Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διαγενεακή δικαιοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη και κινήματα κλιματικής αλλαγής  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000448898
Τίτλος Διαγενεακή δικαιοσύνη, βιώσιμη ανάπτυξη και κινήματα κλιματικής αλλαγής
Άλλος τίτλος Intergenerational justice, sustainable development and climate change movements
Συγγραφέας Σπαντιδάκη, Ευαγγελία
Σύμβουλος διατριβής Κουκουζέλης Κωνσταντίνος
Μέλος κριτικής επιτροπής Κούση Μαρία
Πυρίντσος Στέργιος
Περίληψη Ο φυσικός κόσμος και τα περιβαλλοντικά αγαθά, είναι απόλυτα συνυφασμένα με την ανθρώπινη επιβίωση, την ορθή πολιτική συνύπαρξη και την ευημερία. Οπότε, στην παρούσα μελέτη θα τα προσεγγίσουμε μέσα από τη σφαίρα της ορθοπρακτικής ηθικής και της ηθικής του αγαθού, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει λόγος για την αξία που εκείνα κατέχουν (ποια κατέχουν εργαλειακή και ποια εγγενή αξία, και άραγε είναι πάντοτε έγκυρη μια τέτοια διάκρισή τους;). Ενώ, τα παραπάνω δεδομένα αφορούν στη σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών αγαθών, θα έπρεπε να οδηγούν στην απαραίτητη κατοχύρωσή τους για χάρη της σύγχρονης γενιάς ανθρώπων, κάτι τέτοιο δεν απαντά στη σύγχρονη εμπειρική πραγματικότητα. Οπότε, ήδη μπορεί να γίνει λόγος για έλλειμα δικαιοσύνης. Με το σκεπτικό δε, ότι η μη διατήρησή αυτών των αγαθών στο παρόν, αναπόφευκτα θα καταλήξει σε ολοκληρωτική απώλειά τους στο μέλλον, η κατάσταση γίνεται πιο επιτακτική- αυτή τη φορά με την ανησυχία μας να εστιάζει στους μελλοντικούς ανθρώπους. Στα παραπάνω ζητήματα, έρχονται να προστεθούν ακόμη δύο. Πρώτον, ότι δεν είναι αυταπόδεικτο, πως η σύγχρονη γενιά ανθρώπων, οφείλει οτιδήποτε στις μελλοντικές, εξαιτίας κάποιων ουσιαστικών προβλημάτων που διέπουν το καθεστώς των μελλοντικών προσώπων, αλλά και τη σχέση μας με εκείνες. Κατά συνέπεια, και η διατήρησή των περιβαλλοντικών αγαθών για χάρη των μελλοντικών ανθρώπων, τίθεται από κάποιους συγγραφείς σε αμφισβήτηση. Και διερωτόμαστε «Έχουμε, τελικά λόγους - που αφορούν στη δικαιοσύνη - να διατηρήσουμε αυτά τα αγαθά για χάρη των μελλοντικών προσώπων;». Με αυτά, βλέπουμε ότι η συζήτηση μεταβαίνει σε δύο πολύ σημαντικές κανονιστικές έννοιες, εκείνη της διαγενεακής δικαιοσύνης και εκείνη της βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις οποίες θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις αναφορικά με τη διασαφήνιση των καθηκόντων μας (ως γενεών του παρόντος). Το δεύτερο ζήτημα , που εξετάζεται ταυτόχρονα με το πρώτο, αφορά στην διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης του περιεχόμενου της βιωσιμότητας, συνδυάζοντάς εκείνο με διαφορετικούς τρόπους κατανόησης της ανθρώπινης ευημερίας. Η κλιματική αλλαγή, που αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική κρίση παγκοσμίως, συνιστά ταυτόχρονα και ευκαιρία για αναστοχασμό. Αφενός, μας υπενθυμίζει τα οικολογικά όρια, αφετέρου την παγκόσμια οικολογική διασύνδεση. Έχοντας αυτά κατά νου, σημαντικά ζητήματα αναφορικά με τη δίκαιη «συνεργασία», τη «διανομή» και τη «διόρθωση», πρόκειται να ανακύψουν. Εστιάζοντας την έρευνά μας στα ερωτήματα: α. τα κανονιστικά ιδεώδη, στα οποία καταλήξαμε, βρίσκουν αντίκρισμα στο λόγο και τη δράση των κοινωνικών κινημάτων κλιματικής αλλαγής;, β. ποια είναι, εν προκειμένω, τα κινήματα που εκπροσωπούν αυτά τα ιδεώδη; · μεταβαίνουμε στον κεντρικό σκοπό της μελέτης μας, που έγκειται στο να αποδείξουμε ικανοποιητικά, ότι οι «συγκρούσεις οικολογικής διανομής», αναδεικνύουν τη συγκρουσιακότητα σαν το καταλληλότερο παράδειγμα της «επικοινωνιακής δράσης στην πράξη». Θα υποστηρίξουμε, ότι η παραπάνω έννοια αποτελεί τον τρόπο που το κίνημα κλιματικής δικαιοσύνης, ως παγκόσμια, «από τα κάτω κοινότητα», έχει έμπρακτα αναλάβει το καθήκον απαλλαγής από την κυριαρχία καθώς και το καθήκον αυτοπροσδιορισμού, αποκαθιστώντας τη δικαιοσύνη ενδογενεακά και θέτοντας το ζήτημα διαγενεακά, εξίσου. Τελικά, υποστηρίζουμε, πως μέσα από το λόγο και τη δράση των κινημάτων περιβαλλοντικής και κλιματικής δικαιοσύνης, προκύπτει ένα νέο κανονιστικό ιδεώδες, που ενισχύει την άποψη, ότι η δικαιοσύνη μπορεί να αποτελεί την πρώτιστη αρετή ανάμεσα στους θεσμούς, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνη.
Φυσική περιγραφή 109 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Climate debt
Climate justice
Communicative action in practice
Corrective justice
Distributive justice
Ecological debt
Ecological distribution conflicts
Green capitalism
Human welfare
Intergenerational justice
Just savings principle
Natural capital
Physical stock
Social sustainability
Strong sustainability
Sustainability
Sustainable development
Weak sustainability
Αδύναμη αντίληψη βιωσιμότητας
Ανθρώπινη ευημερία
Αρχή της δίκαιης αποταμίευσης
Βιωσιμότητα
Βιώσιμη ανάπτυξη
Διαγενεακή δικαιοσύνη
Διανεμητική δικαιοσύνη
Διορθωτική δικαιοσύνη
Επικοινωνιακή δράση στην πράξη
Ισχυρή βιωσιμότητα
Κλιματική δικαιοσύνη
Κλιματικό χρέος
Κοινωνική βιωσιμότητα
Περιβαλλοντικό χρέος
Πράσινος καπιταλισμός
Συγκρούσεις οικολογικής διανομής
Φυσικό απόθεμα
Φυσικό κεφάλαιο
Ημερομηνία έκδοσης 2022
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 356

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3