Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Προέλευση οργανικού και στοιχειακού άνθρακα σε ιζηματοπαγίδες της Ανατολικής Μεσογείου  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000372979
Τίτλος Προέλευση οργανικού και στοιχειακού άνθρακα σε ιζηματοπαγίδες της Ανατολικής Μεσογείου
Άλλος τίτλος Origin of organic and inorganic carbon from sediment traps of Eastern Mediterranean Sea
Συγγραφέας Κόκκοτος, Αθανάσιος Κων.
Σύμβουλος διατριβής Μιχαλόπουλος, Νικόλαος
Περίληψη Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη του οργανικού/ανόργανου άνθρακα, φωσφόρου και μετάλλων στα ιζήματα διαφορετικών βαθών στη θάλασσα της Α. Μεσογείου. Για τον προσδιορισμό του οργανικού/ανόργανου άνθρακα χρησιμοποιήθηκε η θερμο-οπτική μέθοδος ανίχνευσης (SUNSET), ο φώσφορος ανιχνεύθηκε με τη μέθοδο ασκορβικού οξέος και τέλος τα μέταλλα με την μέθοδο επαγωγικού συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS). Οι μετρήσεις των ιζημάτων πραγματοποιήθηκαν από Μάιο 2007-Οκτώβριο 2008 και για τα βάθη 700m, 1200m, 2000m, 3200m και 4000m. Η παρούσα μελέτη έδειξε μέσα από τη μελέτη των ροών μάζας των παραπάνω στοιχείων ότι το υδάτινο οικοσύστημα της Α. Μεσογείου είναι αρκετά ανομοιογενές ως προς την απόκριση του απέναντι σε αυτές τις ροές. Η ανάλυση των μεταβολών των ροών αυτών σε εποχιακή βάση έδειξε ότι υπάρχουν τρία μέγιστα (Άνοιξη, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο). Οι λόγοι μπορεί να είναι είτε η άνθιση του φυτοπλαγκτόν που λαμβάνει χώρα κυρίως την Άνοιξη, ενώ το μέγιστο του Φθινοπώρου μπορεί να οφείλεται σε μια δεύτερη άνθιση που λαμβάνει χώρα εκείνη την περίοδο. Τέλος ένας άλλος σημαντικός παράγοντας μπορεί να είναι οι εισροές θρεπτικών και μη συστατικών από την ατμόσφαιρα, φυσικές (σκόνη Σαχάρας) ή ανθρωπογενείς (πυρκαγιές δασών, μηχανές εσωτερικής καύσης κ.λπ.). Προκειμένου να διερευνηθεί καλύτερα η συσχέτιση της παραγωγικότητας με την εποχική τάση της εναπόθεσης ύλης, κρίθηκε σκόπιμο να προσδιοριστούν παράγοντες που έχουν άμεση συσχέτιση με την αύξηση της θαλάσσιας παραγωγικότητας. Για το λόγο αυτό προσδιορίστηκε ο λόγος C/N και βρέθηκε να παίρνει τιμές από 9.39-10.25, τιμές που προσεγγίζουν αρκετά το λόγο Redfield=6,6. Αυτό δείχνει ότι η θάλασσα της Α. Μεσογείου είναι ολιγοτροφικό σύστημα κάτι που φαίνεται στο γεγονός ότι η οργανική ύλη αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής μάζας περίπου 2,6-3.7%. Έπειτα για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα των ιζημάτων έγινε μια λεπτομερής ανάλυση των συστατικών τους και βρέθηκε η εξής χημική σύνθεση. Οργανική ύλη 5.1%-7.6%, CaCO3 5,3%-7,5%, σκόνη 52,1%-57,4%, στοιχειακός άνθρακας 2,5%-2,9% ενώ με βάση αυτά τα αποτελέσματα εκτιμήθηκε και το ποσοστό του πυριτίου με τιμές που κυμάνθηκαν 28.7%-33.9%. Από τις τιμές των ποσοστών που προσδιορίστηκαν φαίνεται ότι το κυρίαρχο συστατικό της καθιζάνουσας μάζας, σε όλα τα βάθη είναι η σκόνη. Σημαντικό ρόλο κατέχει επίσης και το πυρίτιο. Η οργανική ύλη είναι στο ίδιο επίπεδο και σε χαμηλότερες τιμές από το πυρίτιο και την σκόνη, αυτό αποδεικνύει και την ολιγοτροφικότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος όπως ήδη είχαμε διαπιστώσει. Τέλος ο στοιχειακός άνθρακας έχει την ελάχιστη τιμή από όλα διότι η εμφάνισή του δεν είναι φυσικής προέλευσης αλλά προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες (πυρκαγιές). Το επόμενο βήμα ήταν η συσχέτιση των μεταβολών των ροών μάζας όλων των στοιχείων που μελετήσαμε με p-test (p ≤ 5*10 -2 ) σε όλα τα βάθη που είχαμε και βρέθηκε ότι συσχετίζονται πολύ καλά για όλα τα βάθη, όλα τα δείγματα και όλη την περίοδο των μετρήσεων. Όλα τα παραπάνω μας κάνανε να υποθέσουμε και να προτείνουμε την ύπαρξη κάποιου μηχανισμού ο οποίος στηρίζεται στη συσσωμάτωση όλων των σωματιδίων που εισρέουν στη θάλασσα από την ατμόσφαιρα στα επιφανειακά ύδατα και της κοινής καθοδικής πορείας τους κατά την κάθετη ανάμιξη της στήλης του νερού προς τα μεγαλύτερα βάθη. Τέλος έγινε ταυτοποίηση της βιομάζας που εισήρθε από την ατμόσφαιρα εντός της θάλασσας της Α. Μεσογείου των δύο μεγαλύτερων πυρκαγιών που λαβαν χώρα στα έτη 2007-2008. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ηλεία το καλοκαίρι του 2007 και τα εκτεταμένα μεγάλα μέτωπα πυρκαγιάς στον Καύκασο το καλοκαίρι του 2008.
Φυσική περιγραφή 110 φύλλα : εικ., χάρτ., πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2011-12-21
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 213

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 9