Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Τιτλοποίηση της αναλγητικής αγωγής με τη χρήση του δείκτη NOL σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική πρακτική σε ασθενείς της μονάδας Εντατικής Θεραπείας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000463555
Τίτλος Τιτλοποίηση της αναλγητικής αγωγής με τη χρήση του δείκτη NOL σε σύγκριση με τη συνήθη κλινική πρακτική σε ασθενείς της μονάδας Εντατικής Θεραπείας
Άλλος τίτλος The titration of analgesic treatment using the NOL index compared to usual clinical practice in intensive care unit patients
Συγγραφέας Σταράκη, Αφροδίτη
Σύμβουλος διατριβής Κονδύλη, Ευμορφία
Μέλος κριτικής επιτροπής Ακουμιανάκη, Ευαγγελία
Βαπορίδη Αικατερίνη
Περίληψη Εισαγωγή: Ο δείκτης έντασης αλγαισθησίας (Nociception level IndexIndex, NoLNoL) είναι ένας μη παρεμβατικός δείκτης εκτίμησης της αλγαισθησίας , κατά τη διάρκεια γενικής αναισθησίας, ο οποίος έγινε γνωστός στην παγκόσμια βιβλιογραφία μόλις το 2013. Μέσω ενός ανιχνευτή δαχτύλου επεξεργάζεται παραμέτρους όπως τον καρδιακό ρυθμό, τη μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού, το φωτοπληθυσμογραφικό πλάτος κύματος παλμού, το επίπεδο αγωγιμότητας του δέρματος, τον αριθμό διακυμάνσεων της αγωγιμότητας του δέρματος και παράγωγα χρόνου τους. Μία τελική αριθμητική τιμή προδίδει την ένταση του πόνου, με τις επιτρεπτές τιμές να κυμαίνονται στο εύρος 10-25. Σύμφωνα με προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες, ο δείκτης NoLNoLείναι ικανός και αξιόπιστος ως προς τη διάκριση αλγογόνων ή μη ερεθισμάτων ενώ ταυτόχρονα έχει συνδράμει στην ρύθμιση των χορηγούμενων αναλγητικών φαρμάκων. Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση των ροών των χορηγούμενων αναλγητικών φαρμάκων στην τυπική πρακτική και υπό καθοδήγηση με τον δείκτη NOLNOL, σε διασωληνωμένους ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Δευτερευόντως, επιδιώκεται η καταγραφή της αιμοδυναμικής και αναπνευστικής κατάστασης των ασθενών και η συνολική διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ. Μεθοδολογία: Σε αυτή τη προοπτική μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης συμπεριλήφθηκαν 12 ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών, σε επεμβατικό μηχανικό αερισμό και λαμβάνοντας καταστολή, αναλγησία και μυοχάλαση, που εισήχθησαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΓΝΗ το χρονικό διάστημα Μάιος 2023- Δεκέμβριος 2023. Οι ασθενείς παρατηρήθηκαν ανά περιόδους, δηλαδή κατά baseline periodperiodόπου χορηγούνταν η συνήθης κλινική πρακτική φροντίδας και κατά study periodperiodόπου γινόταν η τιτλοποίηση της αναλγησίας με τον δείκτη NoLNoL.Στην περίοδο μελέτης, εφαρμόστηκε ο δείκτης έντασης αλγαισθησίας. Μια βαθμολογία NOL μεταξύ 10 και 25 αποτέλεσε το εύρος - στόχο για την καθοδήγηση της αναλγητικής. Η μέτρηση των τιμών NOL λάμβανε χώρα κάθε 60 λεπτά μέχρι την σταθεροποίηση των τιμών στα επιτρεπτά όρια. Εάν το επίπεδο πόνου έπεφτε κάτω από το 10, για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, η ροή έγχυσης των αναλγητικών μειωνόταν κατά 50% της υπάρχουσας ροής. Αντίστροφα, εάν οι τιμές υπερέβαιναν το 25 για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, η ροή έγχυσης των αναλγητικών αυξανόταν κατά 50% της υπάρχουσας ροής. Μετά την αλλαγή της ροής, παρατηρήθηκε περίοδος αναμονής 60 λεπτών πριν γίνει η επόμενη προσαρμογή. Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με περίοδο τυπικής φροντίδας, η χορήγηση ρεμιφαιντανύλης μειώθηκε κατά την τιτλοποίηση με τον δείκτη NoL από (μέσος όρος ± SD) 6,475mg ±1,3653σε (μέσος όρος ± SD) 4,295mg ±3,4730 (pp<5). Κατά την τιτλοποίηση της αναλγησίας, ο μέσος όρος των ωρών που πέρασαν οι ασθενείς στον ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό μειώθηκαν κατά 9,75% (mean = 10,83 και ±SDSD= 3 έναντι meanmean= 12 και ±SDSD=0 της baseline periodperiod), ενώ ένας ασθενής κατάφερε να εισαχθεί σε υποβοηθούμενο μοντέλο αερισμού (8,33% του δείγματος για mean ωρών= 10). Τέλος, στην baseline περίοδο χορηγήθηκαν κατά μέσο όρο 4,858mg φαιντανύλης (±SDSD= 3,26) συγκριτικά με την περίοδο της μελέτης που χορηγήθηκαν μόνο 1,125mg και στη συνέχεια διεκόπη εντελώς η χορήγηση φαιντανύλη. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χορηγούμενες δόσεις αναλγητικών επιδέχονται μείωσης, και πιο συγκεκριμένα η ρεμιφαιντανύλη η οποία ανέδειξε και στατιστική σημαντικότητα. Ο δείκτης NoL μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε νοσηλευόμενους ασθενείς της ΜΕΘ για την έγκαιρη αναγνώριση, εκτίμηση και παρέμβαση του υγειονομικού προσωπικού επί επώδυνων καταστάσεων.
Φυσική περιγραφή 63 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα ICU
Αναλγητικά
ΜΕΘ
Ημερομηνία έκδοσης 2024-04-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 3

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1