Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής του μονοτερπενίου β-φελλανδρενίου από το γενετικά τροποποιημένο κυανοβακτήριο Synechocystis sp. PCC 6803  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441204
Τίτλος Βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής του μονοτερπενίου β-φελλανδρενίου από το γενετικά τροποποιημένο κυανοβακτήριο Synechocystis sp. PCC 6803
Άλλος τίτλος Optimal conditions for the production of the monoterpene β-phellandrene by the genetically modified cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803
Συγγραφέας Χρυσουλάκη, Ελένη Ε.
Σύμβουλος διατριβής Γανωτάκης, Δημήτριος
Μέλος κριτικής επιτροπής Παυλίδης, Ιωάννης
Τσιώτης, Γεώργιος
Περίληψη Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εύρεση βέλτιστων συνθηκών με σκοπό την αύξηση της ετερόλογης παραγωγής του μονοτερπενίου β-φελλανδρενίου από μεταλλαγμένα στελέχη του κυανοβακτηρίου Synechocystis sp. PCC 6803. Το κυανοβακτήριο αυτό αποτελεί πρότυπο οργανισμό, ικανό να εφαρμόσει την προσέγγιση «καύσιμα από τη φωτοσύνθεση». Το γεγονός αυτό τον καθιστά μικροοργανισμό κατάλληλο για βιοτεχνολογική εκμετάλλευση και παραγωγή μεγάλου αριθμού προϊόντων, έχοντας ως πρώτες ύλες μόνο φως, νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Σε παλαιότερες μελέτες του εργαστηρίου είχαν μελετηθεί εκτενώς η ανάπτυξη, η φωτοσυνθετική δραστηριότητα και η παραγωγή β-φελλανδρενίου από μεταλλαγμένα στελέχη του κυανοβακτηρίου, σε συνθήκες υψηλής αλατότητας ή ακόμα και σε συνθήκες που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά 100 % θαλασσινό νερό. Τόσο η ανάπτυξη αυτών, αλλά και η παραγωγή ήταν επιτυχείς. Επομένως, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής μελετήθηκε ο άγριος τύπος του κυανοβακτηρίου σε διάφορες συνθήκες εμπλουτισμένου θαλασσινού νερού, το οποίο βρίσκεται σε αφθονία στον πλανήτη και η διάρκεια του πειράματος ήταν δέκα ημέρες με τιμές μετρήσεων να λαμβάνονται κάθε δεύτερη ημέρα. Σκοπός ήταν η εύρεση της πιο κατάλληλης συνθήκης ανάπτυξης του στελέχους προκειμένου στη συνέχεια η συνθήκη αυτή να μελετηθεί και στα μεταλλαγμένα στελέχη και ποια επίδραση υπάρχει στην παραγωγή του επιθυμητού προϊόντος. Οι συνθήκες που ξεχώρισαν από όσες μελετήθηκαν ήταν εκείνες με εμπλουτισμένο θαλασσινό με όλα τα συστατικά του BG11 και ρυθμιστικό διάλυμα HEPES/NaOH pH 7,5 και εμπλουτισμένο θαλασσινό νερό με κάποια συστατικά του BG11, που βρέθηκαν μέσω ιοντικής χρωματογραφίας ότι λείπουν από αυτό, με το ίδιο ρυθμιστικό. Σε αυτές τις συνθήκες η ανάπτυξη προσομοίαζε σε πολύ καλό βαθμό την αντίστοιχη ανάπτυξη του στελέχους WT στη συνθήκη μάρτυρα- BG11. Τα ίδια αποτελέσματα φάνηκαν και στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Επομένως, για να έχουμε μια αρκετά οικονομική μέθοδο στη συνέχεια της μελέτης μας, επιλέχθηκε σαν συνθήκη για να εφαρμοστεί και σε μεταλλαγμένα στελέχη, εκείνη με το εμπλουτισμένο θαλασσινό νερό με κάποια συστατικά που υπάρχουν στο θρεπτικό μέσο BG11. Στο επόμενο κεφάλαιο, μελετήθηκαν τα στελέχη Δcpc+cpcB.PHLS+cpcA.GPPS και Δcpc+cpcB.PHLS+cpc(-cpcA) ως προς την ανάπτυξη, την φωτοσυνθετική δραστηριότητα και την παραγωγή του β--φελλανδρενίου στη βέλτιστη αυτή συνθήκη με εμπλoυτισμένο θαλασσινό νερό με συστατικά του BG11. Τα πειράματα διήρκησαν δέκα ημέρες και οι μετρήσεις λαμβάνονταν κάθε δεύτερη ημέρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη ομοιότητα στη συνθήκη μάρτυρα σε ότι αφορά στην ανάπτυξη και τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Η απόδοση του β-φελλανδρενίου φάνηκε να είναι μικρότερη σε σχέση με τη συνθήκη μάρτυρα-BG11, όμως δεν παύουν τα κύτταρα να είναι ικανά να το παράγουν επιτυχώς. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο τα στελέχη Δcpc+cpcB.PHLS+cpc(-cpcA) και Δcpc+cpcB.PHLS+cpcA.GPPS+cpc ακινητοποιήθηκαν σε σφαιρίδια αλγινικού άλατος στη συνθήκη με εμπλουτισμένο θαλασσινό νερό και μελετήθηκαν για 12 ημέρες η παραγωγή του β-φελλανδρενίου από αυτά, πάντα σε σύγκριση με την παραγωγή του ίδιου στελέχους σε ελεύθερα κύτταρα στην ίδια συνθήκη. Προηγούμενη μελέτη στο εργαστήριο έδειξε ότι η ακινητοποίηση των κυττάρων του στελέχους Δcpc+cpcB.PHLS+cpc(-cpcA) δίνει μεγαλύτερη παραγωγή β--φελλανδρενίου σε σύγκριση με τα ελεύθερα κύτταρα στο θρεπτικό μέσο BG11, αλλά και σε 100% θαλασσινό νερό. Η ακινητοποίηση των κυττάρων σε εμπλουτισμένο θαλασσινό νερό έδωσε χαμηλότερη παραγωγή σε σχέση με τα ελεύθερα κύτταρα. Τα δυο αυτά στελέχη που μελετήθηκαν παραμένουν μεταβολικά ενεργά για το χρονικό διάστημα των δώδεκα ημερών που μελετήθηκαν και η παραγωγή προϊόντος είναι εφικτή.
Φυσική περιγραφή 144 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Biofuels
Cpc operon
Cpc οπερόνιο
Cyanobacteria
Fusion proteins
Geranyl diphosphate synthase (GPPS)
Metabolic engineering
Phellandrene synthase (PHLS)
Photosynthesis
Terpenoids
Βιοκαύσιμα
Κυανοβακτήρια
Μεταβολική μηχανική
Πρωτεΐνες σύντηξης
Συνθάση του πυροφωσφορικού γερανυλίου (GPPS)
Συνθάση του φελλανδρενίου (PHLS)
Τερπενοειδή
Φωτοσύνθεση
β-φελλανδρένιο
Ημερομηνία έκδοσης 2021-07-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 328

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-07-30