Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ατομική και συλλογική δράση των χριστιανών και μουσουλμάνων γυναικών κατά τις πρώτες δεκαετίες της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη : η περίπτωση των επαρχιών Μαλεβιζίου, Τεμένους και Πεδιάδας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000422923
Τίτλος Ατομική και συλλογική δράση των χριστιανών και μουσουλμάνων γυναικών κατά τις πρώτες δεκαετίες της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη : η περίπτωση των επαρχιών Μαλεβιζίου, Τεμένους και Πεδιάδας
Άλλος τίτλος Individual and collective action of Christian and Muslim women during the first decades of Ottoman domination in Crete : the case of the provinces of Malevizi, Temenos and Pediada
Συγγραφέας Χαιρέτη, Φωτεινή
Σύμβουλος διατριβής Αναστασόπουλος, Αντώνης
Μέλος κριτικής επιτροπής Κολοβός Ηλίας
Λαΐου Σοφία
Περίληψη Η παρούσα διατριβή μελετά τις χριστιανές και τις μουσουλμάνες που έζησαν τις πρώτες δεκαετίες μετά την παγίωση της οθωμανικής κυριαρχίας στις τρεις όμορες επαρχίες του Χάνδακα, πιο συγκεκριμένα στο Μαλεβίζι, το Τέμενος και την Πεδιάδα. Τα χρονικά όρια που έχουν τεθεί αφορούν τις πρώτες δεκαετίες μετά την οριστική παράδοση του Χάνδακα στους Οθωμανούς (1669) έως και τα τέλη του 17ου αιώνα. Ουσιαστικά μελετώνται οι πρώτες δεκαετίες στη διάρκεια των οποίων ολοκληρώθηκε η μετάβαση από την βενετική στην οθωμανική εξουσία σε όλα τα πεδία του δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και της καθημερινής ζωής. Ως βασική αρχειακή πηγή χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις δημοσιευμένοι οθωμανικοί κώδικες με αριθμό 3, 4 και 5, τους οποίους τηρούσε ο ιεροδικαστής (kadi) του Χάνδακα. Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκαν καταχωρίσεις από τον 2ο κώδικα, δημοσιευμένες και μη. Η διατριβή περιλαμβάνει συνολικά την Εισαγωγή, έξι κεφάλαια και τα Συμπεράσματα. Στην Εισαγωγή της διατριβής γίνεται μια σύντομη αναφορά στις γυναίκες και το κοινωνικό φύλο στην ιστοριογραφία. Τα μεθοδολογικά προβλήματα των μελετώμενων αρχειακών πηγών καθώς και η παρουσία των μη μουσουλμάνων στο δικαστήριο του καδή Χάνδακα είναι το θέμα των δύο υποκεφαλαίων που ακολουθούν. Τα χωριά που περιλαμβάνονται στην κάθε μία από τις τρεις επαρχίες σημειώνονται στο επόμενο υποκεφάλαιο, το οποίο ολοκληρώνεται με την περίληψη των κεφαλαίων της διατριβής. Στο πρώτο μελετούνται οι οικογενειακές και έμφυλες σχέσεις στο ισλάμ και τη μουσουλμανική κοινωνία. Το δεύτερο κεφάλαιο μελετά τα γαμήλια συμβόλαια που έχουν καταγραφεί στους μελετώμενους κώδικες. Μελετώνται οι γάμοι μεταξύ μουσουλμάνων, μεταξύ χριστιανών, καθώς και οι μικτοί, δηλαδή μεταξύ ενός μουσουλμάνου και μιας χριστιανής. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι έγκυρο ένα γαμήλιο συμβόλαιο (απουσία εμποδίων γάμου, γαμήλια δωρεά, προίκα και άλλα δοσίματα). Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται τα τρία είδη διαζυγίου που καταγράφονται στους κώδικες. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα διαζύγια τύπου ταλάκ, χουλ και τεφρίκ. Αναφέρονται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να είναι έγκυρο ένα διαζύγιο, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που είχε κάθε σύζυγος, ανάλογα με τον τύπο του διαζυγίου. Στο επόμενο κεφάλαιο το θέμα που μελετάται είναι η ακίνητη περιουσία και συγκεκριμένα οι αγοραπωλησίες, οι δωρεές, οι απογραφές της περιουσίας ενός θανόντος/μιας θανούσης και η διανομή της στους νόμιμους κληρονόμους του/της (τερεκέδες), καθώς και οι διενέξεις για την ακίνητη περιουσία. Για την καλύτερη αξιοποίηση του αρχειακού υλικού μελετήθηκαν χωριστά οι αγοραπωλησίες σπιτιών, χωραφιών, αμπελιών, κήπων και μύλων. Οι δωρεές, οι τερεκέδες και οι διενέξεις μελετήθηκαν συμπληρωματικά με τις αγοραπωλησίες, προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα για τις διαδικασίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές στην ακίνητη περιουσία. Οι εξισλαμισμοί είναι το θέμα του πέμπτου κεφαλαίου της διατριβής. Γίνεται αναφορά στα κίνητρα του εξισλαμισμού, τουλάχιστον όταν αυτά αναφέρονται με σαφήνεια στις καταχωρίσεις, γεγονός που δεν συναντάμε συχνά. Επιπλέον, μελετώνται οι γάμοι, τα διαζύγια, οι δηλώσεις εξισλαμισμού, οι αγοραπωλησίες, οι διενέξεις και οι κηδεμονίες από τη σκοπιά του εξισλαμισμού. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής μελετώνται οι ποινικές υποθέσεις. Σύμφωνα με το ισλαμικό ποινικό δίκαιο, η επιβαλλόμενη ποινή εξαρτάται από το είδος της ποινικής πράξης. Υπάρχει διάκριση σε ποινικές πράξεις που τιμωρούνται με ποινές χαντ (hadd) και σε εκείνες που τιμωρούνται με ποινές ταζίρ (ta‘zir). Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν αξιόποινες πράξεις που καταπατούν τα δικαιώματα του Αλλάχ και για τον λόγο αυτό οι τιμωρίες τους είναι καθορισμένες και ιδιαιτέρως αυστηρές. Τα αδικήματα που τιμωρούνται με ποινές χαντ είναι η μοιχεία, η συκοφαντία περί μοιχείας, η κατανάλωση αλκοόλ, η κλοπή και η ληστεία στον δρόμο. Τα εγκλήματα κατά τις ζωής, θανάσιμα ή μη τιμωρούνται με αντίποινα (kisas) ή με αποζημίωση αίματος (diyet). Για τις ποινικές αυτές πράξεις το ιεροδικείο δεν μπορεί να επέμβει αυτεπάγγελτα. Για να τιμωρηθεί ο δράστης και να αποζημιωθεί το θύμα ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του πρέπει να απευθυνθούν στο ιεροδικείο συνοδεία μαρτύρων που θα επιβεβαιώνουν την διάπραξη του εγκλήματος. Όσο για τις ποινές ταζίρ, πρόκειται για χρηματικά κυρίως πρόστιμα, τα οποία επέβαλε ο καδής σε περιπτώσεις ποινικών πράξεων που δεν εμπίπτουν σε αυτές που τιμωρούνται με ποινές χαντ. Για την καλύτερη μελέτη και αξιοποίηση των καταχωρίσεων που αφορούν ποινικές πράξεις από τους μελετώμενους κώδικες, μελετήθηκαν χωριστά τα εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της περιουσίας και κατά της τιμής. Στο επόμενο κεφάλαιο της διατριβής σημειώνονται τα συμπεράσματα ανά θεματική ενότητα, καθώς και τα τελικά συμπεράσματα για τις χριστιανές και τις μουσουλμάνες γυναίκες που έζησαν στο Μαλεβίζι, το Τέμενος και την Πεδιάδα τις πρώτες δεκαετίες μετά την οθωμανική κατάκτηση της Κρήτης. Στις τελευταίες σελίδες της διατριβής παρατίθεται Γλωσσάρι οθωμανικών όρων για την διευκόλυνση όσων δεν είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία, καθώς και η Βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση) και οι χάρτες με τα χωριά κάθε μελετώμενης επαρχίας.
Φυσική περιγραφή 429 σ. : πίν., χαρτ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Christian women
Kadi court records
Muslim women
Ottoman Crete
Κατάστιχα Κάδη
Μουσουλμάνες
Οθωμανική Κρήτη
Χριστιανές
Ημερομηνία έκδοσης 2019-04-04
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 190

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 41