Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μητρικός θηλασμός και λοιμώξεις στη βρεφική ηλικία  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000372536
Τίτλος Μητρικός θηλασμός και λοιμώξεις στη βρεφική ηλικία
Άλλος τίτλος Breast-feeding and infections during infancy.
Συγγραφέας Λαδομένου, Φανή Γ
Σύμβουλος διατριβής Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Μέλος κριτικής επιτροπής Καφάτος, Αντώνιος
Τσελέντης, Ιωάννης
Περίληψη Υπόβαθρο: Το μητρικό γάλα αποτελεί χωρίς αμφιβολία την πιο κατάλληλη τροφή για το νεογέννητο και το βρέφος, ενώ η υπεροχή του ως αποκλειστική διατροφή είναι αδιαμφισβήτητη. Στη βιβλιογραφία έχει περιγραφεί εκτενώς η ευεργετική επίδραση του μητρικού θηλασμού στην οικονομία και τη δημόσια υγεία αλλά και στη ψυχολογία, την ανάπτυξη του βρέφους και την προστασία του από λοιμώξεις. Αν και η επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχθεί ότι τα θηλάζοντα βρέφη είναι λιγότερο επιρρεπή σε λοιμώξεις, υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το αν ότι ο μητρικός θηλασμός έχει το ίδιο προστατευτικό αποτέλεσμα έναντι των κοινών βρεφικών λοιμώξεων σε υγειονομικά προνομιούχες περιοχές με επαρκή παιδιατρική κάλυψη και μάλιστα κατά τα πρόσφατα έτη, μετά την ευρεία χρήση πολλών αποτελεσματικών εμβολίων. Στόχος: Η προοπτική μελέτη της επίδρασης του μητρικού θηλασμού σε κοινές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής, τόσο όσον αφορά στη συχνότητα (αριθμός επεισοδίων) όσο και στη σοβαρότητα (αριθμός επισκέψεων σε παιδίατρο και νοσηλείες) αυτών, σε ένα καλά καθορισμένο, καλά εμβολιασμένο πληθυσμό βρεφών μιας κοινωνίας υψηλού υγειονομικού επιπέδου και επαρκούς παιδιατρικής κάλυψης. Βασισμένη στην εμπειρία της βιβλιογραφίας, η μελέτη σχεδιάστηκε να επιβεβαιώσει την υπόθεση ότι ο μητρικός θηλασμός προστατεύει από κοινές βρεφικές λοιμώξεις, να διερευνήσει την επίδραση του αποκλειστικού θηλασμού ανάλογα με τη διάρκεια του και να διακρίνει την επίδραση αυτή στις λοιμώξεις του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου ζωής (μήνες 1-6 μήνες 6-12). Σχεδιασμός μελέτης: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη παρατήρησης σ' ένα καλά καθορισμένο πληθυσμό στο νησί της Κρήτης. Από ένα σύνολο 6.878 γεννήσεων το 2004, σχηματίσθηκε ένα αρχικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.049 (15,2%) βρεφών. Η δειγματοληψία έγινε σε 2 ευδιάκριτες εποχικές φάσεις (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004 και Απρίλιος-Ιούνιος 2005), ούτως ώστε να συμπεριληφθούν νεογνά, που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια τόσο της άνοιξης όσο και του φθινοπώρου, και να δοθεί η δυνατότητα της μελέτης της εποχιακής κατανομής των λοιμώξεων. Έγινε παρακολούθηση 926 βρεφών για συνολικά 12 μήνες και καταγραφή τόσο του τύπου διατροφής τους όσο και των επεισοδίων λοιμώξεων (οξεία μέση ωτίτιδα, λοιμώξεις αναπνευστικού, λοιμώξεις γαστρεντερικού, ουρολοιμώξεις, επιπεφυκίτιδα και μυκητιασική στοματίτιδα) στους μήνες 1, 3, 6 ,9 και 12 μετά τον τοκετό. Η σοβαρότητα των επεισοδίων λοιμώξεων εκτιμήθηκε από τον αριθμό των επισκέψεων σε παιδίατρο και από τον αριθμό των νοσηλειών. Οι περιοριστικοί παράγοντες (confounders) που εκτιμήθηκαν ήταν η εθνικότητα, η μέση ηλικία γονέων (έτη), η μέση μόρφωση γονέων (έτη), το βάρος γέννησης, το φύλο, η εποχή γέννησης (φθινόπωρο/άνοιξη), η διάρκεια κύησης, ο τρόπος τοκετού και ο αριθμός των άλλων παιδιών στην οικογένεια. Αποτελέσματα: Από τα 1.049 βρέφη, 1.027 (97,9%) ήταν διαθέσιμα στις 4 εβδομάδες, 996 (94,9%) στους 3 μήνες, 984 (93,8%) στους 6 μήνες, 915 (87,2%) στους 9 μήνες και 926 (88,3%) στους 12 μήνες μετά τον τοκετό. Τα ποσοστά θηλασμού για το συνολικό πληθυσμό ήταν 60,7%, 35,3%, 16,7%, και 4,48% στους μήνες 1, 3, 6 και 12 αντιστοίχως, περιλαμβάνοντας 24,6%, 17,2%, 10,2%, και 3,49% αποκλειστικού θηλασμού στις ίδιες χρονικές στιγμές. Τα βρέφη με αποκλειστικό θηλασμό για τουλάχιστον 6 μήνες, σύμφωνα με τις συστάσεις του Π.Ο.Υ, παρουσίασαν λιγότερα επεισόδια λοιμώξεων σε σύγκριση με εκείνα που δεν θήλασαν καθόλου ή έλαβαν μερικό θηλασμό και αυτή η προστατευτική δράση παρέμεινε ακόμα και μετά από διόρθωση για πιθανούς περιοριστικούς παράγοντες (confounders) για τις λοιμώξεις αναπνευστικού (OR 0,58, 95% CI 0,36-0,92), την οξεία μέση ωτίτιδα (OR 0,37, 95% CI 0,13-1,05) και τη μυκητιασική στοματίτιδα (OR 0,14, 95% CI 0,02-1,02). Ο παρατεταμένος αποκλειστικός θηλασμός σχετιζόταν με λιγότερα επεισόδια λοιμώξεων (rs=-0,07, p=0,019) και λιγότερες νοσηλείες εξαιτίας αυτών των λοιμώξεων (rs=-0,06, p=0,037) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. Ο μερικός θηλασμός δεν φάνηκε να έχει παρόμοια προστατευτική δράση. Οι πιθανοί περιοριστικοί παράγοντες που φάνηκε να επιδρούν στη συχνότητα των λοιμώξεων κατά τη βρεφική ηλικία ήταν η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η εθνικότητα, η ύπαρξη άλλων παιδιών στην οικογένεια, το παθητικό κάπνισμα και η εποχή γέννησης. Τα θηλάζοντα βρέφη φάνηκε να παρουσιάζουν 0,7 φορές λιγότερα επεισόδια λοιμώξεων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σε σύγκριση με τα μη θηλάζοντα (p=0,005), μετά από διόρθωση για περιοριστικούς παράγοντες. Συμπέρασμα: Τα ευρήματα της προοπτικής αυτής μελέτης σε ένα καλά καθορισμένο πληθυσμό βρεφών με επαρκή υγειονομική κάλυψη συνηγορούν υπέρ της προστατευτικής δράσης του μητρικού θηλασμού σε κοινές λοιμώξεις της βρεφικής ηλικίας, μειώνοντας τόσο τη συχνότητα όσο και τη σοβαρότητα αυτών. Ο μερικός θηλασμός δεν φαίνεται να παρέχει παρόμοια προστασία.
Φυσική περιγραφή 176 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Breast-feeding
Infant
Infections
Pediatrics
Βρέφος
Θηλασμός
Λοιμώξεις
Ημερομηνία έκδοσης 2011
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 91

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 37