Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Εκτίμηση και διαχείρηση κινδύνου σε ταξιδιώτες έναντι νοσημάτων ενδημικών στη χώρα προορισμού από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000387670
Τίτλος Εκτίμηση και διαχείρηση κινδύνου σε ταξιδιώτες έναντι νοσημάτων ενδημικών στη χώρα προορισμού από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης
Άλλος τίτλος Risk assessment and risk management to travelers against diseases endemic in the country of destination from the department of public health of the region of Crete
Συγγραφέας Βολιτάκη, Αικατερίνη
Σύμβουλος διατριβής Ψαρουλάκη, Άννα
Περίληψη Εισαγωγή: Παρά τους κινδύνους των νέο-αναδυόμενων νοσημάτων ο αριθμός των ταξιδιωτών κάθε χρόνο αυξάνει ενώ το εύρος των προορισμών διευρύνεται όλο και περισσότερο, καθώς οι ταξιδιώτες στις μέρες μας προτιμούν όλο και πιο απομακρυσμένους και εξωτικούς προορισμούς. Η Ταξιδιωτική Ιατρική ασχολείται κυρίως με την πρόληψη των νοσημάτων που αφορούν στον ταξιδιώτη και, κατά δεύτερο λόγο, με την εκτίμηση και την αντιμετώπιση του ταξιδιώτη που νοσεί μετά την επιστροφή του. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων των μεταδοτικών ασθενειών, αλλά και των συνθηκών που προκύπτουν από το φυσικό περιβάλλον, τις τοπικές συνθήκες και με τις ασθένειες στο άτομο που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις συνθήκες του ταξιδιού. Σκοπός: Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να περιγράψει τον τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου έκθεσης σε παθογόνα που ενδημούν σε τροπικές περιοχές και το τρόπο διαχείρισης του κίνδυνου σε ταξιδιώτες, από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας αλλά και τυχόν αλλαγές που προκύπτουν μεταξύ των χρονικών περιόδων 2008-2009 και 2010-2013. Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 825 ταξιδιώτες και των δύο φύλων, ηλικίας από 9 μηνών έως 75 ετών που επισκέφτηκαν την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για να ενημερωθούν σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λάβουν για ένα ασφαλές ταξίδι. Η συλλογή των δεδομένων της μελέτης έγινε με προσωπική συνέντευξη από τους Επαγγελματίες Υγείας της Δ/νσης Υγείας και χρησιμοποιήθηκε το έντυπο «Δελτίο δήλωσης πληροφοριών για ταξιδιώτες» που διαμορφώθηκε από το Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής του ΚΕΕΛΠΝΟ. Για τη στατιστική ανάλυση έγινε υπολογισμός κατανομών συχνοτήτων όλων των χαρακτηριστικών των ταξιδιωτών, του ιατρικού τους ιστορικού και των εμβολιασμών τους ενώ συγκρίσεις ακολούθησαν κυρίως ως προς το διαχωρισμό της χρονικής περιόδου της μελέτης, μεταξύ 2008/09 και 2010/13. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας θεωρήθηκε το p&λτ0,05. Αποτελέσματα: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί των ταξιδιωτών ήταν η Υποσαχάρια Αφρική με ποσοστό 48,2%, η Κεντρική/Ανατολική Ασία με 33,7% και η Κεντρική/Λατινική Αμερική με 18%. Το 46,7% του δείγματος δήλωσε ότι ο σκοπός του ταξιδιού του είναι για εργασιακούς λόγους ενώ το 42,5% για αναψυχή. Για το 2010-2013 το 46% των ταξιδιωτών δήλωσε ως σκοπό του ταξιδίου την εργασία ενώ το 2008-2009 μόνο το 22,4(p-value΄&λτ0,001). Η διάρκεια παραμονής των ταξιδιωτών ΄&γτ6μήνες αυξήθηκε από 9,7% το 2008-2009 σε 29,6% το 2010-2013. Το 81% δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Η συχνότητα σύστασης λήψης γενικών προληπτικών μέτρων ήταν από 93,3% έως 100%. Τα ποσοστά συστάσεων για όλα σχεδόν τα εμβόλια φάνηκαν μεγαλύτερα στα άτομα που ταξιδεύουν για να εργαστούν σε σχέση με αυτά που έχουν σκοπό την αναψυχή. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής για εμβολιασμό εμφανίζεται στο εμβόλιο της Χολέρας(100%), του Κίτρινου Πυρετού(99%) και της Λύσσας(92,9%). Τα ποσοστά χορηγούμενων εμβολίων είναι μεγαλύτερα για τη δεύτερη χρονική περίοδο με τη μεγαλύτερη αύξηση χορήγησης να παρατηρείται στο εμβόλιο κατά του Τυφοειδή Πυρετού από 12,3% το 2008-2009 σε 39% το 2010-2013. Η Aτοβοκάνη/Προγουανίλη(Malarone) είναι η φαρμακευτική ουσία που συστήνεται πιο συχνά ως χημειοπροφύλαξη(87,1%) ανεξάρτητα με το προορισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού. Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Συμπεράσματα: Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στα χαρακτηριστικά των ταξιδιωτών και του ταξιδιού μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων είναι ενδεικτικές πως επηρέασε η οικονομική κρίση και η ανεργία ως αποτέλεσμα της το προφίλ των ταξιδιωτών. H αλλαγή αυτή στα χαρακτηριστικά των ταξιδιών οδήγησε σε ανάλογη αλλαγή στη διαχείριση του κινδύνου. Αυτό φαίνεται από την αύξηση των ποσοστών ανοσοποίησης των ταξιδιωτών γι’ όλα τα εμβόλια. Παρόμοιες μελέτες θα μπορούσαν να διεξαχθούν σε πανελλαδικό επίπεδο με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα και την ανάδειξη των ελλείψεων και την αντιμετώπισή τους, που να αποσκοπεί στη διαφύλαξη της υγείας του ταξιδιώτη και κατ’ επέκταση στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Φυσική περιγραφή 66 σ : πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Communicable diseases
Malaria prophylaxis
Travel health
Vaccinations
Εμβολιασμοί
Λοιμώδη νοσήματα
Ταξιδιωτική Ιατρική
Χημειοπροφύλαξη για ελονοσία
Ημερομηνία έκδοσης 2014-07-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 228

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 13