Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού με τη μέθοδο της ΕξΑΕ στη διαφοποποιημένη διδασκαλία με έμφαση στο μάθημα της ιστορίας ΣΤ' δημοτικού  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000448923
Τίτλος Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού με τη μέθοδο της ΕξΑΕ στη διαφοποποιημένη διδασκαλία με έμφαση στο μάθημα της ιστορίας ΣΤ' δημοτικού
Άλλος τίτλος Design implementation and assessment of digital educational material according to e-learning method for the subject of differantiated instruction at the lesson of history
Συγγραφέας Τσαγλαλίδου, Ελένη
Σύμβουλος διατριβής Μανούσου Ευαγγελία
Μέλος κριτικής επιτροπής Μουζάκης Χαράλαμπος
Ιβρίντελη Μαρία
Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αποτιμηθεί το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε με θέμα την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως προς τις προδιαγραφές σχεδιασμού και δημιουργίας Ε.Υ, και τα μαθησιακά οφέλη που παρήγαγε για τους συμμετέχοντες. Στις μέρες μας, το ενδιαφέρον για την εξαε έχει ενδυναμωθεί, καθώς λόγω της πανδημίας δεν υπάρχει η δυνατότητα για συμβατική επιμόρφωση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιώντας δημιουργικά την τεχνολογία στην εκπαίδευση μπορεί να προωθήσει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην πορεία της μάθησης με ευέλικτο τρόπο που διευκολύνει το συνδυασμό καθημερινής εργασίας και μάθησης. Πρωταρχικό ρόλο έχει το εκπαιδευτικό υλικό με το οποίο αλληλεπιδρά ο εκπαιδευόμενος και έχει ελευθερία κινήσεων. Δηλαδή, έχει μεγαλύτερο έλεγχο του τρόπου μάθησης, ελέγχει περισσότερο το ρυθμό με τον οποίο πρόκειται να δουλέψει, μπορεί να επιλέξει πού και πόσο θα μελετήσει. Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό είναι αναγκαίο να κατευθύνει τον εκπαιδευόμενο στο τι πρέπει να κάνει, τον λόγο που το κάνει καθώς και να του δίνει την ευκαιρία της αυτοαξιολόγησης. Το γνωστικό αντικείμενο του ψηφιακού αυτού μαθήματος είναι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, μια φιλοσοφία που υπηρετεί το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού στη μάθηση. Ο σεβασμός και η αναγνώριση της διαφορετικότητας μέσα στις σύγχρονες τάξεις και η ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών και μαθητριών διασφαλίζεται με διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Το θεωρητικό υπόβαθρό της μπορεί να μετατραπεί σε πράξη στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Είναι μια συνειδητή και προγραμματισμένη πορεία διδασκαλίας με στρατηγικές σχεδιασμού και πρακτικής εφαρμογής η οποία αξιοποιεί τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης, τα διαφορετικά πολιτισμικά επίπεδα των μαθητών/τριών, μέσα σε ένα μαθησιακό κλίμα που προάγει την αλληλεπίδραση, ώστε η μαθησιακή διαδικασία να έχει νόημα για όλους. Στόχος δηλαδή είναι η ουσιαστική ενεργοποίηση και εμπλοκή όλων. Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός, μέσα από την εφαρμογή της διαφοροποίησης και τον προσωπικό αναστοχασμό επί της πρακτικής του, αναπτύσσεται, ενδυναμώνεται και μαθαίνει. Η αποτίμηση του Ε.Υ έγινε από πέντε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι παρακολούθησαν το ψηφιακό αυτό μάθημα, με μεθοδολογικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Από τα ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν αναδείχθηκε ότι το Ε.Υ ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σχεδιασμού και ανάπτυξης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού με έμφαση στην ευκολία στη χρήση και στον καθοδηγητικό του ρόλο. Αναδείχθηκε, επίσης, η ικανοποίηση από τα μαθησιακά οφέλη που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες εστιάζοντας στα ερεθίσματα για στοχαστικό διάλογο και στη βελτίωση της διδασκαλίας τους καθώς επίσης και στην καινοτομία που εισήγαγε ο νέος τρόπος με τον οποίο παρακολούθησαν αυτό το μάθημα.
Φυσική περιγραφή 110 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Differentiated instruction
Digital learning materials
Distance learning
Innovation
Αποτίμηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Κοινοτομία
Ημερομηνία έκδοσης 2021
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 667

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2