικό διαχωρισμό μεταξύ κρυμμένου και εμφανούς, στο οπτικό, σχηματισμού νέων αστεριών. Το sSFR συσχετίζεται θετικά με την M20 όταν υπολογίζεται στη μέση υπέρυθρη ακτινοβολία (οι γαλαξίες με πιο έντονο σχηματισμό αστέρων εμφανίζουν πιο συμπαγή εκπομπή), ενώ αντισταθμίζονται με την M20 όταν ο υπολογισμός γίνεται στο φίλτρο Β. Αυτό έχει σημαντικές συνέπειες για αντίστοιχες μελέτες σε μακρινούς γαλαξίες με σκόνη, όπου οι παρατηρήσεις, λόγω ερυθρομετατόπισης, γίνονται σε υπεριώδη μήκη κύματος. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, εστιάσαμε στην ανάλυση, σε οπτικό και κοντινό υπέρυθρο φως, περισσότερων από 1000 γαλαξιών σε 9 σμήνη, επιλεγμένους από το Wide−field Nearby Galaxy−cluster Survey (WINGS). Το WINGS αποτελεί μια μελέτη μεγάλου πεδίου με φωτομετρική απεικόνιση σε πολλά μήκη κύματος και φασματοσκοπικής ανάλυσης 77 κοντινών σμηνών γαλαξιών. Υπολογίσαμε μια σειρά από βασικές παραμέτρους (φαινόμενο μέγεθος, πραγματική ακτίνα (Re), δείκτη Sersic (n), άξονα αναλογίας και γωνία θέσης) χρησιμοποιώντας το υπερσύγχρονο λογισμικό GALAPAGOSII ώστε να εξετάσουμε την μεταβολή της μορφολογίας των γαλαξιών που βρίσκονται σε σμήνη ως συνάρτηση του μήκους κύματος και του περιβάλλοντος και να τους συγκρίνουμε με γαλαξίες που είναι απομονωμένοι. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ταυτόχρονα μοντέλα σε τρία οπτικά (u, B και V ) και δύο υπέρυθρα μήκη κύματος (J και K), μελετώντας με έναν αυτοσυνεπή τρόπο την εκπομπή ακτινοβολίας από τους γαλαξίες αυτούς. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή στα μοντέλα με το μήκος κύματος (ο δείκτης Sersic παραμένει σχεδόν σταθερός) ενώ η ακτίνα (Re) μειώνεται καθώς το μήκος κύματος αυξάνεται για όλους τους μορφολογικούς τύπους γαλαξιών. Το περιβάλλον (όπως υπολογίζεται από την προβαλλόμενη τοπική επιφανειακή πυκνότητα, Σ10, και την απόσταση από το κέντρο των σμηνών) δεν επηρεάζει ουσιαστικά τις τιμές των δομικών παραμέτρων (n και Re) για τους γαλαξίες που βρίσκονται σε περιοχές με ακτίνα μικρότερη από 0.64 ✕ R200 (κοντά στο κέντρο των σμηνών). Τα αποτελέσματά μας δείχνουν σαφώς ότι οι πιο φωτεινοί γαλαξίες σμήνους έχουν το φως τους συγκεντρωμένο στο κέντρο τους και είναι πιο συμπαγείς (εμφανίζουν υψηλές τιμές n και μικρότερη Re). Επιπλέον, οι παράμετροι φωτός (N) και μεγέθους (R) των φωτεινών γαλαξιών που βρίσκονται σε σμήνη διαφέρουν αρκετά ως συνάρτηση του μήκους κύματος από αντίστοιχα φωτεινούς αλλά απομονωμένους γαλαξίες.
Φυσική περιγραφή xvi, 112 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Galaxies
Galaxy clusters
Galaxy evolution
Interactions
Structure
Αλληλεπιδράσεις
Γαλαξίες
Δομή γαλαξιών
Εξέλιξη γαλαξιών
Μορφολογία
Σμήνη
Ημερομηνία έκδοσης 2018-10-08
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 712

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 35