Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Εμβολιαστική κάλυψη ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000438260
Τίτλος Εμβολιαστική κάλυψη ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Άλλος τίτλος Vaccination coverage of patients with T2DM
Συγγραφέας Γαλανός, Γεώργιος
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χρήστος
Μέλος κριτικής επιτροπής Δημητρίου Ελένη
Συμβουλάκης, Εμμανουήλ
Περίληψη Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 αποτελεί παγκόσμια επιδημία, λόγω της ραγδαίας αύξησης των νέων περιστατικών και καθιστά τον ανθρώπινο οργανισμό ευάλωτο απέναντι σε λοιμώξεις και επιπλοκές επαγόμενες από αυτές. Η πρόληψη στις περισσότερες απ’ τις λοιμώξεις επιτυγχάνεται μέσω του εμβολιασμού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για τη μείωση της θνητότητας και της νοσηρότητας. Σε εθνικό επίπεδο, τα τελευταία χρονιά, τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης τείνουν να αυξάνονται, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουν φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η εκτίμηση της εμβολιαστικής κάλυψης των ενήλικων ασθενών με ΣΔτ2. Η μελέτη διερευνά αν ο πληθυσμός αυτός είναι επαρκώς εμβολιασμένος, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Μέθοδος: Η μελέτη αποτελεί συγχρονική, περιγραφική (cross-sectional) μελέτη που έγινε απ΄ το Σεπτέμβρη έως και το Δεκέμβρη του 2020. Οι συμμετέχοντες είναι ενήλικες ασθενείς που παρακολουθούνται στο εξιδεικευμένο ιατρείο διαχείρισης ασθενών με ΣΔτ2 του ΒΓΝΗ. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ευκολίας και το τελικό δείγμα αποτελείται από 372 συμμετέχοντες. Η αναζήτηση των δεδομένων έγινε μέσω συνέντευξης και μέσω αναζήτησης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έπειτα από την ενημέρωση και την έγγραφη συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Αποτελέσματα: Το τελικό δείγμα αποτελείται από 200 άντρες και 172 γυναίκες. Το 79,5% αποτελούνταν από άτομα ≥60 ετών, με μέση ηλικία τα 68 έτη ±10.84. Τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της εποχικής γρίπης, για τα έτη 2018-19-20 έφτασαν, το 57.8%, το 73.6% και το 82.5% αντίστοιχα. Τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης έναντι του πνευμονιοκόκκου, βρέθηκαν στο 67.2% για το 13-δύναμο εμβόλιο και στο 20.4% για το 23-δύναμο. Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης έναντι του Έρπητα Ζωστήρα βρέθηκε στο 32.4% των συμμετεχόντων που ηταν ≥60 ετών. Τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης έναντι του Τετάνου-Διφθερίτιδας-Κοκκύτη και έναντι της Ηπατίτιδας Β ηταν στο 1.88% και στο 1.07% αντίστοιχα. Σε συσχετίσεις που έγιναν για τον καθολικό εμβολιασμό έναντι της εποχικής γρίπης, των ετών 2018-19-20 και τον εμβολιασμό έναντι του πνευμονιοκόκκου με το 13-δύναμο συζευγμένο, αναδείχθηκε πως η ηλικία (≥65 ετών), η πολυνοσηρότητα (≥3 νοσήματα, πέραν του διαβήτη), η μακροχρόνια παρακολούθηση της νόσου (παρακολούθηση για ≥5 έτη) και η ασφαλιστική ικανότητα είναι παράγοντες που συμβάλουν σε αρτιότερη εμβολιαστική κάλυψη, p≤0.003. Παράγοντες όπως το φύλο, η τιμή της πιο πρόσφατης HbA1c, ο τόπος διαμονής, η ιθαγένεια και το είδος της φαρμακευτικής αγωγής δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί, p>0.05. Αξιοσημείωτο εύρημα αποτελεί πως το 10.2% των συμμετεχόντων βρέθηκε πλήρως ανεμβολίαστο, ενώ ποσοστό 5.4% που επίσης δεν είχε καταγεγραμμένους εμβολιασμούς στο ιστορικό του ως ενήλικες, εμβολιάστηκε για την εποχική γρίπη το 2020. Συμπεράσματα: Τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης των ατόμων που πάσχουν από ΣΔτ2, δείχνουν να έχουν μια αυξητική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ιδιαίτερα σε ότι άφορα τον αντιγριπικό εμβολιασμό και τον εμβολιασμό έναντι του πνευμονιοκόκκου, χωρίς αυτό να καθιστά απόλυτη, ούτε την συνέχεια αυτής της ανόδου, ούτε τα συγκεκριμένα αίτια της. Ιδιαίτερα ανησυχητικά φαίνονται τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στους εμβολιασμούς, έναντι του Πνευμονιοκόκκου με το 23-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο, έναντι του Έρπητα Ζωστήρα, έναντι του Τετάνου-Διφθερίτιδας-Κοκκύτη και έναντι της Ηπατίτιδας Β. Παράγοντες όπως η ηλικία, η πολυνοσηρότητα, η μακροχρόνια παρακολούθηση της νόσου και η ασφάλιση, αποδείχθηκε ότι οδηγούν σε καλύτερη εμβολιαστική κάλυψη, ενώ παράγοντες όπως το φύλο, η τιμή της γλυκοζυλιωμένης, ο τόπος διαμονής, η ιθαγένεια και το είδος της φαρμακευτικής αγωγής δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί. Τέλος, το ποσοστό ασθενών με ΣΔτ2 που παραμένουν πλήρως ακάλυπτοι απέναντι στις προαναφερθείσες λοιμώξεις και τα αυξημένα ποσοστά εμβολιασμών σε ασθενείς με συννοσηρότητες, ή σε ασθενείς μεγαλύτερων ηλικιών, ίσως να οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτό πως ο ΣΔτ2 αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές
Φυσική περιγραφή 60 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Diabetes Mellitus type 2
Diphtheria
Infections
Influenza
Pertussis
Pneumococcus
Tetanus
Έρπητας Ζωστήρας
Γρίπη
Διφθερίτιδα
Εμβολιασμός
Ερυθρά
Ηπατίτιδα Β
Ιλαρά
Κοκκύτης
Λοιμώξεις
Παρωτίτιδα
Πνευμονιόκοκκος
Τέτανος
Ημερομηνία έκδοσης 2021-03-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 1167

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-03-29